APA Finance / Erste AM Communications,  2018/12/10

 

Na svojom stretnutí vo Viedni v piatok sa krajiny OPEC+ dohodli na znížení produkcie. Od januára sa denný objem výroby zníži o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) počas šiestich mesiacov. Z toho krajiny OPEC znížia produkciu o 800 000 barelov denne, pričom samotná Saudská Arábia zníži produkciu o 500 000 barelov. Desať popredných krajín produkujúcich ropu mimo OPEC, ktoré spolu s ropným kartelom tvoria OPEC+, znížia produkciu o ďalších 400 000 barelov, pričom Rusko zníži svoju produkciu o 130 000 barelov denne. 

Irán, Venezuela a Líbya sú vyňaté z dohody. Zníženie výroby bolo dohodnuté na šesť mesiacov a opätovne sa posúdi v
apríli 2019. 

V súčasnosti len 15 členov OPEC produkuje okolo 33 miliónov barelov ropy denne, pričom pokrýva približne jednu tretinu svetovej produkcie ropy. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu však dopyt po rope krajín OPEC po roku 2019 bude na úrovni 31,3 milióna barelov ropy za deň. Súčasná úroveň produkcie je podľa skoršej dohody limitovaná na 32,5 milióna barelov denne. Obmedzenie platí od začiatku roku 2017 a predĺžilo sa prednedávnom - v júni 2018 až do konca roka.

S týmto znížením chce OPEC stabilizovať trh s ropou. Analytici sú však skeptickí v súvislosti s oznámeným znížením produkcie a jeho očakávaným účinkom. Podľa odborníkov by museli byť každý deň stiahnuté z trhu približne dva milióny barelov ropy - takmer dvakrát toľko ako bolo oznámené - s cieľom dosiahnuť trvalý pozitívny vplyv na cenu ropy.

Zníženie produkcie ropy sa stretlo s kritikou aj v USA. Americký prezident Donald Trump už hovoril o prípadných výrobných škrtoch v čase pred oficiálnym rozhodnutím a napísal, že OPEC by snáď neznížil produkciu. "Svet nechce vidieť alebo nepotrebuje vyššie ceny ropy," dodal. Cena ropy Brent sa odrazila po tom, ako zaznamenala od začiatku októbra 30% pokles Po tomto rozhodnutí ceny ropy prudko vzrástli v súlade s úmyslami OPEC. Po vyhlásení dohody ropa Brent zaznamenala5-percentný odraz a vyšplhala sa na niečo viac ako 63 USD za barel. Na začiatku obchodovania v pondelok sa cena trochu znížila na približne 62 USD za barel. Celkový pohľad na rok ako celok však ukazuje, že cena ropy Brent stráca od začiatku roka približne 7%. Od začiatku októbra cena klesla o neuveriteľných 30%.

Skutočnosť, že nižšia cena ropy sa neprejavuje na nižších cenách benzínu pre majiteľov automobilov, sa zdá byť na prvý pohľad paradoxná, ale je spôsobená nízkymi hladinami vody, ktoré sú dôležité pre ropný trh. Rafinérie a sklady distribuujú väčšinu spracovanej ropy loďou, ale keďže hladiny riek sú v tomto roku na veľmi významných vodných cestách veľmi nízke, lode môžu cestovať len v obmedzenom rozsahu alebo vôbec. To brzdí logistiku a vyžaduje, aby sa dodávky ropy čoraz viac presúvali na železničnú alebo nákladnú dopravu, čo je drahé a možné len do určitej miery z dôvodu obmedzenej kapacity. To vedie k nedostatku benzínu a následne k vyšším cenám na čerpacích staniciach.

Originálny zdroj informácie: https://en.youinvest.at/community/blog.html#65edcfa8-c84c-409f-a5a5-890120870777

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.