Autor: Dieter Kerschbaum

Už o pár týždňov bude rok 2019 históriou. Tým sa zároveň skončí aj desaťročie na finančných trhoch (2010-2019), ktoré bolo charakteristické mnohými udalosťami politického a ekonomického charakteru. Udalosti ktoré neraz prekvapili investorov a výrazne  menili náladu na finančných trhoch. Ako neustále meniaci sa prúd nových správ a udalostí, prinášal veľké víťazstva, ale aj varovné  signály. Tak sme na trhu videli okamihy eufórie, ktorú často striedala opatrnosť.

Turbulentná dekáda sa blíži ku koncu

Jedným z najväčších úspechov poslednej dekády bolo oživenie akciového trhu po Veľkej recesií v 2008/2009. Povzbudivý rast mnohých spoločnosti možno považovať za „najväčší úspech tejto dekády“. Otázka ktorá ostáva naďalej  otvorená, je budúcnosť eura, čo úzko súvisí s problémami štátov ako je Grécko. Ďalšími nevyriešenými problémami sú Brexit a obchodný spor  medzi USA a Čínou. Nad kapitálovým trhom, v súvislosti s týmto otázkami, visí Damoklov meč.

Pozitívne výsledky akciových trhov v tomto roku

„Čierny december“ minulý rok ukázal, ako rýchlo sa môže začať šíriť negatívna nálada na trhu. Mnohých obchodníkov prvotný pokles na akciových trhoch prekvapil. Ochota  investorov prijímať riziko sa po prvých poklesoch výrazne znížila. Tým sa spustila lavína, ktorá viedla ku jednému z najhorších rokov minulej dekády (pre investície). Našťastie tento rok je úplne iný. Vo všeobecnosti sme v roku 2019 zaznamenali nie len výrazný nárast rizikových aktív, ale  takmer všetky triedy aktív zaznamenali dobrý výsledok (okrem hotovosti).

Pokračujúci pokles výnosov na rekordne nízke úrovne

Prepade akciového trhu pred Vianocami 2018 významne zmenil výhľad pre rok 2019. Viaceré akciové trhy ponúkali „nakúpiť lacno“, napriek tomu že sa situácia v ekonomike významne nezhoršila. Málokto zároveň očakával ďalší pokles výnosov na bezpečných  dlhových cenných papieroch. Centrálne banky viacerých štátov začali uvoľňovať monetárnu politiku, aby zabránili prípadnému spomaleniu rastu ekonomiky. Zatiaľ čo sa v USA úrokové sadzby postupne znižovali, v Eurozóne pokračuje politika nulových úrokových sadzieb a depozitné sadzby sú naďalej záporné. Výnosy naďalej klesajú a prekonali septembrové minimá, to samozrejme pomáha cene dlhopisov, ktoré pokračujú v raste.

Hospodárska kríza zatiaľ nehrozí 

O oslabení rastu globálnej ekonomiky sa hovorí celý rok. Zatiaľ čo niektoré ekonomické ukazovatele naznačujú, že dôjde k spomaleniu rastu, o recesiu sa rozhodne nejedná. Je pravda, že predpovede pre rok 2020 boli revidované nadol, no  nie je to dôvod na pesimizmus (výhľad MMF a OECD). Osobná spotreba a nízka nezamestnanosť podporujú rast globálnej ekonomiky, inflácia naďalej ostáva nízka.

Podielové fondy profitovalo zo situáciu na kapitálových trhoch

Celkovo bol rok 2019 na finančných trhoch veľmi dobrý. Do polovice novembra 2019 sú všetky hlavné triedy aktív jednoznačne v zisku, akciové trh dokonca zaznamenali dvojciferný rast, niektoré z nich nad 20 %. Fondy Erste Asset Management tiež profitovali z rastu. Výnos jednotlivých tried aktív za rok 2019 a posledných 5 rokov môžete vidieť na grafoch nižšie.