Autor: Johann Griener

Zaspomínajme si: Pamätáte si, čo sa dialo pred 30 rokmi na finančných trhoch a v našich osobných životoch? 

V osemdesiatych rokoch minulého storočia mnohí zo staršej generácie stále mysleli na „staré dobré časy“. Neexistovali žiadne smartfóny a žiadna ochrana osobných údajov. Namiesto toho sme mali v našich bundách ramenné vypchávky a nosili sme džínsy. Hitom v nemeckých  hitparádach bol herec známy zo seriálov Knight Rider a Baywatch - David Hasselhoff s jeho piesňou „I´ve been looking for freedom.“ 

Mimochodom, toto zodpovedalo udalosti, ktorá skutočne posunula svet: pád berlínskeho múru v kombinácii s otvorením východného bloku. Na finančných trhoch to bol začiatok obdobia výrazne klesajúcich výnosov zo štátnych dlhopisov.

Graf povie viac ako 1 000 slov

Nasledujúci graf znázorňuje dlhodobý vývoj výnosov 10-ročných (zostávajúci čas do splatnosti) výnosov z nemeckých a amerických štátnych dlhopisov za posledných 30 rokov. Poďme diskutovať o niekoľkých pozoruhodných zisteniach a pozrime sa na možné budúce scenáre.

Graf znázorňuje: Dlhodobý vývoj výnosov 10-ročných nemeckých (modrých) a amerických (červených) štátnych dlhopisov a úrokového diferenciálu – spreadu (zelená).
Zdroj: Datastream, 30 rokov k 22. máju 2018
Poznámka: Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Graf znázorňuje výnos nemeckých štátnych dlhopisov v modrej farbe a amerických štátnych dlhopisov v červenej farbe. Zelená plocha zobrazuje rozdiel výnosov. Graf poukazuje na: 

  • silný pokles výnosov v USA aj Nemecku
  • pokles výnosov prebiehal vo vlnách
  • vo väčšine prípadov, ale nie vždy, výnos americký štátnych dlhopisov bol vyšší ako výnos nemeckých dlhopisov
  • rozdiel medzi výnosmi oboch krajín (tzv. spread) kolísal v priebehu času
  • výnosy z nemeckých štátnych dlhopisov dokonca dosiahli negatívny výnos na minimách

Čo to znamená pre investorov?

Výnos z dlhopisov odráža obrátený výkon ceny dlhopisu. Znamená to, že ceny dlhopisov v Nemecku a USA sa počas sledovaného obdobia zvýšili aj keď s významnými cenovými výkyvmi. Investori preto z dlhopisov získali nielen kupónové platby, ale profitovali aj z rastu cien dlhopisov. Najlepšou stratégiou by bolo, keby sme ostali po celý čas zainvestovaní a poklesy cien dlhopisov by sme ignorovali. Vývoj budúcnosti sa nedá predvídať. Možno však vopred povedať: Ak sa výnosy zvýšia, ceny existujúcich dlhopisov poklesnú. Na konci osemdesiatych rokov dosahovali výnosy viac ako 8 %. Trend klesajúcich úrokových sadzieb v minulosti uľahčoval kompenzovať výkyvy cien  v porovnaní s dnešnou situáciou, keď ročný výnos amerických 10-ročných dlhopisov je na úrovni 3 % a ročný výnos nemeckých 10-ročných štátnych dlhopisov je na úrovni 0,5 %. 

Úrokový diferenciál je v súčasnosti veľký rovnako ako pred 30 rokmi

Pri amerických a nemeckých štátnych dlhopisoch hovoríme o veľmi vysoko kvalitných dlhopisoch pri ktorých je nepravdepodobné, že zlyhajú. Rozdiel je v mene a investičnom regióne. Dôležitým kritériom pre investorov je úroveň úrokových rozdielov medzi týmito  dvoma krajinami, ktorý sa tiež nazýva „spread“ a v grafe je znázornený ako zelená  plocha. Pri súčasnom spreade viac ako 2,5 % v prospech USA je úrokový rozdiel rovnaký  ako v roku 1989!

Racionálni investori zhodnotia, či výška úrokového diferenciálu môže kompenzovať možné oslabovanie meny 

Pri spreade 2,5 % (za rok) to znamená výnos o 25 % vyšší v priebehu desiatich rokov pre americké dlhopisy. Inak povedané: ak by americký dolár v nasledujúcich desiatich rokoch znehodnotil o 25%, európski investori by stále získali rovnakú návratnosť ako na  nemeckých štátnych dlhopisoch. Historicky vysoký spread má teraz jednoznačne svoje  opodstatnenie. Americká centrálna banka (Fed) zastavila nákupy dlhopisov už v roku  2014, zatiaľ čo ECB naďalej kupuje agresívne a očakáva sa, že zanechá svoj program  nákupov až na jeseň roku 2018. To znamená, že Fed je asi štyri roky pred ECB a jasne  komunikuje ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb v rokoch 2018 a 2019. ECB neposkytla  žiadne vyhlásenia o možnej budúcej politike úrokových sadzieb, okrem toho, že sadzby  zostanú v dohľadnej budúcnosti veľmi nízke. Naposledy, kedy bol spread podobne veľký  (v prospech USA), písal sa rok 1989. David Hasselhoff (známy svojimi hlavnými úlohami  v seriáloch Baywatch a Knight Rider) bol prvý v nemeckých hitparádach s piesňou „I’ve  been looking for freedom“. Mimochodom: Seriál Knight Rider bol nedávno natočený  opätovne a rovnako aj Baywatch, kde z pôvodného seriálu bol natočený film. História sa opakuje? 

Ako investovať a aké aktíva treba držať?

Spomenuli sme, že najlepšou stratégiou bolo vždy nechať peniaze zainvestované. Investori sa môžu spýtať: „Ako môžem nechať peniaze zainvestované po dobu 30 rokov,  ak bude dlhopis splatený po 10 rokoch?“ Riešením je: Podielový fond, ktorý má a bude  vždy mať peniaze zainvestované. Automaticky nakupuje dlhopisy a tak ponúka  investorom možnosť kedykoľvek investovať na vybranom trhu a držať investíciu bez  ohľadu na dátum splatnosti dlhopisu. 

Záver: Z vyššie zobrazeného grafu si môžeme vziať  nasledovné: Počas posledných 30 rokov bolo rozumné investovať do štátnych dlhopisov a nechať peniaze zainvestované kvôli neustále klesajúcim výnosom. Pokiaľ ide o  budúcnosť, experti z Erste Asset Management neočakávajú, že výnosy budú klesať  ďalších 30 rokov. Investori by mali svoje portfólio dostatočne diverzifikovať nad rámec  štátnych dlhopisov bez rizika.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/06/11/30-jahre-fallende-zinsen-wie-gehts-weiter/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.