Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Minulý týždeň britská premiérka Theresa May vyzvala poslancov parlamentu, aby „zachovali pokoj“. Od 29. marca Spojené kráľovstvo nebude súčasťou Európskej únie. Vzhľadom na to, že Britský parlament opakovane odmietol Mayovej zmluvu o Brexite, naposledy minulý štvrtok, stále nie je jasné, akú podobu budú mať vzťahy medzi bývalým impériom a EÚ. 

Posledné makroekonomické výsledky dali investorom predstavu o tom, aký by mohol mať Brexit dôsledky. Hrubý domáci produkt (HDP) narástol iba o 0,2% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. V decembri poklesla výroba britských spoločností už piaty mesiac po sebe, najciteľnejší pokles bol u výrobcov automobilov a oceliarní. Prichádzajúci Brexit sa začína  podľa expertov, negatívne odrážať v súkromnej sfére ako aj na nálade investorov. Aj keby došlo ku kompromisu, spomalenie domácej ekonomiky by bolo citeľné v priebehu celého roka.

Je evidentné, že neistota u podnikov je značná: namiesto výroby ďalšej generácie SUV modelu X-Trail pre európsky trh v Anglicku, sa japonský výrobca automobilov Nissan rozhodol, že tento model  bude vyrábať v Japonsku. Ford sa taktiež pripravuje na presun výroby z Veľkej Británie. Letecká a zbrojárska spoločnosť Airbus hrozí, že zatvorí svoje továrne v Spojenom kráľovstve, ak by došlo k Brexitu bez dohody.  

„Dohoda“ alebo „ne-dohoda“ to je otázka

V prípade, že by došlo k Brexitu bez dohody, by Británia podliehala iba pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Nedávno zverejnená štúdia Salzburského centra európskych štúdii ukázala, že v prípade tvrdého Brexitu, by došlo nie len k poškodeniu dobrého mena Spojeného kráľovstva ako obchodného centra, ale aj k okamžitému poklesu priemyselnej výroby o 7,6% na medziročnej báze. V dôsledku toho, by sa výroba v rakúskom priemyselnom sektore mohla znížiť o 4,5%, zatiaľ čo by produkcia v Nemecku klesla o 4,2%. Odhady pre Francúzsko a Taliansku sú ešte horšie. 

Podľa výskumu Inštitútu ekonomických štúdii v Halle (IWH) a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenburgu, by bolo ohrozených až 612 000 pracovných miest po celom svete, v prípade tvrdého Brexitu: „V Rakúsku by bolo priamo ohrozených 2 tisíc pracovných miesta ďalších 4 tisíc nepriamo“, uviedol autor výskumu Oliver Holtenmoller. Štúdia predpokladá, že by sa import do Spojeného kráľovstva prepadol o 25%n a medziročnej báze, v dôsledku neregulovaného odchodu z EÚ.

 

Ak by britský parlament schválil dohodu, ktorú vyjednala Theresa May,  do konca roka 2020 by domáca ekonomika pocítila len minimálny rozdiel. Briti by naďalej dodržiavali európske  zákony, avšak už by nemohli participovať na ich zmenách, vysvetľuje Stefan Griller, profesor európskeho práva na univerzite vo Salzburgu. Podľa očakávaní univerzity, by tento scenár mal oveľa menší vplyv na priemyselnú výrobu v Spojenom kráľovstve a krajinách EÚ.Britskí Konzervatívci avšak nesúhlasia s dohodou o hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je súčasťou Mayovej dohody. EÚ nechce žiadne hraničné kontroly medzi Írskom a Severným Írskom. Briti na druhej strane nechcú hraničné kontroly medzi britskou pevninou a Severným Írskom. Dodatočná klauzula k zmluve o Brexite by mohla tentoproblém aspoň čiastočne riešiť. Avšak pokiaľ by chcela britská premiérka Theresa Maytakúto dohodu vyjednať, poslanci vládnych strán by museli byť jednotní, a mali by dať členom vlády viacej času na vyjednávanie. Hlasovanie vo štvrtok jasne ukázalo, že Theresa May naďalej čelí opozícii vo vlastnej strane, ktorá oslabuje jej vyjednávaciu pozíciu v Bruseli.  Práve rozpor medzi Theresou May a rebelmi z konzervatívnej strany v konečnom dôsledku znamená, že ravdepodobnosť dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ o tom ako bude vyzerať Brexit, je nižšia ako kedykoľvek predtým.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/brexit-the-final-countdown/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.