Autor: Peter Szopo

V posledných troch rokoch (2015-2017) zaznamenal ATX, hlavný akciový index Rakúska, ročný výnos viac ako 16%, čím sa viedenská burza stala najlepším európskym akciovým trhom (alebo druhým najlepším, ak je zahrnutá aj východná Európa).

Svojím spôsobom tento skvelý výkon len odzrkadlil návrat k strednej hodnote vzhľadom k podpriemernej výkonnosti ATX indexu v porovnaní so širšími európskymi indexmi za predchádzajúce štyri roky. Výkonnosť však nebola čisto technická, ale bola podporovaná fundamentálnymi indikátormi. Od roku 2015 do roku 2017 sa zisky rakúskeho podnikového sektora viac ako zdvojnásobili,  čomu do veľkej miery pomohlo oživenie ziskov v bankovom sektore.  

5 dôvodov prečo je rok 2018 zatiaľ v útlme

Medziročne (k 31. júlu) bol ATX ustálený na neutrálnych hodnotách, podobne ako širší európsky trh (Euro Stoxx 600), ktorý za rovnaké obdobie zaznamenal malý zisk vovýške 0,6%. Slabšie výsledky rakúskeho trhu v tomto roku nie sú prekvapením. Viaceré faktory, ktoré podporili trh v posledným rokoch, sú na ústupe:

  • Rast príjmov sa výrazne spomalil a podľa údajov Factset sa očakáva, že v roku 2018 dosiahne zhruba 9%  a v roku 2019 asi 8%, čo je v súlade s európskym priemerom.
  • Čo sa týka growth vs value spektra, rakúsky trh je viac naklonený value v porovnaní so širším európskym akciovým univerzom, čo  odzrkadľuje vysoký podiel finančných a nedostatok technologických zásob  v rakúskom kótovanom priestore.  Celosvetovo,  rovnako ako aj v Európe, tento rok value faktor zaostal za growth faktorom.
  • Potenciálne súvisiace s druhým bodom: ATX index má tendenciu podhodnocovať svojich  európskych náprotivkov vždy, keď úrokové sadzby klesajú. Od februára nemecké  desaťročné vládne výnosy stratili viac ako 30 bázických bodov, čo ATX indexu nepomohlo. 
  • Mnohí investori považujú Rakúsko ako časť východnej Európy, čo nie je žiadnym  prekvapením vzhľadom na výraznú regionálnu expozíciu mnohých rakúskych  spoločností. Výsledkom toho je, že ATX má tendenciu prekonávať širšie európske  indexy vždy, keď sa dobre vyvíjajú akciové trhy v strednej a východnej Európe – čo sa však zatiaľ v roku 2018 nestalo.  Hlavný  poľský index stratil 6% za prvých sedem mesiacov, Maďarsko pokleslo o takmer  9%, a ruský index RTS (index kótovaný v amerických dolároch) bol ustálený  na neutrálnych hodnotách. 
  • Z dôvodov ktoré môžu mať menej spoločné s fundamentálnymi indikátormi a viac  s tým ako investori vnímajú riziko, relatívna výkonnosť rakúskeho  akciového trhu má tendenciu negatívne korelovať so silou USD. Zisk vo výške 7%  spotového dolárového indexu od februára preto nepomohol.  

Zlepšenie krátkodobého výhľadu

Z viacerých dôvodov je výhľad na zvyšok roka povzbudivý. Rakúske makroekonomické prostredie je zdravé a politické podmienky sa zdajú byť stabilnejšie ako v niektorých susedným krajinách. Len nedávno centrálna banka zvýšila svoju prognózu rastu na  účasný rok na viac ako 3%, čo je výrazne nad európskym priemerom. 

Okrem toho, zatiaľ čo rast zárobkov sa spomalil v porovnaní s rokom 2017, prognózy výnosov na rok 2018 sa v priebehu roka zvýšili. Začiatkom augusta bol konsenzuálny index EPS (ATX) na rok 2018 o 10% vyšší ako úroveň zo začiatku roka.

V dôsledku toho, že trh sa pohyboval okolo neutrálnych hodnôt, zatiaľ čo zisky boli prognózované na nárast, ocenenie sa pre investorov stalo atraktívnejším. S forwardovým price-earnings ukazovateľom niečo nad 12x je rakúsky trh lacný v porovnaní s ostatnými trhmi. Do určitej miery to odzrkadľuje skutočnosť, že základná ROE na trhu bola najnižšia  v Európe. Aktuálna zľava z ocenenia (založená na zárobkovom násobku) v porovnaní s Euro Stoxx 600 universe je blízko 20%, čo je jedna štandardná odchýlka pod priemernou zľavou za posledných osem rokov a je na najvyššej úrovni od augusta 2016.

 

Na záver:

Po troch vynikajúcich rokoch rakúsky akciový trh klesol spolu so svojimi európskymi pritvníkmi z hľadiska rastu príjmov a výkonnosti. Nálada v prvej polovici roka nepodporovala trh zameraný na value a small-cap. Avšak fundamentálne indikátory krajín, revízie príjmov  a ocenenia naznačujú, že rakúske akcie by mohli rásť počas zvyšku roka za  predpokladu, že globálne pozadie rizikových aktív nebude ďalej obmedzované obchodnými vojnami, čo urýchľuje infláciu v USA alebo čínske ekonomické  problémy – hlavné riziká, ktoré by mohli  v blízkej budúcnosti dostať trhy na vedľajšiu koľaj.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/08/13/oesterreichischer-aktienmarkt-2018-seitwaertsbewegung-mit-luft-nach-oben/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.