Autor: Peter Greguš, Asset Management Slovenskej sporiteľne

Americká centrálna banka – Fed podľa očakávaní zvýšila úrokovú mieru o 25 bázických bodov do pásma 2,25% - 2,50%, jedná sa o štvrté zvýšenia sadzieb v tomto roku a deviate od začiatku súčasné cyklu uťahovania menovej politiky. Tento krok bol do veľkej miery započítaný do očakávaní trhu, za kľúčový analytici označili výhľad (kvartálnu prognózu) Fedu  pre vývoj ekonomiky a ďalšieho zvyšovania sadzieb. Fed zmenil svoju rétoriku ako aj výhľad na budúci rok. Americká ekonomika by mala rásť mierne pomalším tempom (súčasné očakávanie 2,3% vs. predchádzajúce 2,5%) a rast inflácie by mal podobne spomaliť (2,0% vs. 2,1%). Podľa takzvanej dot-plot analýzy (graf ktorý obsahuje anonymné názory členov FOMC pre vývoj sadzieb) by mal Fed na budúci rok zvýšiť sadzby „len dvakrát“ na predposlednom zasadnutí boli členovia FOMC (Komisia pre operácie na voľnom trhu) o niečo optimistickejšia a očakávali tri zvýšenia. Členovia FOMC znížili aj takzvanú neutrálnu sadzbu (sadzba pri ktorej je rast ekonomiky, inflácie a pracovný trh  vyrovnaný) na 3,00% z 3,25%.

Zmena rétoriky Fedu bola rovnako v rámci širších očakávaní analytikov. FOMC podľa zverejneného vyhlásenia bude zvyšovať sadzby na základe vývoja ekonomickej situácie a budúceho výhľadu. Rovnako očakáva, že bude ešte niekoľkokrát postupne zvyšovať úrokovú mieru aj na budúci rok. Zmena rétoriky naznačuje, že Fed bude opatrnejší a za posledné dva mesiace sme síce videli ustúpenie z jastrabieho tónu (jastrabí tón znamená  ďalšie uťahovanie menovej politiky, naopak holubičí znamená jej uvoľňovanie).

Na tlačovej besede bol súčasný guvernér Fedu Jerome Powell konfrontovaný s tým, že Biely dom neustále slovne napadá rozhodnutia FOMC uťahovať menovú politiku. Powell odpovedal, že FOMC sa rozhoduje na základe ekonomického vývoja a je nezávislý. So súčasnou politikou Fedu je nespokojný prezident Trump, ktorý dokonca slovne napadol aj Powella a povedal, že je zodpovedný za súčasný vývoj na akciovom trhu. Fed podobne ako aj ECB sú nezávislé inštitúcie, ktoré by sa nemali riadiť praniami politikov. Samozrejme treba ale jedným dychom pripomenúť, že šéfa Fedu menuje americký prezident a práve preto si pravdepodobne Trump myslí, že je mu Powell zaviazaný a mal by plniť príkazy „svojho šéfa“.

Ako rozhodnutie Fedu vnímal finančný trh? Po rozhodnutí Fedu a tlačovej besedy zaznamenali americké akciové benchmarky prepad a sú na najnižších úrovniach od septembra 2017. Americký dolár posilnil a dlhopisy mierne vzrástli, pričom sa naďalej sploštuje US výnosová krivka, čo znamená že v najbližších rokoch hrozí výrazné spomalenie  americkej ekonomiky alebo dokonca až recesia. Reakcia trhu na zasadnutie Fedu bola negatívny, zatiaľ čo obchodníci čakali holubičie zvýšenie sadzieb, dočkali sa len miernej zmeny tónu. Pričom dve zvýšenia sadzieb na budúci rok sú v dnešnom „negatívnom“ prostredí vnímané ako veľmi reštriktívne.

 

 

Upozornenie:

Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika (ďalej „EAM SK“), ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti EAM SK.