V uplynulých dvoch dňoch finančné trhy, na čele s New Yorkskou burzou, vymazali predchádzajúce zisky z roku 2018. Minulý týždeň začali obavy z inflácie rezonovať na trhoch. Reakcia trhov však bola mimoriadne silná. Experti ju prisúdili vynikajúcej správe o zamestnanosti v USA.

Na súčasnú situáciu na finančných trhoch sme sa spýtali nášho akciového stratéga Petra Szopa.

 

Niektorí účastníci trhu nazývali túto situáciu na burze v New Yorku "flash crash". Aké boli dôvody?

Burzy v januári rástli nebývalým tempom. Americké indexy vzrástli v prvých štyroch týždňoch o 7-8 %, rovnako ako aj indexy rozvíjajúcich sa trhov. Začiatkom roka dosiahli rast, ktorý sa očakával za celý rok.  Dôvodmi  boli pokračujúce silné ekonomické dáta, očakávaný impulz americkej daňovej reformy a vyhliadky na ďalšie zvýšenie podnikových ziskov.

Globálne sa vyskytli signály, ktoré naznačovali, že sa niečo môže udiať. Účastníci trhu začali mať obavy o vývoj  inflácie. Správa o pracovných miestach v USA podporila tieto obavy. Nárast miezd prevýšil očakávania, čo spôsobilo, že mnohí investori sú nervózni z toho, ako by sa tento rok mohol zachovať americký FED. Investori teraz očakávajú štyri zvýšenia úrokových sadzieb, trhy predtým očakávali iba tri.

Vysoké ocenenia a výnosy dlhopisov: 10-ročné výnosy v USA vzrástli od začiatku roka o viac ako 40 bázických bodov * u niektorých investorov spôsobili vyberanie ziskov.

Vo fázach, keď trhy neustále rastú s nízkou volatilitou, je korekcia niekedy silná. Účastníci trhu si vychutnávali dlhú fázu nízkej volatility. Navyše počítačom podporované algoritmy mohli podporiť turbulencie na trhu. Každopádne, volatilita sa výrazne zvýšila.

* 100 bázických bodov = 1%

Volatilita na amerických akciách prudko vzrástla: Vývoj indikátora Indexu VIX 2013-2018

Čo nám viete povedať k dátam z ekonomiky?

Fundamenty z globálnej ekonomiky sú stále vynikajúce. Napríklad v januári MMF revidoval odhad rastu globálneho reálneho HDP na rok 2018 až na 3,9 %. Eurozóna rastie rýchlosťou, ktorú sme naposledy zaznamenali v roku 2006.

Po niekoľkých rokoch neuspokojivého rastu príjmov podniky konečne ohlásili presvedčivé výsledky v roku 2017. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, analytici zvýšili svoje odhady ziskovosti v priebehu roka. Okrem toho daňová reforma bude mať pozitívny dopad na americké podniky.

Jedná sa o krátkodobú korekciu, alebo by sme sa mali pripraviť na novú situáciu?

Kombinácia ekonomického rastu s nízkou infláciou a veľmi nízkymi úrokovými sadzbami, ktoré podnecovali akciové trhy v predchádzajúcom roku a na začiatku tohto roka, sa blíži ku koncu. Makroekonomické a hospodárske prostredie smeruje k normalizácii, ako to v posledných týždňoch zdôrazňuje môj kolega Gerhard Winzer – interný makro ekonomický expert . Verím, že reakcia trhov na túto zmenu režimu je prehnaná a v priebehu roka budeme vidieť rast akciového trhu.

V súčasnosti sú však akciové trhy určite v režime "risk-off", v ktorom majú investori tendenciu byť defenzívni. Ako silná a ako dlho bude korekčná fáza prebiehať, nie je možné predvídať. Aj keď pokles cien čoskoro skončí, čo je môj názor, bude trvať nejaký čas, kým sa opäť dosiahnu staré maximá. Rýchle odrazenie sa pravdepodobne neočakáva pretože pokles cien bol príliš silný a turbulentný. Je nepravdepodobné, že táto korekcia je začiatkom dlhodobejšieho medvedieho trhu.

 

Upozornenie: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúcu výkonnosť.

Originálny zdroj informácie: http://blog.en.erste-am.com/2018/02/06/inflation-worries-weighing-stock-exchanges/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.