Autor: Margarita Sinitsyna, portfólio manažérka Erste Asset Management - pobočka Česká republika

Súčasné obdobie, aj keď nie je úplne dokonalé, by mohlo byť z viacerých hľadísk nazývané zlatým vekom českej ekonomiky. Nezamestnanosť je na rekordných minimách a mnoho spoločností má problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Mzdy rastú najrýchlejším tempom od globálnej finančnej krízy a sociálna situácia sa zlepšila. Spotrebitelia nakupujú okrem tovarov dennej spotreby aj luxusné tovary a sú ochotní zaplatiť za kvalitu. Okrem toho, vidíme neustály dopyt po nehnuteľnostiach napriek rekordným cenám.    

Je súčasné obdobie zlatým vekom?

Po globálnej finančnej kríza v rokoch 2008 – 2009 sa česká ekonomika zotavila relatívne rýchlo, predovšetkým vďaka fiškálnej a monetárnej politike. Avšak hospodársky rast začal opäť spomaľovať v období 2011 -2013, čo viedlo k nárastu nezamestnanosti.

Inflácia klesala a objavili sa obavy z deflačnej špirály (kontinuálny pokles cien). Česká národná banka (ČNB) v snahe podporiť ekonomiku, znížila úrokové sadzby na tzv. „technickú nulu“ (0,05 %).

Po  vyčerpaní klasických monetárnych nástrojov sa ČNB  v novembri 2013 rozhodlo využiť devízové intervencie s cieľom oslabiť českú korunu.  A snažila sa tak podporiť exportne orientovaný výrobný sektor a podarilo sa udržať ekonomickú aktivitu.

Miera nezamestnanosti začala konzistentne klesať a rast HDP sa opätovne zrýchli spolu s rastom miezd, čo podporilo aj rast  inflácie. Domáci dopyt bol na rozdiel od zahraničného dopytu jednou z hnacích síl hospodárskeho rastu. Na strane ponuky sa výrobnému sektoru darilo celkom dobre.

Medzi faktory, ktoré pomohli domácemu hospodárstvu neboli len fiškálna a monetárna politika. Ale aj priaznivý vývoj hlavných zahraničných partnerov.

Vývoj po devízových intervenciách  

Po viac ako troch rokoch, v apríli 2017, ČNB ukončila intervencie na devízovom trhu. Ten krok ale nebol úplne bez komplikácií. Je možno ľahšie iniciovať intervencie na devízovom trhu ako ich zastaviť. Z dôvodu dobrých makroekonomických fundamentov, medzi inými, bol rozšírený názor, že fundamentálne opodstatnený výmenný kurz CZK by mal byť podstatne silnejší ako kurz počas menových intervencií.

Do ekonomiky sa nalialo veľa špekulatívneho kapitálu v očakávaní, že dôjde k silnému posilneniu českej koruny.

Krátko pred odhadovaným ukončením intervencií od ČNB, prílev špekulatívneho kapitálu sa zintenzívnil. Až do bodu, kedy si trhoví participanti uvedomili, že česká koruna je prekúpená, čo by im mohlo zabrániť v realizácii okamžitých ziskov. 

Následne obchodníci upravili svoje stratégie tak, aby mohli využiť potenciál dlhodobého trendu. Ukončenie intervencií nakoniec nespôsobilo také výrazné posilnenie českej koruny ako sa pôvodne očakávalo.

Zrýchlenie ekonomického rastu spolu so stále relatívne slabou českou korunou, viedli ČNB k začatiu cyklu uťahovania menovej politiky. ČNB doteraz zvýšila sadzby už osem krát.

Prísnejšie pravidlá v bankovom sektore

Spolu s prísnejšími pravidlami pre bankový sektor, vypracovanými v snahe zastaviť potenciálne rozvíjajúca sa realitnú bublinu. ČNB sa podarilo kombináciou vyšších sadzieb  a reguláciách v bankom sektore viedli k spomaleniu expanzie na hypotekárnom trhu. Na  druhej strane, obmedzená dostupnosť bývania, ktorá sa dnes v médiách často spomína, nie je pre hospodárstvo dobrou správou.