Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS

Globálna debata o vhodných opatreniach na ochranu životného prostredia pokračuje a v tomto kontexte sa netrpezlivo očakávala výročná správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Výročná správa býva zverejnená v polovici novembra a okrem iného poskytuje informácie o vývoji dopytu a spotreby ropy. Vývoj týchto dvoch ukazovateľov má nie len vplyv na vývoj cien ropy, ale zasahuje aj ostatné sektory ekonomiky. 

Dopyt bude stabilne rásť do 2025

Vo svojej nedávnej správe IEA vykresľuje iný obraz zmien, ktoré je možné očakávať, v dôsledku úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov. Podľa správy bude dynamika dopytu po rope prudko klesať, v dôsledku rastúceho počtu elektrických automobilov a vozidiel s efektívnejším pohonom. Tento trend by mal ale začať až po roku 2030: „Rast dopytu zostane silný až do roku 2025,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA, Fatih Birol.

V nasledujúcich piatich rokoch IEA očakáva, že svetový dopyt po rope sa v priemere zvýši každý rok o jeden milión barelov denne. Potom by mal rast dopytu postupne spomaľovať. Od roku 2030 sa očakáva rast dopytu len o 100 000 barelov denne, čo je polovica oproti odhadom IEA z minulého roka.

Z krátkodobého hľadiska je pre dopyt rozhodujúci globálny hospodársky rast. Mesačná správa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (kartel OPEC), bude zverejnená deň po výročnej správe IEA. OPEC odhaduje, že globálne hospodárstvo porastie v tomto roku o 3 %, rovnaký rast očakáva aj pre 2020. 

Aramco: najväčšie IPO všetkých čias

Kartel OPEC odhaduje, že svetový dopyt po rope bude rásť v tomto aj budúcom roku. Avšak dopyt po rope produkovanej v rámci kartelu by sa mal mierne znižovať. Dôvodom je rastúci význam produkujúcich krajín kartelu – najmä USA. Zástupcovia OPEC sa 5. decembra stretnú so spriaznenými štátmi (OPEC+), aby prediskutovali rozšírenie výrobných obmedzení, ktorých plánom je stabilizovať ceny ropy, vo svetle posledného vývoja. Všeobecne sa očakáva, že celkový objem produkcie ropy vo svete by mal ostať konštantný. Pokiaľ ide o najvýznamnejšieho producenta ropy v rámci kartelu OPEC, Saudskú Arábiu, strebnutie prichádza v mimoriadne dôležitom čase. Investori sa teraz môžu podieľať na vstupne spoločnosti Aramco (štátna saudskoarabská ropná spoločnosť) na akciový trh. Trhová kapitalizácia Aramco sa odhaduje do 2 000 miliárd USD. Upisovacie obdobie zďaleka najcennejšej spoločnosti na svete, končí len jeden deň pred zasadnutím kartelu OPEC. Stabilný dlhodobý výhľad na globálny dopyt po rope je pre najväčšie IPO všetkých čias určite dobrou správou.           

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/nachfrage-am-oelmarkt-verliert-dynamik-erst-ab-2030/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.