Autor: Peter Greguš, Asset Management Slovenskej sporiteľne

Rok 2018 sa blíži ku koncu a bilancia pre väčšinu investorov je viac ako nelichotivá. Akcie, komodity ako aj dlhopisy majú za sebou turbulentný vývoj. Obavy o vývoj globálnej ekonomiky sa zdajú byť viac ako oprávnené. Obchodné vojny, nárast populizmu, pokles medzinárodného obchodu ako aj uťahovanie menovej politiky boli pre mnohých investorom jasným signálom, že treba znížiť svoju expozíciu a pre niektorých dokonca, že sa treba skryť pred prichádzajúcou búrkou.  

„Ten kto sa tvári, že súčasná situácia na trhu sa ho netýka a jedná sa len o malé zakopnutie, pravdepodobne nemá zainvestované“. To že sme sa rozhodli investovať,  neznamená že sa budeme nečinne pozerať na svoj investičný účet. Investovanie do tých správnych finančných nástrojov od nás vyžaduje sebakontrolu a niekedy až  chladnokrvnosť. Pretože každý z nás očakáva, že jeho investícia len porastie. A keď vidíme, že došlo k poklesu. Vždy prichádza otázka prečo? Kto za to môže? Môžem stratiť ešte viac?

Investovanie je vždy spojené s rizikom. Aj keď toto upozornenie znie obyčajne a často ho ani nevnímame. Málokto si vie konkrétne predstaviť čo to znamená a aký to môže mať vplyv na jeho peniaze. Riziko na kapitálovom trhu osobne vnímam ako „daň“ za výnos.  Spoločnosti, do ktorých cenných papierov investujeme sú väčšinou veľmi úspešné, avšak to že sa v súčasnosti generuje zisky a je finančne spoľahlivá neznamená, že to bude platiť  vždy. Ekonomika a naša spoločnosť sa stále mení a to čo sa mohlo zdať pred 20  rokmi ako výborná investícia, je dnes už v krachu. Riziko je „daň“ za úspech, ktorej sa jednoducho nemôžeme vyhnúť. 

Rady investičných špecialistov nám v tom čase niekedy nedávajú zmysel. Mnohí investiční guruovia hovoria, že treba investovať, keď trhy zaznamenávajú pokles. Málokto ale povie aj B, že pokles  môže byť ešte hlbší. 

Investovanie preto musí byť otázkou dlhodobého rozkladania svojho kapitálu. Nie je to iba o jednom dobrom nákupe. Ale o budovaní vlastného dlhodobého portfólia s cieľom,  ktorý je pre každého z nás osobný. Pretože dôvody prečo investujeme a rovnako  naša ochota podstupovať riziko sa odlišujú. Aj preto sa stále objavuje „zlaté pravidlo“. Ak investujeme tak sa snažíme rozkladať riziká. Nie len diverzifikáciou ale aj tým, že aktíva nakupujeme postupne a dlhodobo. Aj keď sa darí, ale aj keď sú trhy v poklese.  

Počas silného poklesu na trhu sa niektorí investori púšťajú dokonca aj do špekulácii, ktoré sa zdajú mať veľký krátkodobý potenciál. Ich dlhodobá stratégia jednoducho už pre nich negeneruje peniaze a „pokiaľ nie ste flexibilný, tak nič nezarobíte“. Z krízy 2008 ale vieme jednu vec, tí čo sa rozhodli zmeniť svoje dlhodobé investovanie do krízového módu, neboli schopní od roku 2009 zopakovať svoj úspech.  

Čo prinesie rok 2019 nevie nikto a práve preto táto neistota nás núti pokračovať v rozkladaní svojich investícii. Pretože ak sa naplní aj jeden z pesimistických scenárov a bude na trhu tiecť pomyselná krv. Iba investori s dlhodobým plánom  majú  šancu túto šancu skutočne využiť. 

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.