Autor: Anton Hauser je portfólio manažérom v Erste Asset Managemente a expertom na štátne dlhopisy strednej a východnej Európy.

Anton Hauser je portfólio manažér fondu ERSTE BOND DANUBIA už niekoľko rokov. Ako expert na štátne dlhopisy strednej a východnej Európy získal niekoľko národných a medzinárodných ocenení. V tomto rozhovore diskutuje o náročnej prvej polovici roku 2018 a vyobrazuje možné budúce scenáre.

Dlhopisové trhy strednej a východnej Európy sa v nedávnych mesiacoch dostali pod značný tlak. Aké boli kľúčové faktory pre tento vývoj?

Zvýšenie výnosov dlhopisov (viď graf nižšie) a devalvácia meny, ktoré zaznamenala stredná a východná Európa vo vzťahu k euru boli vyvolané geografickými a geopolitickými faktormi (napr. rastúce ceny komodít). Prísnejšia menová politika americkej centrálnej banky a blížiaci sa koniec programu nákupu aktív Európskej centrálnej banky viedli k odlivu kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov (a fondov rozvíjajúcich sa trhov). V dôsledku toho sa zvýšil tlak na investície do strednej a východnej Európy. Negatívny vplyv mal taktiež očakávaný pokles transferových platieb v novom rozpočte EÚ.