Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 


Americký akciový trh: nárast volatility

Po dobrom začiatku výsledkovej sezónny v USA sa situácia minulý týždeň výrazne zmenila. Horšie  hospodárske výsledky spoločností z technologického sektora zatienili dobré kvartálne výsledky najväčších amerických bánk. Akciový index Dow Jones zmazal zisky od začiatku tohto roka a prepadol sa do červených čísiel. Technologický index Nasdaq Composite sa na druhej strane dokázal udržať v čiernych číslach, ale iba za mesiac  október stratil takmer 850 bodov. Minulý mesiac patrí k jedným najhorších od roku 2008. Aj keď v posledný deň mesiaca sme videli nárast, ten však výraznejšie nezlepšil tohtoročnú štatistiku.

Ku koncu minulého týždňa mali horšie ako očakávané hospodárske výsledky spoločnosti Amazon a materská spoločnosť Googlu, Alphabet, čo malo veľmi výrazný vplyv na trh. Napriek multimiliardovým ziskom, obe spoločnosti nesplnili vysoké očakávania trhu. Kvartálne príjmy oboch korporácii nenaplnili projekcie analytikov a investori dali najavo svoju nespokojnosť s vývojom príjmov spoločností. Niekoľko dní predtým zverejnila hospodárske výsledky spoločnosť IBM, ktorá rovnako sklamala investor, keď sa prepadli  ako jej predaje tak aj zisky. Naopak výrobca polovodičov Intel a Facebook zverejnili pozitívne výsledky, avšak nestačilo to na zmenu negatívneho trhového sentimentu.

Investori už sledujú 2019

Avšak  korporátne výsledky nie sú jedinou príčinou súčasnej kolísavosti sentimentu. Podľa expertov, sa investori už zameriavajú na budúci rok. A výhľad pre vývoj ziskov sa mierne zhoršil vzhľadom na posledné makroekonomické dáta. Pokračujúce obchodné vojny, zvýšená volatilita cien ropy kvôli politickému napätiu medzi USA a Saudskou Arábiou, konflikt medzi európskou komisiou a talianskou vládou o podobe budúcoročného rozpočtu krajiny, a nedokončené vyjednávania medzi Spojeným kráľovstvom a EU o Brexite len zvyšujú obavy investorov o súčasnom stave globálnej ekonomiky.

Americká centrálna banka Fed zverejnila takzvanú „Béžovú knihu“, ktorá bola pomerne  zdržanlivá a aj keď sa očakáva silný rast domácej ekonomiky jej dynamika sa má spomaliť. Rast amerického HDP za tretí kvartál dosiahol 3,5% na medziročnej báze, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcom kvartáli, kedy ekonomika zaznamenal expanziu na úrovni 4,3%. Aj napriek pomalšiemu rastu boli očakávania analytikov prekonané.

Neistota ohľadne budúceho vývoja obchodnej politiky USA, podľa Fedu vytvára neistotu v ekonomike. USA je v súčasnosti v obchodnom konflikte s Čínou, ktorý si už vybral svoju daň na čínskej ekonomike, ktorá v treťom kvartáli zaznamenala rast o 6,5% na medziročnej báze, čo je najpomalší rast od roku 2009.

Situáciu na akciovom trhu sa zhoršila aj kvôli pokračovaniu zvyšovania úrokovej miery v USA. Americká centrálna banka zvýšila základnú úrokovú mieru do pásma 2,00% – 2,25% a naznačila ďalšie štyri zvýšenia do konca roka 2019. Niektorí členovia Komisie pre operácie na voľnom trhu (FOMC), ktorá rozhoduje aj o výške úrokových sadzieb sa nechali počuť, že by privítali ešte jedno zvýšenie sadzieb v tomto roku. Výsledkom zvyšovania úrokovej miery sú výrazne vyššie výnosy na US vládnych dlhopisoch. Vyššie výnosy na dlhopisovom trhu majú tendenciu robiť investície do akcii menej atraktívne čo vytvára ďalší tlak na akciové trhy.         

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/gemischte-stimmungslage-us-boersen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.