Autor: APA Finance / Erste AM Communications

Americký maloobchod sa teší na začiatok školského roka, dôvodom sú vyššie očakávané predaje. Počas letných prázdnin zvyknú rodičia nakupovať svojím deťom notebooky,smartfóny, školské pomôcky a nové oblečenie, čo generuje masívny predaj. Sezóna pred začiatkom školského roka, je čo sa týka predajov druhá najsilnejšia po Vianociach.

Matthew Shay, prezident Národnej federácie maloobchodných predajcov (NRF), očakávaveľmi dobré predaje počas tohtoročnej sezóny, podľa analýzy NRF by americké  domácnosti mali minúť až 27,5 mld. USD. Dôvodom je aj lepšia spotrebiteľská dôvera. Podľa obchodnej asociácie za posledných desať rokov boli iba dva lepšie roky pre predaje maloobchodu: 2012 (30,3 mld. USD) a 2017 (29,5 mld. USD).

 

Podľa nedávnej štúdie poradenskej spoločnosti Deloitte by mal objem predaja dosiahnuť 27,6 mld. USD čo je zhodne očakávanie s NRF. Deloitte poukázal na to, že významnú časť predajov - až 15,1 mld. USD bude tvoriť hlavne oblečenie, predaje školských pomôcok pravdepodobne dosiahnu 6,0 mld. USD, predaj počítačov 3,7 mld. USD. Ostatné elektronické zariadenia ako smartfóny a tablety by mali dosiahnuť objem 2,8 mld. USD.

Severovýchod USA bude míňať najviac, kamenné obchody prekonajú on-line predajcov  

V štúdii spoločnosti Deloitte je vidieť jasné regionálne rozdiely čo sa týka objemu predaja.Zatiaľ čo domácnosti na severozápade USA by mali v priemere minúť 568 USD, na západe sa očakáva 513 USD, stredozápad 493 USD a južanské štáty iba 488 USD.Priemerné výdavky na domácnosť pre celé USA je 510 USD.

Tradičné obchody by mali byť preferované spotrebiteľmi pred on-line obchodmi. Až 57% všetkých predajov sa očakáva v kamenných obchodoch, iba 23% v on-lineobchodoch a 20% opýtaných ostáva nerozhodnutých. Tento výsledok vychádza z prieskumu vykonanom na 1200 domácnostiach ktorý vypracoval spoločnosť Deloitte. 

Začiatok školskej sezóny je ešte finančne náročnejší pre študentov vysokých škôl. Náklady na začiatku semestra by mali podľa odhadov dosiahnuť rekordné úrovne. Podľa štúdie Proper Insights and Analytics, na ktorej sa podieľala aj NRF, by výdavky študentov mohli tento rok dosiahnuť 82,2 mld. USD. V 2017 dosiahli výdavky 83,6 mld. USD.

Podľa prezidenta NRF je vidieť zmena v správaní spotrebiteľov práve u elektroniky. Notebooky, tablety a smartfóny sú teraz prirodzenou súčasťou každej domácností.
Rodičia už nečakajú s nákupom na začiatok školského roka. Na druhú stranu vplyv detí na spotrebiteľské návyky rodičov sa zväčšuje. Hlavne vďaka sociálnym sieťam a iným
komunikačným kanálom, deti bývajú často lepšie informované a sú viacej prieberčivé.

 

Originálny zdroj informácie: https://de.youinvest.at/community/blog.html#905f3014-5f65-467a-9a74-25fb37bb320b

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.