Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Nemecko nie je len najväčšou ekonomikou, ale jednou z najvýkonnejších ekonomík eurozóny a EU, čo sa  odráža okrem iného aj na stabilnom raste hospodárstva. V roku 2017 dosiahlo HDP Nemecka rast o 2.2%, čo je len o niečo menej ako celkový rast eurozóny za rovnaké obdobie 2,4%. 

Napriek rizikám plynúcich z pokračujúcich obchodných vojen je očakávané tempo rastu porovnateľné s minulým rokom. Medzinárodný menový fond očakáva v tomto roku rast HDP na úrovni 2,2%. Nemecká ekonomika je na správnej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa. V prvom kvartáli zaznamenala rast o 0,4% v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. Rast v druhom kvartáli bol 0,5%. DIW inštitút očakáva v treťom kvartáli rast na úrovni 0,4%.    

Zatiaľ čo ceny energií mali v poslednom čase negatívny vplyv na spotrebiteľský sentiment a inflácia ostala v auguste na komparatívne vysokej úrovni 2,0%, sentiment exportérov zaznamenal rast už druhý mesiac po sebe. Indikátor očakávaní exportérov, ktorý zverejňuje inštitútu IFO, narástol v auguste o 0,6 na 14,4 bodu. Hoci v auguste počet nezamestnaných v Nemecku narástol na 2,351 miliónov, jedná sa o najnižšiu úroveň pre daný mesiac od roku 1991.

Jeden z kľúčových faktorov nemeckej ekonomiky je bežný účet. Jedná sa o bilanciu všetkých importovaných a exportovaných tovarov a služieb. Ak je bilancia krajiny v prebytku znamená  to, že viac exportuje a naopak deficit bežného účtu znamená, že krajina viac dováža zo zahraničia. Vzhľadom na súčasné úrovne bežného účtu Nemecka je pravdepodobné, žekrajina v roku 2018 ostala svetovým lídrom v exporte. Nemecký inštitút IFO pre rok 2018 očakáva prebytok bežného účtu na úrovni 262,5 mld. Eur (299 mld. USD). To by znamenalo  prvú priečku v svetovom rebríčku, pričom na druhom mieste pravdepodobne skončí Japonskos prebytkom na úrovni 200 mld. USD. 

Nemecký priemysel vníma prebytok pozitívne, avšak Európska komisia a MMF je skeptická

Dôvodom veľkého prebytku bežného účtu Nemecka je exportná sila krajiny, čo vníma nemecký priemysel pozitívne. „Prebytok odráža výkon nemeckých spoločností a atraktívnosť ich produktov v komplikovanej medzinárodnej situácii“, povedal Volker Treier, riaditeľ DIHK (Nemecká komora pre obchod a priemysel).

MMF a Európska komisia sú ale skeptické. Komisia vníma pokračujúci prebytok na úrovni 6% HDP za hrozbu pre stabilitu, vzhľadom na prehlbujúcu sa nerovnosť medzi krajinami s prebytkom a krajinami s deficitmi ktoré sú navyše zadlžené. Podľa IFO  inštitútu tvorí bežný účet až 7,8% HDP v tomto roku. Od roku 2011 prispel prebytok bežného účtu k rastu nemeckej ekonomiky (HDP) o viac ako 6%. 

Nemecko má predovšetkým vysoký prebytok obchodnej bilancie, ktorý sa stal „tŕňom v oku“ administratívy Donalda Trumpa. Americký prezident opakovane vyhlásil, že zavedie nové clá na nemecké automobily, ktoré majú najväčší podiel na exporte krajiny. Doteraz ale ostal americký prezident len pri slovách a po stretnutí s prezidentom Európskej komisie Jeanom-Cladeom Juncker v júli sa neočakáva, že by sa táto rétorika opakovala. Vzhľadom na súčasnú situáciu to vyzerá tak, že vyhliadky pre nemeckú ekonomiku ostávajúdobré.    

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/europas-konjunkturlokomotive-deutschland-bleibt-auf-schiene/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.