Autorka: Stefanie Schock, je inžinierka v oblasti manažmentu životného prostredia a biologických zdrojov a od roku 2016 je súčasťou tímu zodpovedného investovania spoločnosti Erste Asset Management. Predtým pracovala v spoločnosti WWF Austria v oblasti "udržateľných financií".

Celá sieť Bitcoinu vyžaduje viac energie ako Peru, Hong Kong, alebo takmer polovicu spotreby energie Rakúska. Takýto vývoj je jednoznačne v rozpore s dosiahnutím cieľov parížskej klimatickej dohody, ktorá ma za cieľ, aby sa globálne teploty nezvýšili o viac než dva stupne.  

Trhová hodnota Bitcoinu je dnes vyššia ako všetky bankovky a mince britskej libry, alebo švajčiarskeho franku v obehu. Digitálna mena založená na technológia blockchain nepodlieha žiadnej forme kontroly zo strany centrálnych bánk, alebo iných kontrolných orgánov. Ukázalo sa, že systém je škálovateľný: počet užívateľov, transakcií a trhová kapitalizácia Bitcoinu sa od jeho spustenia v roku 2009 rýchlo zvýšila. Od prvej kotácie v roku 2010 sa cena Bitcoinu každoročne priemerne zvýšila desaťkrát. V roku 2017 dokonca prekonala svoj dlhodobý priemer. Volatilita zostáva vysoká. V súčasnosti cena smeruje nadol. Vhodnosť nástroja Bitcoin ako meny, platobného prostriedku a uchovávateľa hodnoty je sporná pre jeho extrémny výkyv cien. Vzhľadom na environmentálny a kontrolný dopad (podozrenie z prania špinavých peňazí), cítime povinnosť tento jav kriticky preskúmať. 

215 kWh za jednorazovú transakciu s Bitcoinom

Z hľadiska životného prostredia je nedostatočná energetická efektivita bitcoinovej ťažby hlavným kameňom úrazu. V minulom roku si vyžiadalo 130 miliónov transakcií približne 29 tWh energie, čo znamená 215 kWh za transakciu. V súčasnosti 90 % energie sa spotrebuje na ťažbu nových Bitcoinov, zatiaľ čo 10 % ide do validácie transakcií. Drastické zvýšenie ceny v roku 2017 viedlo k väčšej účasti ťažiarov na procese s neustále sa zvyšujúcim objemom serverových kapacít.

Keďže softvérový protokol automaticky umožňuje generovanie jedného bloku v priemere za desať minút, úroveň zložitosti výrazne vzrástla, čo prirodzene zvyšovalo spotrebu energie. To následne viedlo k situácii, keď pre ťažiarov sú príťažlivé len krajiny s nízkymi cenami energie, alebo nižšou vonkajšou teplotou. Okrem severoeurópskych krajín a Kanady je to najmä Čína. Podľa globálnej štúdie o kryptomenách od Hileman & Rauchs, je v Číne založených 58 % celosvetovo najväčších Bitkoinových ťažobných serverov. Island tiež ponúka atraktívne prostredie. V krajine pôsobí najväčšia kryptomenová spoločnosť na svete - Genesis Mining (podľa vlastných informácií spoločnosti).

Energia spotrebovaná na jednorazovú transakciu (vrátane ťažby nových jednotiek) sa približne rovná týždennej spotrebe energie priemernej domácnosti v USA. Za predpokladu, že spotreba sa bude rozvíjať v súlade s cenou, spotreba energie na ťažbu Bitcoinu by sa počas niekoľkých rokov rovnala spotrebe energie v Holandsku, alebo vo Švajčiarsku. Podľa výpočtov spoločnosti Digiconomist, na základe údajov poskytnutých IEA (Medzinárodná agentúra pre energiu), celá sieť Bitcoin už spotrebuje viac energie ako Irak, Peru, Hongkong, alebo polovica spotreby Rakúska. 

Takýto vývoj je jednoznačne v rozpore s dosiahnutím cieľov parížskej klimatickej dohody, aby sa globálne teploty nezvýšili o viac než dva stupne. Okrem toho sa v Číne získava elektrická energia hlavne ťažbou uhlia (60 %). Serverové farmy v Xinjiang, vo vnútozemí Mongolska a v severovýchodnej časti Číny v Heilongjiang sú závislé na energii z uhlia (zdroj: Hileman & Rauchs).

