Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Začiatkom minulého týždňa bol sentiment na trhu optimistický, aj vďaka tomu, že sa podarí nájsť dohodu medzi Čínou a USA a dôjde k ukončeniu obchodného konfliktu. O nedávnychrokovaniach medzi Washingtonom a Pekingom sa vyjadril americký prezident Donald Trump pozitívne, keď ich označil za „veľký pokrok“. Navyše oznámil, že odloží termínzvýšenia ciel na čínsky import, vzhľadom na pozitívny vývoj rokovaní. Ako je už zvykom, šéf Bieleho domu to oznámil cez svoje konto na Twitteri. Ak by nedošlo k tomuto posunu od 1.3.2019 by začali platiť nové clá. Zdá sa ale, že k tomuto zatiaľ nedôjde.

Ekonomický rast USA v 4. kvartáli spomalil

Aktuálne ekonomické údaje ukazujú, že obchodný spor medzi Čínou a USA má naamerickú ekonomiku nejednoznačný vplyv. Kým HDP za 2018 dosiahlo rast na medziročnej báze o 2,9%, čo je najlepší výsledok za posledné tri roky. V 4. kvartáli bolozrejmé, že ekonomika stráca dynamiku (Zdroj: Ministerstvo obchodu USA. 28. február 2019). Ministerstvo obchodu USA vo štvrtok oznámilo, že anualizovaný hospodársky rast sa posledný štvrťrok 2018 znížil na 2,6%, zatiaľ čo v druhom štvrťroku dosiahla expanzia úroveň 4,1%. Podľa metódy výpočtu kvartálneho HDP od OECD, ktorá porovnáva kvartálne dáta s predchádzajúcim rokom, US ekonomika v treťom kvartáli rástla o 3,0% a 2,9% v druhom kvartáli.

Čínska ekonomika je veľmi slabá

Podľa oficiálnych údajov čínsky hospodársky rast zaznamenal ešte vážnejší pokles, v 4. kvartáli ekonomika rástla tempom 6,4%, čo je napomalšie tempo rastu za posledných 28  rokov.

Aký veľký dopad by mala obchodná vojna na dve najväčšie ekonomika sveta, je jednou z tém nedávno zverejnenej štúdie inštitútu Ifo (Zdroj: „Trumpov útok na Čínu – kto bude smiať naposledy?“, EconPol Policy Brief 13, február 2019). V štúdii, ktorá sa uskutočnilav rámci výskumu EconPol Europe, Gabriel Fedlbermayr a Marina skúmali, akýdopad by mali 25% tarify na všetok tovar: „Čína by stratila oveľa viacej ako USA, či už absolútnom alebo relatívnom porovnaní,“ uviedli výskumníci inštitútu Ifo. Výkonnosť hospodárstva Spojených štátov by klesla o 9,5 mld. Eur, pričom v Číne by došlo k poklesu až o 30,4 mld. Eur.

Aj bez nových taríf  Úrad pred verejné financie US Kongresu (CBO), redpokladá,jednoznačný negatívny vplyv na domácu ekonomiku: v priemere  bude HDP v najbližších desiatich rokoch nižšie o 0,1%, ak by tarify ostali na súčasnej úrovni  (Zdroj: „Rozpočet a hospodársky výhľad: 2019 až 2029,“ 28. január 2019).

Obchodná vojna je dôvodom volatility 

Odpoveď trhu na optimistické správy ohľadne vývoja rokovaní minulý pondelok, okrem iného ukázali, ako sú trhoví participanti citliví na súčasný spor. Shanghai Composite ako benchmark pre čínsky akciový trh, zaznamenal nárast o 5,6% po Trumpových tweetoch. Wall Street reagoval podobne na mierne uvoľnenie napätia medzi USA a Čínou.

Na druhú stranu, nádej akciových obchodníkov netrvala ani týždeň. V deň keď boli zverejnené výsledky prvého odhadu amerického HDP, Trump opustil Hanoj predčasne a bez toho, aby dosiahol očakávanú dohodu so severokórejským diktátorom Kim Jong- nom, Ešte vo Vietname americký prezident schladil očakávania trhu keď oznámil, že nezruší nové tarify, a dokonca preruší rokovania s Pekingom, pokiaľ nebude dosiahnutý žiaden cieľ. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/eskalation-des-handelsstreits-vorerst-abgewendet/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.