“Cieľom vzdelania je posúvanie hraníc našich vedomostí a rozširovanie pravdy.”

– John F. Kennedy

“Cieľom vzdelania je posúvanie hraníc našich vedomostí a rozširovanie pravdy.”

– John F. Kennedy

Blogy