Autor: Markus Auer 

Čínska ekonomika dnes čelí viacerým problémom ako je napríklad: obchodná vojna s USA,spomaľujúca svetová ekonomika a rastúce neistoty ohľadne vývoja domácej ekonomiky.

Typický obraz čínskeho draka je, že sa podobá na plaza s dlhým hadovitým telom, ktorý nemá krídla a má štyri hrubé krátke končatiny. Ak by sme tohto mýtického tvora použili ako metaforu a prirovnali ho k čínskej ekonomike, jeho štyri nohy by boli: spotreba, export, infraštruktúra a dlh. A v súčasnosti by sme mohli tri zo štyroch „končatín“ označiť za nestabilné.

 

Maloobchodné Blues vo veľkých mestách

Zatiaľ čo domáca spotreba pokračuje v raste, medziročný nárast maloobchodných predajov v mestách, kde sa predáva tovar s vysokou pridanou hodnotou, od roku 2010 spomaľuje. Od roku 2015 je medziročný rast relatívne stabilný, z čoho analytici vyvodili, že môže dôjsť k zrýchleniu rastu. Avšak obchodný spor s USA spôsobil pokles spotrebiteľskej dôvery a analytici boli nútení zmeniť svoje očakávania. Ďalšie spomalenie rastu sa zdá byť najviac pravdepodobným scenárom.

Obchodná vojna - Pyrrhovo víťazstvo USA? 

Obchodný spor medzi USA a Čínou bol jedným z hlavných faktorov v 2018 napriek tomu, že dôsledky sa začali prejavovať až teraz. V decembri 2018 dosiahol prebytok zahraničného obchodu Číny voči USA nový rekord. Hoci existujú protichodné vysvetlenia tohto mimoriadne vysoké prebytku, jedna vec je istá, Donald Trump a jeho poradcovia, ktorí veria v jednoznačné víťazovo USA v tomto konflikte,  to zoberú do úvahy. Dohoda o ukončení obchodnej vojny sa zdá byť veľmi vzdialená a bude mať naďalej významný vplyv na ekonomický rast a čínsky export.   


Žiadne nové mosty

Ak je spotreba krvou čínskej ekonomiky, infraštruktúra je potom jej chrbticou. Investície do infraštruktúry veľkej miery udržiavajú štáte podniky nažive a vytvárajú podmienky pre budúci rast. Toto odvetvie je závislé od dvoch surovín: betónu a ocele. Po pozoruhodnom raste ceny ocele, ktorý začal v 2015, sa cena v 2018 prepadla (vľavo), čo signalizovalo pokles investícii v tomto sektore. Zatiaľ čo najnovšie investície do infraštruktúry mali len dočasný efekt, prudký rast cien ocele bol prekvapením a môže predznamenať ďalšie problémy.  
  

A čo posledná „noha“?

S tromi trasúcimi sa nohami sa čínsky drak opiera o poslednú nohu – dlh, ktorý čínska vláda používa na stimuly a dokáže ho kontrolovať cez poslušnú PBOC (Čínsku centrálnu banku). Zatiaľ čo je úroveň dlhu vysoká, domnievam sa, že je ešte stále priestor na manévrovanie. Na záver treba podčiarknuť, že sa Čína ocitla v zložitej situácii, ktorú nemajú plne pod kontrolou. Čína narazila na ekonomickú hegemóniu USA, ako aj na  nového pána Bieleho domu, ktorý používa svoje konto na Twittery ako „diplomatický nástroj“. Čína ostala ponížená a navyše musí čeliť domácim problémom, ktoré príliš dlho ignorovala. Či budú  súčasné problémy viesť do recesie (to je rast HDP pod 5%), alebo  iba do  priemerného rastu, ešte nie je jasné. Osobne dávam vyššiu pravdepodobnosť  druhému scenáru. Čínsky drak bude skorej „poskakovať na jednej nohe“ než by mal  zhorieť vo vlastných plameňoch. 


Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/handelskrieg-china/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.