Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS

Globálna debata o vhodných opatreniach na ochranu životného prostredia pokračuje a v tomto kontexte sa netrpezlivo očakávala výročná správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Výročná správa býva zverejnená v polovici novembra a okrem iného poskytuje informácie o vývoji dopytu a spotreby ropy. Vývoj týchto dvoch ukazovateľov má nie len vplyv na vývoj cien ropy, ale zasahuje aj ostatné sektory ekonomiky. 

Dopyt bude stabilne rásť do 2025

Vo svojej nedávnej správe IEA vykresľuje iný obraz zmien, ktoré je možné očakávať, v dôsledku úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov. Podľa správy bude dynamika dopytu po rope prudko klesať, v dôsledku rastúceho počtu elektrických automobilov a vozidiel s efektívnejším pohonom. Tento trend by mal ale začať až po roku 2030: „Rast dopytu zostane silný až do roku 2025,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA, Fatih Birol.

V nasledujúcich piatich rokoch IEA očakáva, že svetový dopyt po rope sa v priemere zvýši každý rok o jeden milión barelov denne. Potom by mal rast dopytu postupne spomaľovať. Od roku 2030 sa očakáva rast dopytu len o 100 000 barelov denne, čo je polovica oproti odhadom IEA z minulého roka.

Z krátkodobého hľadiska je pre dopyt rozhodujúci globálny hospodársky rast. Mesačná správa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (kartel OPEC), bude zverejnená deň po výročnej správe IEA. OPEC odhaduje, že globálne hospodárstvo porastie v tomto roku o 3 %, rovnaký rast očakáva aj pre 2020. 

Aramco: najväčšie IPO všetkých čias

Kartel OPEC odhaduje, že svetový dopyt po rope bude rásť v tomto aj budúcom roku. Avšak dopyt po rope produkovanej v rámci kartelu by sa mal mierne znižovať. Dôvodom je rastúci význam produkujúcich krajín kartelu – najmä USA. Zástupcovia OPEC sa 5. decembra stretnú so spriaznenými štátmi (OPEC+), aby prediskutovali rozšírenie výrobných obmedzení, ktorých plánom je stabilizovať ceny ropy, vo svetle posledného vývoja. Všeobecne sa očakáva, že celkový objem produkcie ropy vo svete by mal ostať konštantný. Pokiaľ ide o najvýznamnejšieho producenta ropy v rámci kartelu OPEC, Saudskú Arábiu, strebnutie prichádza v mimoriadne dôležitom čase. Investori sa teraz môžu podieľať na vstupne spoločnosti Aramco (štátna saudskoarabská ropná spoločnosť) na akciový trh. Trhová kapitalizácia Aramco sa odhaduje do 2 000 miliárd USD. Upisovacie obdobie zďaleka najcennejšej spoločnosti na svete, končí len jeden deň pred zasadnutím kartelu OPEC. Stabilný dlhodobý výhľad na globálny dopyt po rope je pre najväčšie IPO všetkých čias určite dobrou správou.           

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/nachfrage-am-oelmarkt-verliert-dynamik-erst-ab-2030/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.