Autor: Dieter Kerschbaum 

Prečo všetci hovoria o biotechnologických spoločnostiach?

Akcie biotechnologických spoločností určite patria do skupiny aktív s vysokým potenciálom, avšak zároveň musia čeliť aj výraznej fluktuácii cien. Investičné fondy ponúkajú diverzifikovaný prístup, pretože investujú do veľkého počtu biotechnologických spoločností obchodovaných na regulovanom trhu. Jedným z takýchto fondov je ESPA STOCK BIOTEC. Potom čo fond v roku 2015 zaznamenal silnú korekciu, cena podielu v posledných rokoch postupne rástla (zdroj: Thomson Reuters Datastream, 22.2.2019). Jepravdepodobné, že biotechnologické akcie budú pokračovať v rastovom trende aj v nasledujúce roky. Biotechnologický sektor zaznamenal v poslednom čase novú vlnu optimizmu. Argumentov pre nákup je viacero, napríklad úspešný výskum v liečení chorôb, ktoré vyžadujú pravidelné procedúry, čo by mohlo viesť nárastu predajov a príjmovspoločností.

Biotechnológie v skratke

Biotechnológie sú technológie založené na biológii. Napríklad používa bunkové a biomolekulárne procesy na vývoj nových liekov. V súčasnosti majú pacienti k dispozícii viac ako 250 nových liekov a vakcín, mnoho z nich si dokážu poradiť s pred tým nevyliečiteľnými chorobami. Biotechnológie sú označením pre obrovský počet procedúr, produktov a metód. Využiteľnosť biotechnológii nie je limitovaná jedným odborom, ale naopak je univerzálna. Napríklad výskum v tomto sektore sa zameriava nie len na organizmy (mikro a makro) ale aj na rastliny,  zvieratá, ľudí , bunky a molekuly (Zdroj: OECD).

Odvetvia v rámci biotechnológii

Zelená biotechnológia zahŕňa výskum bylín a rastlín a ich využitie v poľnohospodárstve. Červené biotechnológie sa zaoberajú lekárskym a farmaceutickým výskumom, ako je napríklad vynachádzanie nových liekov alebo diagnostických postupov. Biele biotechnológie alebo tiež priemyselné biotechnológie, sa zaoberajú výrobnými metódami chemických zlúčenín v chemickom priemysle, ako aj textilnom a potravinárskom priemysle (zdroj: BMBF).

Globálne výdaje na zdravotníctvo rastú

Zdravotníctvo je považované za jeden z najperspektívnejších sektorov v 21. storočí. Globálna populácia by mala v roku 2050 dosiahnuť 9,2 mld. ľudí a počet osôb starších ako 60 rokov by sa mal zdvojnásobiť. Výdavky na zdravotníctvo v krajinách OECD by mali vzrásť zo súčasných 6 % HDP na 9,5 percentuálneho bodu.

Sektor biotechnológií by mal získavať vďaka novým, inovatívnym a úspešným produktom.  V nasledujúcich rokoch by mali predaje a príjmy rásť takmer dvojciferným tempom.  Podľa FDA (Správa potravín a liečiv, vládna agentúra USA) bolo v minulom roku schválených 59 nových liekov, pričom v roku 2017 to bolo 40. USA je lídrom vo výskume a vývoji biotechnológii  a bude podporovať inovácie (Vláda USA sa priamo financuje náklady výskume a vývoji v tomto sektore, jej kontribúcia je viac ako 30%).

