Autor: Gerhard Winzer

Dolná komora britského parlamentu včera hlasovala „proti“ súčasnej dohode o Brexitev pomere 432 k 202 hlasom. Premiérke Therese Mayovej trvali rokovania s európskymi partnermi viac ako dva a pol roka s cieľom nájsť dohodu o Brexite, ktorá by bola prijateľná aj pre britský parlament. Odmietnutie parlamentom v ktorom má Mayovej vládna koalícia väčšinu je obrovskou porážkou pre administratívu. Výsledok včerajšieho hlasovania bol avšak vo všeobecnosti očakávaný. A vzhľadom k tomu to, že hlasovanie bolo odložené o mesiac (aby Mayová našla hlasy medzi vlastnými poslancami), neostáva veľa času na ďalšie rokovania o kompromisnom riešení.

Prinášame štyri možné scenáre, pre ďalší vývoj libry:

1. Tvrdý Brexit

Alebo odstúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. Premiérka Mayová (pokiaľ dnes bude vyslovená dôvera jej vláde) má čas do pondelka, aby prišla s alternatívnym plánom, ktorý predloží dolnej komore britského parlementu. Tento scenár ale nie je reálny. Aj keď parlament pravdepodobne schváli niektoré dodatky k „zmluve o Brexite“, nájsť konsenzus  pre schválenie nového plánu sa zdá byť nepravdepodobný. Navyše aj keby sa v parlamente našla vôľa a došlo ku konsenzu, je ešte potrebné schválenie od európskych partnerov (všetkých 27  členov). A na to už nie je pravdepodobne dostatok času. Aj z toho dôvodu si myslíme, že parlament príjme tvrdý Brexit, čo vytvorí silný tlak na britskú libru.

2. Požiadanie o predĺženie termínu vystúpenia (29. marec)

Posunutie Brexitu je pravdepodobné za predpokladu, že by s predĺžením súhlasilo všetkých 27 krajín EÚ. Deadline by bol pravdepodobne presunutý na termín niekedy po voľbách do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 23. mája. V tomto prípade by sa mohlo uskutočniť aj nové referendum o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, alebo by sa konali parlamentné voľby. Výsledkom by bolo, buď zastavenie Brexitu (štvrtý scenár), alebo nové kolo rokovaní medzi britskou vládou, EÚ  a britským parlamentom. Takýto výsledok by  znamenal, že by pokračovali obavy, pokým by nebol nájdený kompromis.  

3. Dohoda o Brexite prijatá

Ak by bola prijatá súčasná dohoda o Brexite, znamenalo by to že sa môžu začať rokovania medzi EÚ a Veľkou Britániou o budúcich obchodných vzťahoch. Spojené kráľovstvo by mohlo  napríklad zostať v colnej únii alebo vstúpiť do Európskeho  združenia o voľnom obchode (EZVO). Mäkký Brexit a predĺženie prechodného obdobia by mohlo mať pozitívny vplyv na britskú libru.

4. Žiaden Brexit

Či sa v parlamente nájde väčšina na zastavenie Brexitu, či už po novom referende, alebo parlamentných voľbách je otázne. Na druhú stranu nie je vylúčené, že parlament príjmezákon, ktorý pozastaví Brexit dovtedy pokým sa nenájde kompromis medzi EÚ, britskou vládou a parlamentom. Tento scenár vnímame ako veľmi pozitívny pre britskú libru.

Záver
Zoznam zlých rozhodnutí britskej vlády sa rozširuje, či už výsledok referenda o Brexit počas vlády Davida Camerona (po ktorom rezignoval). Ako aj zlyhanie v hľadaní kompromisu súčasnej vlády. Napriek tomu ale ostáva nádej, že racionálna argumentácia preváži a Británia sa vyhne tvrdému  Brexitu.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/britisches-pfund-brexit/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.