Autor: Armand Feka 

  • Dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov boli ovplyvnené úrokovou politikou v USA, nízkymi cenami komodít a politickými rizikami v minulom roku
  • Mnohé spoločnosti v rozvíjajúcich sa ekonomikách majú solídne výsledky a sú v dobrej pozícii pre nadchádzajúci rok
  • Volatilita zostane v roku 2019  vysoká z dôvodu možných obchodných konfliktov
  • Fond ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE bol spoločnosťou Morningstar  ocenený piatimi hviezdičkami z piatich

Aké boli v minulom roku najväčšie výzvy a aké sú príležitosti v roku 2019? Odpovedá Péter Varga, portfólio manažér podielových fondov zameriavajúcich sa na rozvíjajúce sa trhy.

Obchodný konflikt zmierňujúci eufóriu

Minulý rok bol z rôznych dôvodov náročný pre dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov. Okrem zvyšovania úrokových sadzieb v USA a korekcie na trhoch s komoditami, zvýšená volatilita bola spôsobená nadmernými politickými rizikami v krajinách ako Venezuela, Južná Afrika alebo Turecko. Hlavnou otázkou však bolo zintenzívnenie rivality, ktoré sa prejavuje ako obchodný konflikt medzi dvoma veľmocami – USA a Číny. Hlavnou obavou americkej vlády je, že Čína sa stáva lídrom v technologickom sektore.

Táto obava je podložená investíciami do výskumu a vývoja zo strany Číny, ktoré sa v posledných rokoch exponenciálne zvýšili. „Čínska spoločnosť Huawei predbehla spoločnosť Apple z hľadiska počtu predaných smartfónov globálne a momentálne je  druhá za Samsungom.  Ako vysvetľuje Péter Varga, portfólio manažér zodpovedný za podnikové dlhopisy v rozvíjajúcich sa trhoch v Erste Asset Management: „V USA určite nie sú voči tomuto faktu ľahostajní, takisto ako voči čínskym úspechom v objavovaní kozmického priestoru, investíciám v Afrike, alebo voči iniciatíve „One Belt, One Road“. Napätá situácia medzi USA a Čínou nezmizne len tak počas roku 2019, aj napriek prípadnej obchodnej dohode.

Viditeľné slabiny, dobré investičné príležitosti

Európa, ktorá zreteľne prekonala očakávania z roku 2017, dosiahla v roku 2018 len slabý rast. Dôvodom bol sporo okolo Brexitu a spomaleniu globálnej ekonomiky. Uvedené udalosti a rozšírenie spreadov medzi USA a Európou vďaka divergencii menovej politiyk viedli k posilňovaniu amerického dolára. Kombinácia vyšších amerických úrokových sadzieb a silného amerického dolára naopak odhalila slabé stránky niektorých krajín rozvíjajúcich sa trhov. Argentína a Turecko, ktoré v dôsledku nedostatku priamych zahraničných investícií fungujú na úkor veľkých deficitov bežných účtov, prekonali menové krízy a zaznamenali výrazné poklesy v cenách aktív.

Tieto faktory viedli k všeobecne zhoršenej nálade voči rozvíjajúcim sa trhom a následným výberom peňazí retailovými investormi – aj keď v menšej miere ako sa pôvodne očakávalo. „Veľké výkyvy cien dlhopisov v minulom roku priniesli dobré investičné príležitosti aj v krajinách ako Turecko a Argentína. Bol to rok aktívnych investorov", hovorí Varga.

Nezabudnime na pozitívne trendy

Existuje viacero pozitívnych trendov: po prezidentských voľbách v Brazílii sa plánuje, že nová vláda pôjde cestou reforiem. Investori reagovali zvýšenými nákupmi. V Južnej Afrike je vidieť prvé pozitívne kroky smerom k reformám. Pred zintenzívnením sa rivality medzi USA a Čínou, bola čínska ekonomika v procese transformovania sa smerom k rastu založenému na technológiách, udržateľnosti a vyššom domácom dopyte.

