Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Začiatkom minulého týždňa bol sentiment na trhu optimistický, aj vďaka tomu, že sa podarí nájsť dohodu medzi Čínou a USA a dôjde k ukončeniu obchodného konfliktu. O nedávnychrokovaniach medzi Washingtonom a Pekingom sa vyjadril americký prezident Donald Trump pozitívne, keď ich označil za „veľký pokrok“. Navyše oznámil, že odloží termínzvýšenia ciel na čínsky import, vzhľadom na pozitívny vývoj rokovaní. Ako je už zvykom, šéf Bieleho domu to oznámil cez svoje konto na Twitteri. Ak by nedošlo k tomuto posunu od 1.3.2019 by začali platiť nové clá. Zdá sa ale, že k tomuto zatiaľ nedôjde.

Ekonomický rast USA v 4. kvartáli spomalil

Aktuálne ekonomické údaje ukazujú, že obchodný spor medzi Čínou a USA má naamerickú ekonomiku nejednoznačný vplyv. Kým HDP za 2018 dosiahlo rast na medziročnej báze o 2,9%, čo je najlepší výsledok za posledné tri roky. V 4. kvartáli bolozrejmé, že ekonomika stráca dynamiku (Zdroj: Ministerstvo obchodu USA. 28. február 2019). Ministerstvo obchodu USA vo štvrtok oznámilo, že anualizovaný hospodársky rast sa posledný štvrťrok 2018 znížil na 2,6%, zatiaľ čo v druhom štvrťroku dosiahla expanzia úroveň 4,1%. Podľa metódy výpočtu kvartálneho HDP od OECD, ktorá porovnáva kvartálne dáta s predchádzajúcim rokom, US ekonomika v treťom kvartáli rástla o 3,0% a 2,9% v druhom kvartáli.

Čínska ekonomika je veľmi slabá

Podľa oficiálnych údajov čínsky hospodársky rast zaznamenal ešte vážnejší pokles, v 4. kvartáli ekonomika rástla tempom 6,4%, čo je napomalšie tempo rastu za posledných 28  rokov.

Aký veľký dopad by mala obchodná vojna na dve najväčšie ekonomika sveta, je jednou z tém nedávno zverejnenej štúdie inštitútu Ifo (Zdroj: „Trumpov útok na Čínu – kto bude smiať naposledy?“, EconPol Policy Brief 13, február 2019). V štúdii, ktorá sa uskutočnilav rámci výskumu EconPol Europe, Gabriel Fedlbermayr a Marina skúmali, akýdopad by mali 25% tarify na všetok tovar: „Čína by stratila oveľa viacej ako USA, či už absolútnom alebo relatívnom porovnaní,“ uviedli výskumníci inštitútu Ifo. Výkonnosť hospodárstva Spojených štátov by klesla o 9,5 mld. Eur, pričom v Číne by došlo k poklesu až o 30,4 mld. Eur.

Aj bez nových taríf  Úrad pred verejné financie US Kongresu (CBO), redpokladá,jednoznačný negatívny vplyv na domácu ekonomiku: v priemere  bude HDP v najbližších desiatich rokoch nižšie o 0,1%, ak by tarify ostali na súčasnej úrovni  (Zdroj: „Rozpočet a hospodársky výhľad: 2019 až 2029,“ 28. január 2019).

Obchodná vojna je dôvodom volatility 

Odpoveď trhu na optimistické správy ohľadne vývoja rokovaní minulý pondelok, okrem iného ukázali, ako sú trhoví participanti citliví na súčasný spor. Shanghai Composite ako benchmark pre čínsky akciový trh, zaznamenal nárast o 5,6% po Trumpových tweetoch. Wall Street reagoval podobne na mierne uvoľnenie napätia medzi USA a Čínou.

Na druhú stranu, nádej akciových obchodníkov netrvala ani týždeň. V deň keď boli zverejnené výsledky prvého odhadu amerického HDP, Trump opustil Hanoj predčasne a bez toho, aby dosiahol očakávanú dohodu so severokórejským diktátorom Kim Jong- nom, Ešte vo Vietname americký prezident schladil očakávania trhu keď oznámil, že nezruší nové tarify, a dokonca preruší rokovania s Pekingom, pokiaľ nebude dosiahnutý žiaden cieľ. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/eskalation-des-handelsstreits-vorerst-abgewendet/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.