Autor: APA Finance / Erste AM Communications

Podľa očakávaní americká centrálna banka Fed reagovala na súčasný robustný rast domácej ekonomiky, zvýšením úrokovej miery po tretí  krát v tomto roku. Základná úroková sadzba (Fed Funds Rate) bola zvýšená o 25 bázických bodov do pásma 2,0% až 2,25%. Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb je pravdepodobné ku koncu roka, podľa súčasného výhľadu členov FOMC (Komisia pre operácie na voľnom trhu). Na budúci rok by Fed mohol zvýšiť sadzby až trikrát.

Zatiaľ čo finančný trh vnímal rast úrokových sadzieb ako hotovú vec, sprievodný komentár guvernéra Powella bol  kľúčový pre výhľad investorov. Hodnotenie Fedu ohľadne inflácie a trhu práce je považované za jeden z najdôležitejších indikátorov pre budúci vývoj úrokovej miery. Americká centrálna banka ma v mandáte dva ciele sú to plná zamestnanosť a cenová stabilita. Monetárna politika sa odvíja od toho, ako sa FOMC  darí plniť svoj mandát.

 

Ekonomike sa darí, ale obchodné vojny sú potenciálnym rizikom

Fed na poslednom zasadnutí potvrdil svoje hodnotenie ekonomickej situácie. Trh práce pokračuje v konsolidácii a ekonomika rastie v rapídnom tempe. Spotrebiteľské výdavky a podnikové investície sa zvýšili, zatiaľ čo inflácia ostáva blízko 2 % úrovne, ktorá je dlhodobým cieľom Fedu. Avšak členovia FOMC varujú pred rizikami, ktoré môžu vyplynúť z globálneho obchodného konfliktu. Práve ten môže vzbĺknuť vďaka protekcionistickej politike amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa prezidenta FOMC Jeroma Powella, čoraz viacej spoločností vyjadrilo obavy z rastúcich nákladov a neistoty, ktorá súvisí so súčasnou politikou Washingtonu. Obchodníci sa obávajú straty prístupu na zahraničné trhy, narušenie dodávateľských reťazcov a celkový pokles ochoty investovať. 

Americký prezident v minulosti kritizoval americkú centrálnu banku, práve kvôli zvyšovaniu úrokovej miery. Vyššia úroková miera bude mať negatívny vplyv na dostupnosť úverov a drahšie financovanie pocítia nie len korporácie ale aj domácnosti. Súčasné zvýšenie úrokovej sadzby vníma Biely dom opäť negatívne.  

Od roku 2015 ide o ôsme zvýšenie úrokovej miery

Fed zvýšil základnú úrokovú mieru už po ôsmy krát od začiatku cyklu uťahovania monetárnej politiky, ktorý začal v 2015. Rast úrokovej miery sprevádzal pozitívny vývoj na akciovom trhu, keď akciový benchmark Dow Jones dosiahol v septembri nové historické maximá.

Americký akciový trh ako aj úrokové sadzby pokračujú v obnove po recesii a finančnej kríze z roku 2008. V tom čase sa Fed snažil spomaliť prepad ekonomiky zníženým  úrokových sadzieb na historické minimá, sadzby klesli do pásma 0,00 % až 0,25 %. Fed fund rate ostali v tomto pásme až 7 rokov do roku 2015 kedy začal Fed postupne zvyšovať základnú úrokovú mieru.   

 

Originálny zdroj informácie: https://de.youinvest.at/community/blog.html#137c9dea-6ce1-4846-8d17-c51540c8baa8

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.