Autor: Martin Brozman, portfólio manažér Asset Management Slovenskej sporiteľne

Motor slovenskej ekonomiky pracuje na plné obrátky a zdá sa, že pozitívny trend pokračuje ďalej. V posledných rokoch prechádza hospodárstvo cyklickými rastom. Poďme sa pozrieť na hlavné príčiny súčasného vývoja, ale rovnako aj na potenciálne výzvy do budúcnosti.

Štátny rozpočet 2019 - 2021

Vládna koalícia (SMER+SNS a Most-Híd) 10.10.2018 schválila návrh štátneho rozpočtu na nasledujúce tri roky (obdobie 2019-2021). Projekcia fiškálneho deficitu by mala tento rok dosiahnuť 0,6% HDP a v budúcom roku sa očakáva zníženie na 0,1%. Vyrovnaný rozpočet by Slovensko malo podľa ministerstva financií mať v roku 2020, pre rok 2021 sa očakáva prebytok na úrovni 0,2%. Ku konsolidácii verejných financií prispieva aj pozitívny  vývoj verejného dlhu Slovenska, ktorý sa v tomto roku očakáva na úrovni 49% (51% v 2017).  Súčasný trend by mal postupne znížiť verejné zadlženie na úroveň 45% HDP do roku 2021. Táto úroveň je výrazne pod Maastrichtskými kritériami (60%)  a rovnako aj pod priemerom eurozóny, kde je úroveň verejného dlhu až na úrovni 86,8% HDP.

Chýbajúce štrukturálne reformy

Na druhej strane sa  má Slovensko naďalej vážne štrukturálne problémy, ktoré nie sú dostatočne adresované v súčasnom návrhu štátneho rozpočtu. Medzi problémové oblasti, ktoré sú kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti patria – rozvoj infraštruktúry a školstvo. Miera nezamestnanosti sa pohybuje na historických minimách 6,5%, čo je blízko  maximálnej potenciálnej zamestnanosti. Napriek tomu, že je najvyššia vo Vyšehradskej štvorke, dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile ostáva zvýšený. Táto situácia ale spôsobuje miernu divergenciu medzi dopytom a ponukou na pracovnom trhu, keďže  krajina trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, potenciálny budúci rast zamestnanosti  je limitovaný. Za prirodzený krok považujeme, že by sa väčší objem zdrojov v štátnom rozpočte alokoval do školstva, výskumu a vývoja aby sa uspokojil dopyt na pracovnom trhu a pravdepodobne by to pomohlo k zvýšeniu rastu s pridanou hodnotou v domácej ekonomike.