Autor: Amalia Ripfl, Senior portfólio manažérka

Turecko sa ponáhľa k predčasným voľbám

Minulý týždeň sa tureckej vláde opäť podarilo prekvapiť investorov tým, že zvolala predčasné voľby na 24. júna. Po ústavnom referende v apríli 2017, ktoré udelilo novozvolenému prezidentovi početné výkonné právomoci, bolo veľa špekulácií o predčasných prezidentských voľbách. Keďže Erdoganova snaha z posledných rokov bola o posilňovaní svojej moci. Tieto myšlienky však boli čoskoro zabudnuté, pretože Erdogan opakovane hovoril o presných voľbách v novembri 2019.

Minulý týždeň sa situácia zmenila. S perfektným načasovaním bol nový volebný program v utorok navrhnutý Devletom Bahcelim, vodcom MHP (Strana Národného Hnutia), partnerom strany AKP, bol v stredu prijatý prezidentom Erdoganom. Vo štvrtok bol prerokovaný ústavným výborom Parlamentu a v piatok bol schválený valným zhromaždením Parlamentu. Prezident Erdogan uviedol ako dôvod skorých volieb cezhraničné operácie v Iraku a Sýrii a krízu v susedných krajinách - čo je rovnako dobrý dôvod ako ktorýkoľvek iný. Faktom je, že voľby, ktoré sa budú konať skôr ako o dva mesiace, predstavujú poslednú etapu procesu, ktorý sa začal už dávno. 

Kto profituje z predčasných volieb?

Prezident Erdogan a vládnuca AKP, ako aj ich vládny partner, nacionalistická strana MHP, sú presvedčení, že hospodárska dynamika a popularita sú v súčasnosti na ich strane, narozdiel od situácie s ktorou sa môžu stretnúť o rok. Väčšina analytikov sa zhoduje na tom, že aliancia pod vedením Erdogana má v súčasnosti väčšinovú podporu v blížiacich sa voľbách.

Existuje veľa dôvodov na predčasné voľby

Hospodárska situácia:

Hospodárstvo zohrávalo dôležitú úlohu v úspechu AKP počas uplynulých 16 rokov. Pokiaľ bola AKP schopná dosiahnuť ciele reálneho rastu, vo voľbách zvíťazila. Predčasné voľby  odzrkadľujú obavy v súvislosti s možným ekonomickým zhoršením. V posledných rokoch zaznamenalo Turecko neuveriteľné miery rastu (viac ako 7 % v roku 2017), ktoré boli podporované ultra-expanzívnymi politikami (obrovské programy výstavby infraštruktúry, daňové výhody v rôznych odvetviach, rast úverov). 

Negatívnym aspektom expanzívnych programov bola neustále vyššia miera inflácie (viac ako 10 %), ako aj pretrvávajúci deficit bežného účtu (očakáva sa do roku 2018 približne 50 mld. USD), ktorý musí byť financovaný. A toto je slabý bod skutočnej hospodárskej politiky Turecka v prostredí, kde sa úrokové sadzby začali meniť v medzinárodnom meradle, globálna likvidita stále klesá a náklady na externé pôžičky sa zvyšujú. Operačné prostredie pre spoločnosti bude tiež ťažšie vzhľadom na to, že súčasný nesúlad mien v korporátnom sektore dosahuje výšku približne 200 miliárd USD a straty kurzových a finančných nákladov sa budú naďalej zvyšovať. 

Politická situácia:

Opozícia je slabá (od štátneho prevratu v roku 2016 Erdogan využil svoju silu na neutralizáciu svojich politických oponentov). Opozícia má teraz len málo času na vytvorenie  silnej aliancie, ktorá by mohla predstavovať hrozbu pre prezidenta Erdogana. Okrem toho turecká vojenská misia v Sýrii priniesla nacionalistické a populistické nálady a tým poskytla ďalšiu podporu aliancii AKP-MHP.

Čo môžeme očakávať po voľbách?

Väčšina analytikov sa domnieva, že predčasné voľby by mohli viesť k politickej stabilizácii. Vzhľadom na to, že politické smerovanie (rastúca autoritatívnosť a narušenie právneho štátu) je v Turecku jasné a po júnových voľbách sa posilní, investori sa budú musieť sústrediť na ekonomické opatrenia a ich úspech.

Vicepremiér Mehmet Šimšek povedal, že predčasné voľby by zlepšili ekonomické očakávania Turecka: „Otvorí sa nové päťročné obdobie v ktorom sa môžeme sústrediť na druhú a tretiu generáciu ekonomických reforiem, ktoré začneme po voľbách.“ 

Ako reaguje akciový trh?

V posledných mesiacoch sa trh vyznačoval zvýšenou volatilitou a neustále kolísal medzi náladou „útek k riziku“ a „útek od rizika“. Nálada nie je vo všeobecnosti pozitívna a vplyv slabej Líry je významný. Výkonnosť tureckého akciového trhu je nižšia ako výkonnosť indexu MSCI EM a v súčasnosti sa obchoduje s viac ako 30 % zľavou v porovnaní s inými rozvíjajúcimi sa trhmi.

Minulý týždeň sme videli krátkodobú rely, pričom takmer všetky odvetvia dosahovali dobré výsledky. Investori si začali myslieť, že po voľbách v júni pravdepodobne zmizne neistota. Bankový sektor a vládne spoločnosti, ktoré boli v predchádzajúcich mesiacoch výrazne slabšie než trh,  prekonali výkonnosť ostatných sektorov. 

Makro situácia naďalej prekonáva trh

Na druhej strane sa dlhodobý scenár nezmenil. Turecko bude aj naďalej zohrávať významnú strategickú úlohu pre Európu a európske spoločnosti v budúcnosti. Turecké spoločnosti budú aj naďalej riadené profesionálnym manažmentom a budú aj naďalej efektívne, flexibilné a  podnikateľské / klientske / ziskové.  Makroekonomická situácia bude prekonávať trh (vysoký pákový efekt, vysoká miera inflácie, nestále alebo slabšie meny), s tým, že očakávania opatrení zameraných na stabilizáciu ekonomiky zo strany tvorcov politík sú vyššie.  

Očakáva sa, že vláda v Turecku si uvedomí súčasnú hospodársku nerovnováhu, začne s  reformami a s hospodárskym programom, ktoré vytvoria stabilnejšiu makroekonomickú  situáciu a znížia deficit bežného účtu. Hlavné témy na rok 2019: zvýšenie úrokových sadzieb na kontrolu inflácie a slabosti líry a následný nižší rast HDP.

V našich portfóliách sa dôrazne zameriavame na kvalitné spoločnosti s dobrými základmi, vysokými exportnými schopnosťami a dobrým spojením na vládu. Myslíme si, že tieto spoločnosti budú najviac profitovať z ďalších vládnych stimulov. 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/04/26/die-erstaunliche-neuwahl-eile-der-tuerkei/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.