Autor: APA Finance / ERSTE AM Communications

Rok 2018 bol rokom politiky na akciových trhoch. Aktivite na medzinárodných trhoch dominovali  predovšetkým tieto tri hlavné témy: obchodný spor medzi USA a Čínou, Brexit a Taliansko, pričom pri Taliansku sa najprv pozornosť trhu zamerala na vytvorenie novej vlády a neskôr na rozpočtový spor s Európskou komisiou.  


V priebehu roka sa objavili obavy z celosvetového spomalenia hospodárskeho rastu.Počiatočné obavy boli vyvolané už v priebehu februára po nových údajoch z trhu práce v USA. Údaje z januára zaznamenali výraznejší nárast hodinových miezd, ako sa očakávalo, čo podnietilo očakávania vyššej inflácie. To následne vyvolalo obavy, že americká centrálna banka FED môže skôr zvýšiť úrokové sadzby a tým spomaliť ekonomický rast USA.

Počas tohto roka FED zvýšil úrokové sadzby celkovo štyrikrát. Začiatkom roka 2018 sa základná úroková sadzba nachádzala na úrovni od 1,25 do 1,50% a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 2,25 až 2,50%. Zatiaľ však americká ekonomika zostala silná napriek tomu, že počas celého roka stráca dynamiku. V 3. štvrťroku americká ekonomika vzrástla  o 3,5% medziročne, v porovnaní so 4,2% medziročným rastom dosiahnutým v 2. štvrťroku.

Vyššie úrokové sadzby však nepriamo spôsobili turbulencie na rozvíjajúcich sa trhoch, keďže vyššie úrokové sadzby priniesli výraznejšie posilnenie amerického dolára a na druhej strane meny krajín rozvíjajúcich sa trhov sa dostali pod výraznejší tlak. V kombinácii s miestnymi ekonomickými problémami utrpeli obzvlášť prudký pokles turecká  Líra, indická Rupia, brazilský Real a argentínske Peso. 

V štvrtom štvrťroku spôsobili ekonomické obavy výrazný pokles cien ropy. V priebehu niekoľkých týždňov sa ceny dvoch najpredávanejších druhov ropy Brent a WTI znížili o viac ako 20%, čo spôsobilo  reakciu na rozšírený ropný kartel OPEC+, ktorý sa v decembri dohodol na znížení produkcie o 1,2 milióna barelov denne do júna 2019. To, či to stačí na  stabilizáciu trhu s ropou, je stále neisté. Avšak ropa Brent a ropa WTI  jednoznačne končia rok na cenách nižších, než do roku vstúpili. Brent sa v súčasnosti  obchoduje na úrovni okolo 53 USD za barel a WTI okolo 45 USD za barel (159  litrov). Na začiatku roka  sa ceny pohybovali na úrovni 66 USD za barel, resp. 60 USD za barel.

Akciové trhy zaznamenávajú od začiatku roku straty

Akciové trhy v roku 2018 poklesli, straty na amerických burzách sú pomerne mierne. Akciový index Dow Jones zaznamenáva v súčasnosti pokles o 7,5% v porovnaní sozačiatkom roka a akciový index S&P 500  v priebehu roka stratil 7,7%. Japonský  akciový index Nikkei-225 si zapísal v roku 2018 stratu okolo 12%. V porovnaní s tým  európsky trh mal väčší pokles. Akciový index Euro-Stoxx-50 končí rok približne o  15% nižšie, nemecký akciový index DAX pravdepodobne stratí približne 18%. Rakúsky akciový index ATX smeruje k 20% poklesu.

V roku 2019 bude mať politika pravdepodobne aj naďalej silný vplyv na trh. Najmä preto, že ani obchodný spor medzi USA a Čínou a ani Brexit neboli doteraz vyriešené. Tiež zostávajú obavy týkajúce sa globálneho hospodárskeho rozvoja, keďže prognózy rastu na budúci rok poukazujú na celosvetovú stratu dynamiky. Odborníci preto očakávajú, že  zvýšená volatilita bude pretrvávať na trhoch aj v nasledujúcom roku. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/boersenjahr-2018/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.