2018 21 SEP
Erste AM SK Biely dom ohlásil nové tarify

Autor: Peter Greguš

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa včera ohlásila nové 10% tarify na čínske výrobky vo výške 200 mld. USD. Nové tarify by mali začať platiť od budúceho týždňa, ale na začiatku budúceho roka sa tarify zvýšia až na 20% na vybrané tovary. Donald Trump vo vyhlásení povedal, že chce dať americkým spoločnostiam čas na to, aby sa prispôsobili a nahradili čínske výrobky.

Ak Peking odpovie recipročne na najnovšie tarify, mohlo by to zasiahnuť amerických poľnohospodárov ako aj priemysel. Čínsky prezident Xi Jingping už v minulosti varoval Biely dom, že ak budú zavedené nové tarify, Čína zavedie clá v objeme 50 mld. USD na americké výrobky.

Donald Trump vo včerajšom vyhlásení povedal, že pokiaľ Čína urobí akékoľvek protiopatrenie. USA zavedie tarify na celý čínsky export. Americko-čínska obchodná vojna tak potenciálne ohrozuje čínsky export do USA v objeme 506 mld. USD a americký export do Číny, ktorý dosahuje 130 mld. USD.

Zdroj: Bloomberg

Čínsky vicepremiér Liu He uviedol, že nové tarify by mali spomaliť rast čínskej ekonomiky o 0,7%.  Čínska vláda ale verí, že sa vzťahy medzi krajinami čoskoro normalizujú a lídri si sadnú za rokovací stôl.

Reakcia na nové kolo v rámci obchodného konfliktu má zatiaľ len malý vplyv na finančné trhy. Čínsky akciový index Shanghai Composite zaznamenal len minimálnu zmenu a obchoduje sa blízko 4-ročných miním. US akciový index S&P500 v reakcií klesol o 0,5%.

Biely dom sa snaží tlačiť na Čínu, aby zmenila svoje praktiky, ktoré považuje Biely dom za neférové. USA už dlhodobo vníma manipuláciu juanu veľmi negatívne, ako aj správanie sa čínskej vlády voči USA spoločnostiam.

Táto stratégia Donalda Trumpa môže byť dlhodobo neudržateľná a pravdepodobne sa len pokúša prinútiť Čínu k ústupkom. Druhou rovinou je aj domáca politická situácia, americký prezident potrebuje pred jesennými voľbami do snemovne a senátu, ukázať silu a zapísať si víťazstvo. Aj za cenu prehĺbenia obchodnej vojny. Ak by republikánska strana, ktorej kandidátom bol práve Donald Trump stratila väčšinu v snemovni reprezentantov ako aj v senáte. Trump by mohol stratiť podporu pre riskantné experimenty akou je práve obchodná vojna s najväčším obchodným partnerom. 

Právne upozornenie
Tento materiál je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného  poradenstva a nie sú ani návrhom na uzatvorenie  obchodu zo strany správcovskej spoločnosti. Zdrojom použitých informácii je  Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ak nie je uvedené inak. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.