Autor: Gerhrd Winzer

Zvýšená nervozita, či Taliansko dokáže splácať svoje dlhy a či zostane členom eurozóny viedla k výpredaju cenných papierov. Kľúčový benchmark - výnos z 2-ročných talianskych  štátnych dlhopisov, vzrástol od začiatku mája do 29. mája 2018 z hodnoty  -0,30 % na 2,5 % (zdroj: Bloomberg).

Stagnácia vedie k nespokojnosti

Prvým dôvodom, ktorý vedie k zvýšených obavám  je strata  prosperity Talianska. Reálny hrubý domáci produkt na obyvateľa v minulom roku bol na úrovni  z roku 1999, čo je približne  34 000 USD upravených o kúpnu silu (Zdroj: MMF). Táto stagnácia viedla k zvyšujúcej sa nespokojnosti so zainteresovanými stranami a EÚ. V minuloročných parlamentných voľbách, čo pomohlo k zvýšeniu preferencií pre dve populistické strany M5S a Lega.

.. a k populizmu

V posledných týždňoch vidíme, čo to znamená, keď populistické politické strany môžu zasahovať do vládnych záležitosti a to najmä v týchto oblastiach:

  • zvýšenie vládnych výdavkov 
  • zníženie daní nerešpektovanie zmlúv 
  • s inými krajinami (nariadenia o eurozóne)
  • fiškálny impulz vo fáze "rozmachu" hospodárskeho rastu (rast reálneho HDP v Taliansku o 1,5 % 2017 bol veľmi dobrý.)

Znie to skoro ako „Trumponomics“. Oznámené opatrenia oslabili dôveru investorov, pretože sú v rozpore s nízkou konkurencieschopnosťou, vysokou úrovňou verejného dlhu (2017: 131 % HDP, zdroj: MMF) a štruktúrou  eurozóny, ktorej zachovanie závisí od  adekvátneho správania členských krajín.

Je pravdepodobné, že dočasný premiér Carlo Cottarelli, ktorého vymenoval prezident Sergio Mattarella nezíska potrebné hlasy na získanie  dôvery v parlamente. Očakávame, že nové voľby na jeseň tohto roku skončia s podobným výsledkom ako v marci. Vyhlásenia a sľuby politických strán počas volebnej kampane nebudú zvlášť dôveryhodné.

Konfrontácia s eurozónou 

Pre dlhodobú existenciu eurozóny sú potrebné ďalšie kroky únie. Niekoľko návrhov, ktoré sú na stole, budú konzultované počas rokovaní. Patrí medzi ne aj modernizácia európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) na Európsky menový fond (EMF) a zavedenie garančnej schémy pre bankové vklady v celej. S vyhláseniami dvoch populistických strán v Taliansku sa ďalšie integračné opatrenia stali (dokonca) menej pravdepodobné.

Mechanizmus ochrany ako nevýhoda

V porovnaní s krízou eurozóny v rokoch  2011/2012 je dôležitý rozdiel - boli vytvorené  dva finančné nástroje na záchranu: 

  • Európska centrálna banka môže v prípade krízy ako súčasť programu priamych menových transakcií (OMT) kúpiť neobmedzené krátkodobé štátne dlhopisy 
  • ESM (Európsky mechanizmus pre stabilitu) môže poskytnúť pôžičky a záruky krajinám, ktoré majú obmedzené množstvo zdrojov.  

Hlavná nevýhoda je v tomto prípade zrejmá: poskytuje podporu len tým členským krajinám EU, ktoré akceptujú podmienky hospodárskej politiky spojené s pomocou (= úspora, de facto čiastočná strata štátnej suverenity).

„Whatever it takes“

 Pokiaľ to bude možné, Európska centrálna banka sa bude vždy snažiť stabilizovať situáciu. Cieľom bude záruka fungovania menovej politiky v celej eurozóne. Mali by sme myslieť na tri slávne slová „Whatever it takes“ („Čokoľvek bude potrebné“) prezidenta ECB Maria Draghiho, ktorý v lete 2012 dokázal svojim prejavom upokojiť vtedy trvajúcu európsku krízu.  V skutočnosti môže ECB cielenému znižovaniu svojej mimoriadne expanzívnej menovej politike:

  • Ekonomický rast sa v prvom kvartáli výrazne spomalil v porovnaní so štvrtým kvartálom 2017 (0,4 % vs. 0,7 %, zdroj: Eurostat). 
  • Čo je dôležitejšie, pri ročnej inflácii 0,7 % je miera jadrovej inflácie veľmi nízka (zdroj: Eurostat) a v najpravdepodobnejšom scenári sa v najbližších rokoch mierne zvýši. 

Znie to skoro ako „Trumponomics“. Oznámené opatrenia oslabili dôveru investorov, pretože sú v rozpore s nízkou konkurencieschopnosťou, vysokou úrovňou verejného dlhu (2017: 131 % HDP, zdroj: MMF) a štruktúrou  eurozóny, ktorej zachovanie závisí od  adekvátneho správania členských krajín.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/05/30/italien-schlittert-in-eine-vertrauenskrise/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.