Aké sú faktory za rastom biotechnológii

 • Mapovanie ľudského mozgu spôsobilo revolúciu vo vývoji nových liekov. Napriek
  mnohým inováciám a úspešnému výskumu sa na trh dostalo len niekoľko nových
  liekov. Na svete je 1200 rôznych ochorení mozgu a biotechnológie by sa
  mohli podieľať na ich liečení.  
 • Zlá životospráva a choroby s ňou spojené, ako napríklad cukrovka (touto chorobou trpí 422 mil. ľudí po celom svete) alebo ochorenia pečene trápia vyspelý svet. Dánska spoločnosť Novo Nordisk v súčasnosti testuje substancie na liečenie stukovatenia pečene, ktoré by mohli pomôcť aj pri liečbe Alzheimerovej choroby. 
 • Imunoterapia by mohla byť prelomová liečba rôznych typov rakoviny. Výskum  rôznych metód boja proti rakovine na bunkovej úrovni sa zdajú byť tiež sľubné. 
 • Výskum liečenia neurologických ochorení zaznamenal tiež progres. Posledné objavy priniesli novú generáciu liekov proti niektorým formám epilepsie a popôrodnej depresie. 
 • Zvýšený počet firemných akvizícii a fúzii. Skončenie patentovej ochrany v tomto sektore môže ohroziť príjmy a obraty spoločností, ktoré sú neustále  nútené prichádzať s novými produktmi a investovať do výskumu. Akvizície a prevzatia spoločností sú spôsobom ako udržať rast a konkurencieschopnosť. Koncom februára, americká  biotechnologická spoločnosť Danaher oznámila prevzatie biofarmaceutickej divízie GE za 21,4 mld. USD. Zatiaľ čo švajčiarska farmaceutická spoločnosť  Roche sa dohodla na prevzatí americkej biotechnologickej spoločnosti Spark za 4,3 mld. USD. Pravdepodobne sa tak bude po prvýkrát sa bude švajčiarsky gigant venovať génovej terapií (zdroj: Handelsblatt, 26.2.2019). Ďalšími príkladom akvizícii je  prevzatie Celgene spoločnosťou Bristol Myers, Loxo kúpila Eli Lilly, Tesoro získalo SlaxoSmithKline a Merck kúpil IMDZ.

Riziká v biotechnologickom sektore

Aj napriek tomu, že výhľad pre rast biotechnologického sektora je pozitívny, nesmieme podceňovať riziká. V nedávnych prezidentských voľbách boli počas kampane spomenutévysoké ceny liekov v USA, čo malo negatívny vplyv na  výkonnosť akcií v tomtosektore. Kandidáti Hillary Clinton ako aj Donald Trump oznámili, že chcú znížiť ceny liekov (čo sa nestalo). Lenže inovácie v tomto sektore sú zaplatené cez predaj nových liekova patentov, ak budú ceny regulované, aký to bude mať vplyv na inovácie?   

Ďalší faktor, ktorý môže byť problematický pre budúci rast,  je koncentrácia výskumu jednotlivých spoločností a ich riadenie. Významná časť biotechnologického výskumu je v USA, Európa zaostáva. To ale neznamená, že Európa nedokáže generovať inovácie  v tomto sektore, ale nie je to v takom rozsahu ako v USA. Najväčšia koncentrácia biotechnologických spoločností je v Bostone, San Franciscu a New  Yorku, to platí aj pre výskumné centrá. Podobná koncentrácia na regionálnej úrovni v Európe neexistuje. V Európe sa výskum koncentruje v štátoch, ako napríklad vo Veľkej Británii,Nemecku, Francúzsku a Švédsku, avšak koncentrácia a rozsah výskumných projektov je oveľa menšia. Vplyv môže mať aj rozdielna kultúra v USA, čo sa týka podstupovaniarizika.  Faktorom môže byť aj financovanie formou ventrue capital, to je v USA obľúbenejšie ako v Európe.     

 ESPA STOCK BIOTEC: portfólio investované v top biotechnologických spoločnostiachInvestori 

ktorí hľadajú správny nástroj na diverzifikáciu v globálnom biotechnologickom sektore, bymohli napríklad investovať v ESPA STOCK BIOTEC. Fond bol založený v roku 2000 spoločnosťou Erste Asset Management a jeho portfólio obsahuje investície vo viac ako 80 obchodovaných spoločnostiach, hlavne z USA. Dôvodom je fakt, že sa USA považuje za jednotku v biotechnologickom výskume. Od začiatku fond ESPA STOCK BIOTEC dosiahol anualizovanú výkonnosť 8,7% (k 31.1.2019, zdroj: www.erste-am.at). Investície vo fonde obsiahli všetky dôležité oblasti v sektore, napríklad od výskumu liečby rakoviny, cez personalizovanú zdravotnú starostlivosť, génovú terapiu a vývoj liekov na zriedkavé ochorenia. Investovaním do ESPA STOCK BIOTEC, môžu investori využiť rast cien akcií týchto spoločností, v prípade že sú ochotní znášať zvýšenú volatilitu ceny podielu. Riziko zle načasovaného vstupu do fondu môže byť znížené pravidelným investovaním do fondu (alebo rozkladaním investícii).  

 

Originálny zdrok informácie: https://blog.en.erste-am.com/what-potential-do-biotechnology-shares-hold/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.