Spotreba energie Bitcoinu vo vybraných krajinách

Zdroj: https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

Blockchain 2.0

Krypto mena s druhou najväčšou trhovou kapitalizáciou po Bitcoine je Ethereum. Na rozdiel od Bitcoinu používa aj prvok dôkazu o vlastníctve. V tomto prípade je relevantné aké množstvo krypto meny ťažiar vlastní. To určuje prioritu priradenia ďalšieho bloku:  väčší podiel na vlastníctve krypto tokenov používateľa znamená vyššiu pravdepodobnosť, že bude vybraný (každý blok vyťaží za dvanásť sekúnd, namiesto za desať minút).

Mladšie generácie technológie blockchain a jej odvodenín úplne odstránili ťažbu. Napríklad krypto mena IOTA (Internet of Things / Tangle) má spracovávať transakcie s nižším vstupom zdrojov. Hlavným rozdielom v technológii Bitcoin je vývoji technológie blockchain označovanej aj ako DAG (directed acyclic graph ). Umožňuje rast nielen v jednom smere, ale na viacerých miestach súčasne. Z tohto dôvodu sa na overenie transakcií nevyžaduje žiadny ťažiar. Koniec koncov, výpočty budú môcť spracovávať aj menšie počítače, ako napríklad v aute, v telefónoch atď.

Použitie Tangle namiesto binárneho systému, ako u väčšiny zariadení IOT, však môže vyžadovať vyššie počítačové kapacity.

Nedostatok regulácie a ochrany spotrebiteľa

Okrem silných výkyvov cien je nedostatok regulácie ďalším dôležitým faktorom kritiky krypto mien. Ochrana spotrebiteľa, ako v prípade MIFID II pri investovaní v kryptocentrách v uspokojivej miere neexistuje. Očakáva sa, že sa v blízkej budúcnosti zmení (zdroj: Spiegel).

"Oblasť kryptomien, ako Bitcoin, by mala byť veľmi pozorne sledovaná a to práve preto, že môžu byť zneužité najmä podvodníkmi", uviedla britská premiérka Theresa May (zdroj: CNN). V krajinách, kde sú kryptomeny držané vo veľkom - Čína a Južná Kórea, kontrolné orgány podnikajú kroky proti obchodným platformám a obmedzovaniu ťaženia.

Finančné orgány v Číne kritizujú špekulatívnu povahu kryptomien a medzery umožňujúce pranie špinavých peňazí, daňové úniky, ktoré z nich vyplývajú. Nová smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí má za následok, že investori nemôžu zostať anonymní pri výmene digitálnych prostriedkov do peňažných prostriedkov centrálnej banky. Rakúsky  orgán pre finančné trhy (FMA) vyhlásil za povinný: prospekt pre ICO (počiatočné ponuky kryptomien) v súlade s tradičnými IPO (počiatočné ponuky akcií firiem), rovnako aj transparentnejšiu oznamovaciu povinnosť (zdroj: fondsprofessionell). 

Porovnanie priemernej spotreby energie Bitcoinu a transakcií VISA

Zdroj:  https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

Bitcoin nepatrí do trvalo udržateľného sveta

V grafe je uvedené prečo je Bitcoin z hľadiska trvalej udržateľnosti neprijateľný. Z dôvodu obrovského energetického zaťaženia, nedostatku regulácie a otázok správy, ako aj podozrenie z prania špinavých peňazí, je investícia do Bitcoinu (a v súčasnosti aj do všetkých ostatných krypto mien) neprístupná pre  produkty spoločnosti Erste Asset Management. Technológia blockchain a jej pokrok síce vytvára príležitosti, ktoré ale vyžadujú samostatnú analýzu (transparentnosť, bezpečnosť údajov, prístup k informáciám).

Zdroje: Bloomberg, Digiconomist, JBS, Motherboard Vice, Financial Times

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/02/12/katastrophale-umweltbilanz-von-bitcoin/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.