Autor: Christian Gaier a Felix Dornaus 

  • Analytik: Venezuela nebude môcť nejaký čas benefitovať  zo svojich ropných rezerv 
  • Očakáva sa nákladná a chaotická reštrukturalizácia vládneho dlhu  
  • Peru, Kolumbia a Čile majú solídne fundamenty

Venezuela je v kríze: ekonomika kolabuje a HDP za posledných 5 rokov kleslo viac
ako o polovicu (denominované v USD). Objem vývozu ropy – jediného významného zdroja príjmov krajiny – zaznamenal výrazný pokles.  Navyše sa situácia skomplikovala tým, že USA
uvalili nové sankcie, ktoré obmedzia export ropy. V posledných dvoch rokoch z Venezuely utiekli viac ako 2 milióny ľudí do susedných krajín (zdroj: IOM) , aj kvôli nedostatku základného spotrebného tovaru (ktorý krajina importuje). Boj o moc medzi Nicolasom Madurom a jeho oponentom, Juanom Guaidóm a ich stúpencov ďalej pokračuje. Krajine tak hrozí, že „ulica“ nakoniec rozhodne o budúcej podobe venezuelskej vlády. 

Čo znamená súčasná kríza pre venezuelské dlhopisy ?

Krajina bola už dávno horúcim kandidátom na reštrukturalizáciu dlhu. Zmena režimu by to pravdepodobne urýchlila. „Nádej viacerých investorov na zmenu režimu v krajine, sa v posledných týždňoch odrazila na cene dlhopisov, ktoré sa obchodujú na sekundárnom trhu. Avšak súčasný vývoj je až naivne optimistický“, podľa Felica Dornausa, senior manažéra Emerging Markets fondov v Erste Asset Management (Erste AM). 

Experti v Južnej Amerike, zdôvodňujú svoje opatrný postoj tým, že od 01.02.2019, ministerstvo financií USA zakázalo svojím občanom obchodovať dlhopisy venezuelskej štátnej spoločnosti PDVSA, ako aj štátne bondy Venezuely, a to až do odvolania. To bude mať  dôsledky aj na transakcie medzi investormi, ktorí nie sú občanmi USA  (daňových rezidentov). Likvidita zaznamenala masívny pokles aj kvôli obavám, že sa investori stanú terčom ďalších sankcií zo strany USA.

Pôžičky v hodnote 10 miliárd USD sú zabezpečené budúcimi dodávkami ropy

„Aj keď má krajina najväčšie ropné zásoby na svete, je pravdepodobné že z nich nebude môcť po nejaký čas benefitovať,“ podľa Dornausa. Krajina má neudržateľné dlhy, pôžičky od  Číny a Ruska by sa podľa odhadov mohli pohybovať okolo 20 mld. USD, a sú  zabezpečené budúcimi dodávkami ropy. Polovica zahraničných aktív v CITGO bola už  americkými úradmi zmrazená. Zatiaľ čo práva na ťažbu v krajine,  už boli predané ruským spoločnostiam. „V dôsledku nedostatku zdrojov, sa v prípade reštrukturalizácie očakáva masívny haircut (odpustenie dlhov) a to prinajmenšom pre súkromných investorov “, dodal Dornaus.

Vzhľadom na súčasný stav, sa odborníci domnievajú, že aktuálne ceny aktív odrážajú až príliš optimistické očakávania investorov. Navyše je ťažké presne zistiť, kto vlastní aké  pohľadávky, a ako by vyzerala prípadná dohoda veriteľov. „Existuje aj  ďalší potenciálny háčik v podobe takzvaného - holdout problem (to znamená, že pri reštrukturalizácii jeveriteľom ponúknutý swap za nový dlh, s ktorým ale nemusia všetci veritelia súhlasiť, čo môže viesť k predĺženiu splatností a súdnym sporom alebo konfiškácii majektu). Tento problém sa objavil aj pri reštrukturalizácii dlhu v Argentíne. Prípadná reštrukturalizácia môže byť pre držiteľov dlhopisov veľmi nákladná, chaotická a navyše zdĺhavá,“ uzaviera Dornaus.

Výhľad pre Peru, Kolumbiu a Čile je pozitívny

Kombinácia rastúcej úrokovej miery v USA, pokles ekonomiky, obchodný konflikt medzi Čínou a USA mali významný vplyv na rizikový sentiment v roku 2018.  Tento unikátny kokteil priniesol prehodnotenie rizika. „V prostredí s vyššou volatilitou, sme videli nárast rizikových prirážok, oslabujúce meny rozvojových krajín a rast výnosov, aspoň v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Ak sa však pozrieme do histórie, jedná sa o proces normalizácie. Do budúcnosti očakávame, že volatilita ostane na súčasných úrovniach,“ vysvetľuje Christian Gaier, riaditeľ Fixed Income rates, Sovereigns & FX. 

Keď sa budeme opierať o predikcie Medzinárodného menového fondu ( MMF), ktorý očakáva stabilné ceny komodít v tomto roku, bude situácia v krajinách Latinskej Ameriky celkom jasná. Cyklická obnova ekonomík v Andách (Peru, Kolumbia a sčasti aj Čile) by mala pokračovať. „Atraktívna úroveň výnosov v súvislosti so stabilným rastovým výhľadom, ktorý je podporený zdravou kombináciu domácej spotreby a investícií, tvorí základ pre atraktívnedlhodobé investičné príležitosti,“ dodáva Gaier.  

Dlhopisy týchto krajín patria medzi inštrumenty s nízkou betou a mali by byť tým pádom menej ovplyvnené výkyvmi globálneho rizika. Pokiaľ ide o Argentínu, Mexiku a Brazíliu, je  dobré byť skôr opatrný.“ Okrem politického rizika v týchto krajinách, predstavuje zvýšená  beta ďalší rizikový faktor. To znamená, že tieto krajiny sú náchylnejšie  na výkyvy  globálneho rizikového sentimentu. Investori sa budú musieť sústrediť na správy a lokálnymakroekonomický vývoj, ak chcú využiť krátkodobé a strednodobé investičné príležitosti,“ uzavrel Gaier.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/lateinamerika-ueberblick-venezuela-ein-klassischer-umschuldungskandidat/