Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Minulý týždeň britská premiérka Theresa May vyzvala poslancov parlamentu, aby „zachovali pokoj“. Od 29. marca Spojené kráľovstvo nebude súčasťou Európskej únie. Vzhľadom na to, že Britský parlament opakovane odmietol Mayovej zmluvu o Brexite, naposledy minulý štvrtok, stále nie je jasné, akú podobu budú mať vzťahy medzi bývalým impériom a EÚ. 

Posledné makroekonomické výsledky dali investorom predstavu o tom, aký by mohol mať Brexit dôsledky. Hrubý domáci produkt (HDP) narástol iba o 0,2% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. V decembri poklesla výroba britských spoločností už piaty mesiac po sebe, najciteľnejší pokles bol u výrobcov automobilov a oceliarní. Prichádzajúci Brexit sa začína  podľa expertov, negatívne odrážať v súkromnej sfére ako aj na nálade investorov. Aj keby došlo ku kompromisu, spomalenie domácej ekonomiky by bolo citeľné v priebehu celého roka.

Je evidentné, že neistota u podnikov je značná: namiesto výroby ďalšej generácie SUV modelu X-Trail pre európsky trh v Anglicku, sa japonský výrobca automobilov Nissan rozhodol, že tento model  bude vyrábať v Japonsku. Ford sa taktiež pripravuje na presun výroby z Veľkej Británie. Letecká a zbrojárska spoločnosť Airbus hrozí, že zatvorí svoje továrne v Spojenom kráľovstve, ak by došlo k Brexitu bez dohody.  

„Dohoda“ alebo „ne-dohoda“ to je otázka

V prípade, že by došlo k Brexitu bez dohody, by Británia podliehala iba pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Nedávno zverejnená štúdia Salzburského centra európskych štúdii ukázala, že v prípade tvrdého Brexitu, by došlo nie len k poškodeniu dobrého mena Spojeného kráľovstva ako obchodného centra, ale aj k okamžitému poklesu priemyselnej výroby o 7,6% na medziročnej báze. V dôsledku toho, by sa výroba v rakúskom priemyselnom sektore mohla znížiť o 4,5%, zatiaľ čo by produkcia v Nemecku klesla o 4,2%. Odhady pre Francúzsko a Taliansku sú ešte horšie. 

Podľa výskumu Inštitútu ekonomických štúdii v Halle (IWH) a Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenburgu, by bolo ohrozených až 612 000 pracovných miest po celom svete, v prípade tvrdého Brexitu: „V Rakúsku by bolo priamo ohrozených 2 tisíc pracovných miesta ďalších 4 tisíc nepriamo“, uviedol autor výskumu Oliver Holtenmoller. Štúdia predpokladá, že by sa import do Spojeného kráľovstva prepadol o 25%n a medziročnej báze, v dôsledku neregulovaného odchodu z EÚ.

 

Ak by britský parlament schválil dohodu, ktorú vyjednala Theresa May,  do konca roka 2020 by domáca ekonomika pocítila len minimálny rozdiel. Briti by naďalej dodržiavali európske  zákony, avšak už by nemohli participovať na ich zmenách, vysvetľuje Stefan Griller, profesor európskeho práva na univerzite vo Salzburgu. Podľa očakávaní univerzity, by tento scenár mal oveľa menší vplyv na priemyselnú výrobu v Spojenom kráľovstve a krajinách EÚ.Britskí Konzervatívci avšak nesúhlasia s dohodou o hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je súčasťou Mayovej dohody. EÚ nechce žiadne hraničné kontroly medzi Írskom a Severným Írskom. Briti na druhej strane nechcú hraničné kontroly medzi britskou pevninou a Severným Írskom. Dodatočná klauzula k zmluve o Brexite by mohla tentoproblém aspoň čiastočne riešiť. Avšak pokiaľ by chcela britská premiérka Theresa Maytakúto dohodu vyjednať, poslanci vládnych strán by museli byť jednotní, a mali by dať členom vlády viacej času na vyjednávanie. Hlasovanie vo štvrtok jasne ukázalo, že Theresa May naďalej čelí opozícii vo vlastnej strane, ktorá oslabuje jej vyjednávaciu pozíciu v Bruseli.  Práve rozpor medzi Theresou May a rebelmi z konzervatívnej strany v konečnom dôsledku znamená, že ravdepodobnosť dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ o tom ako bude vyzerať Brexit, je nižšia ako kedykoľvek predtým.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/brexit-the-final-countdown/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.