Autor: APA Finance / Erste AM Communications

Podľa očakávaní americká centrálna banka Fed reagovala na súčasný robustný rast domácej ekonomiky, zvýšením úrokovej miery po tretí  krát v tomto roku. Základná úroková sadzba (Fed Funds Rate) bola zvýšená o 25 bázických bodov do pásma 2,0% až 2,25%. Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb je pravdepodobné ku koncu roka, podľa súčasného výhľadu členov FOMC (Komisia pre operácie na voľnom trhu). Na budúci rok by Fed mohol zvýšiť sadzby až trikrát.

Zatiaľ čo finančný trh vnímal rast úrokových sadzieb ako hotovú vec, sprievodný komentár guvernéra Powella bol  kľúčový pre výhľad investorov. Hodnotenie Fedu ohľadne inflácie a trhu práce je považované za jeden z najdôležitejších indikátorov pre budúci vývoj úrokovej miery. Americká centrálna banka ma v mandáte dva ciele sú to plná zamestnanosť a cenová stabilita. Monetárna politika sa odvíja od toho, ako sa FOMC  darí plniť svoj mandát.

 

Ekonomike sa darí, ale obchodné vojny sú potenciálnym rizikom

Fed na poslednom zasadnutí potvrdil svoje hodnotenie ekonomickej situácie. Trh práce pokračuje v konsolidácii a ekonomika rastie v rapídnom tempe. Spotrebiteľské výdavky a podnikové investície sa zvýšili, zatiaľ čo inflácia ostáva blízko 2 % úrovne, ktorá je dlhodobým cieľom Fedu. Avšak členovia FOMC varujú pred rizikami, ktoré môžu vyplynúť z globálneho obchodného konfliktu. Práve ten môže vzbĺknuť vďaka protekcionistickej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa prezidenta FOMC Jeroma Powella, čoraz viacej spoločností vyjadrilo obavy z rastúcich nákladov a neistoty, ktorá súvisí so súčasnou politikou Washingtonu. Obchodníci sa obávajú straty prístupu na zahraničné trhy, narušenie dodávateľských reťazcov a celkový pokles ochoty investovať. 

Americký prezident v minulosti kritizoval americkú centrálnu banku, práve kvôli zvyšovaniu úrokovej miery. Vyššia úroková miera bude mať negatívny vplyv na dostupnosť úverov a drahšie financovanie pocítia nie len korporácie ale aj domácnosti. Súčasné zvýšenie úrokovej sadzby vníma Biely dom opäť negatívne.  

Od roku 2015 ide o ôsme zvýšenie úrokovej miery

Fed zvýšil základnú úrokovú mieru už po ôsmy krát od začiatku cyklu uťahovania monetárnej politiky, ktorý začal v 2015. Rast úrokovej miery sprevádzal pozitívny vývoj na akciovom trhu, keď akciový benchmark Dow Jones dosiahol v septembri nové historické maximá.

Americký akciový trh ako aj úrokové sadzby pokračujú v obnove po recesii a finančnej kríze z roku 2008. V tom čase sa Fed snažil spomaliť prepad ekonomiky zníženým  úrokových sadzieb na historické minimá, sadzby klesli do pásma 0,00 % až 0,25 %. Fed fund rate ostali v tomto pásme až 7 rokov do roku 2015 kedy začal Fed postupne zvyšovať základnú úrokovú mieru.   

 

Originálny zdroj informácie: https://de.youinvest.at/community/blog.html#137c9dea-6ce1-4846-8d17-c51540c8baa8

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.