Kým rastúci americký dolár bol pre niektoré krajiny problematický, nedošlo k rozšíreniu problémov do iných krajín. „Mnohé rozvíjajúce sa ekonomiky majú nízke úrovne zadlženia, čoraz viac využívajú lokálnu menu na financovanie, čím sa dostavajú do lepšej pozície. Aj dlhodobé vyhliadky  hospodárskeho rastu pre rozvíjajúce sa ekonomiky sú stále pozitívne,  pričom kapitál opäť priteká", vyzdvihuje Varga.

Kde sa nachádzajú najzaujímavejšie spoločnosti?

Investori čelia niekoľkým dôležitým otázkam, ktorých odpovede môžu v roku 2019  podporiť výkonnosť investícii. Historicky boli rozvíjajúce sa ekonomiky vždy spojené s vývojom globálnej ekonomiky ako aj s americkým dolárom. V posledných rokoch si však čoraz viac začali určovať svoj smer sami. V Číne, kde sa ekonomika mierne spomalila a obchodné clá nepridávajú na nálade, prijala vláda jasné stimulačné opatrenia, ako napríklad zníženie daní a voľnejšie poskytovanie úverov.

„Zaujímame sa o čínske vysoko rizikové dlhopisy v sektore obytných domov. V Brazílii môžu vysoko  rizikové podniky profitovať z hospodárskeho vzostupu. V Mexiku sú to  priemyselné a realitné spoločnosti, ktoré sa stali atraktívnymi kvôli politickým krokom  novej vlády. Samozrejme neustále monitorujeme trhy a vyhľadávame príležitosti. To zahŕňa aj defenzívne odvetvia so stabilným  dopytom, ako napríklad telekomunikačné spoločnosti medzi ktoré patrí Turkcell z Turecka", vysvetľuje Varga.

Aké parametre sú nevyhnutné pre výkonnosť a aké odborné znalosti sú kľúčové?

Najlepšie dokážu ochrániť kapitál v tomto nestálom prostredí a vyhýbať sa stratám pri výpredajoch veľmi aktívni správcovia, ktorí rýchlo reagujú na nové situácie na trhu.  Aktívne spravovanie fondov môže pružne reagovať na negatívne fundamenty, ako napríklad nedostatok likvidity. Dodatočnú rizikovovú rezervu vytvára aj tzv. bezpečnostná marža („margin of safety"), ktorá je rozdielom v podhodnotení vybraných spoločností a ich skutočnou vnútornou hodnotou. Dobrý aktívny  manažment je preto vždy aj o riadení rizika.

Najmä v triedach aktív, ako sú dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov je často výhodou špecifické zameranie odborníkov v porovnaní s niektorými globálnymi firmami. „Počas 10-ročnej  existencie fondu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE sme dosiahli priemerné ročné zhodnotenie na úrovni 9,8%. Vzhľadom na túto skutočnosť sme ako  správca fondu získali niekoľko ocenení, ako napríklad Lipper Award. Sme jasným lídrom v hodnotení výkonností, v porovnaní s podobnmi fondmi podľa spoločnosti Morningstar. A to ku koncu decembra 2018 pri 1-ročnej,5-ročnej  ako aj 10-ročnej výkonnosti", konštatuje Varga.

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE celosvetovo investuje do podnikových dlhopisov z rozvíjajúcich sa ekonomík a umožňuje investorom podieľať sa na príležitostiach rastu na týchto trhoch. Devízové riziká voči euru sú do značnej miery zaistené a miestne meny predstavujú maximálne 10% spravovaných aktív, ktoré v súčasnosti predstavujú 370 mil. EUR (k 30. decembru 2018). Hodnotenie Morningstar porovnáva historické výsledky fondov s podobnými investičnými cieľmi v rámci celej Európy.

Tím zodpovedný za správu fondov spravuje takmer 1,5 mld. EUR v podnikových  dlhopisoch rozvíjajúcich sa trhov (podielové fondy ako aj fondy pre inštitucionálnych klientov).

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/emerging-markets-unternehmensanleihen-ausblick-2019/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.