Autor: Dieter Kerschbaum 

Výkonnosť čínskych akcií v prvej polovici roka 2018 bola tlmená. Príslušné indexy sa nachádzali v celkovo negatívnom rozmedzí. Avšak teraz sa tento trend môže otočiť. Do dôležitých indexov MSCI sa pridalo približne 230 čínskych akcií typu A. Ceny akcií sa odrazili od najnižších hodnôt tohto roku. Gabriela Tinti, portfólio manažérka fondu ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKET, vysvetľuje význam nových akcií typu A vzhľadom k vášmu portfóliu a všeobecné výhľady čínskych akciových trhov. 

 

Na začiatku júna bolo do celosvetového indexu MSCI pridaných približne 230 čínskych akcií typu A. Váhy týchto akcií sa budú ďalej zvyšovať k 1. septembru. Prečo je toto rozšírenie investičného spektra tak dôležité?

Takzvané akcie typu A sú súčasťou čínskych spoločností kótovaných na burzách v Šanghaji a Shenzhene. Zatiaľ čo zahraniční inštitucionálni investori dokázali v minulosti kúpiť akcie typu A, museli to robiť ako „kvalifikovaný zahraničný inštitucionálny investor“ (QFII), čo je veľmi obmedzený stav.  V Hongkongu boli na určitý čas kótované len veľké čínske spoločnosti (akcie typu H), otvorené pre investíciám širokej verejnosti. Index MSCI doteraz k sebe pridružil iba akcie typu A, ktoré sú už obchodované prostredníctvom burzových platforiem Shanghai-Hongkong-Connect alebo Shenzhen-Hongkong-Connect a ktoré nepodliehajú predpisom QFII. Tieto platformy boli zriaďované od roku 2014 s cieľom otvoriť trh zahraničným investorom a uľahčiť tak ich prístup na kapitálový trh. Od septembra sa podiel investícií do akcií typu A v indexe MSCI zdvojnásobí. Jedná sa o akcie, ktoré môžeme kúpiť aj pre fond ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS.

Znamená toto otvorenie búrz na pevnine pre zahraničných investorov, že trh bude vo všeobecnosti profitovať?

Liberalizácia trhu je míľnikom. Podľa niektorých odhadov by tento krok mohol viesť k prílevu kapitálu do pevninskej Číny až do výšky 22 miliárd amerických dolárov. Ba čo viac, váha podielov akcií typu A v indexe MSCI bude postupne narastať. To nám tiež umožňuje dospieť k určitým záverom týkajúcich sa hospodárstva.  V záujme udržania investorov bude Čína musieť ďalej liberalizovať svoju ekonomiku, pretože krajina potrebuje zahraničných investorov na zabezpečenie rastu kvality. V súčasnosti zahraniční investori vlastnia iba 2% akcií typu A. Je teda ľahko si predstaviť ďalší potenciál.

 

 

 

Vývoj cien maloobchodného indexu akcií typu A je oveľa nestabilnejší ako index HANG SENG v Hongkongu.

Aké výhody ponúkajú akcie typu A spoločností investorom?  Prečo sú také dôležité?

Čínsky trh s akciami typu A je za NYSE už druhým najväčším kapitálovým trhom na svete z hľadiska trhovej kapitalizácie a likvidity. Akcie typu A uľahčujú investície, ktoré by neboli možné s H-akciami alebo ADR*.  Hovoríme napríklad o menších spoločnostiach alebo sektoroch špičkových technológií, ktoré profitujú z rastúcej strednej triedy a jej spotrebiteľského správania. Ten trh nie je tam, kde sú veľké ryby. Podiel akcií malých a stredných podnikov je výrazne vyšší ako v iných indexoch.

*ADR (American Depository Receipts) sa obchodujú na burze namiesto akcií. Ide o certifikáty vydané americkými bankami, ktoré vlastnia podkladové akcie v úschove.

Odporúčate investovať do čínskych akcií už teraz, alebo je vhodné čakať?

Osobne nemôžem vydávať nákupné odporúčanie pre akcie. Zainteresovaní investori by sa mali rozhodnúť sami na základe svojich investičných cieľov a rizikovej tolerancie. Môžem poukázať na niekoľko kľúčových parametrov. Ocenenie čínskych akcií je v súčasnosti na úrovni 5-ročného minima. Pomerový ukazovateľ ceny a účtovnej hodnoty 1,7x pre akcie typu A (k júnu 2018, zdroj: Bloomberg) je extrémne nízky. Zisk sa v prvej polovici roku 2018 zvýšil v priemere o 13,8%. V spoločnostiach v sektore energetiky a komodít sme zaznamenali obzvlášť vysoký rast. Samozrejme existuje aj veľa otáznikov: ak bude obchodná vojna medzi USA a Čínou naďalej eskalovať, škoda bude viditeľná pre obe strany a bude mať tiež dopad na čínske burzy cenných papierov. Investori, ktorí očakávajú vytvorenie ďalšieho impulzu vzhľadom k liberalizácii čínskeho kapitálového trhu môžu napríklad investovať do fondu ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS. Čínske akcie v súčasnosti tvoria 35% aktív spravovaných týmto fondom. Asi 75% v tomto portfóliu tvorí región Ázie. 

 

Originálny zdroj infromácie: https://blog.de.erste-am.com/2018/08/01/oeffnung-des-chinesischen-aktienmarktes-a-shares/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.