Autor: APA Finance / Erste AM Communications 

Minulý týždeň sme videli rast cien ropy na najvyššie úrovne za posledné štyri mesiace. Faktorov, ktoré podporili nárast cien bolo niekoľko. Prvým bol report United States Department of Energy, (Americké ministerstvo energetiky, jedna z jeho agentúr robí týždenné reporty o zásobách a spotrebe ropy - EIA) ktorý poukázal na prekvapivý pokles zásob ropy. Zatiaľ čo sa očakával nárast zásob ropy o tri milióny barelov, došlo naopak k poklesu o takmer tri milióny.

Navyše masívne výpadky elektrickej energie vo Venezuele mali negatívny dopad na export z tejto krajiny. Minister pre ropný priemysel Saudskej Arábie, Khalid al-Falih savyjadril pre agentúru Reuters, že je spokojný so súčasnou situáciou na trhu. Ďalej dodal, že súčasný neplánovaný pokles produkcie nemení nič na súčasnom pláne Saudskej Arábia, na pokračovaní znižovania produkcie v rámci skupiny OPEC. Plán znižovania produkcie bol vyjednaní medzi kľúčovými producentmi (OPEC+ čo je OPEC a producentiako napríklad Rusko). 

Saudská Arábia bude udávať tón

Saudská Arábia je najväčší producent ropy na svete a má samozrejme „najsilnejší hlas“ v rámci kartelu OPEC. Je preto veľmi nepravdepodobné, že by na nasledujúcom stretnutí OPEC+ prišlo kzmene produkčných kvót. Na konci minulého roka bola dohoda OPEC+, ktorá mala podporiť rast cien ropy negatívne ovplyvnená odchodom Kataru z kartelu, dôvodom bola snaha o zvýšenie efektivity (po odchode z OPEC ich produkcia narástla až dvojnásobne).

Posledný mesačný report OPEC ukázal ako zníženie produkcie malo vplyv na globálny trh, odhadovaná celosvetová produkcia je na úrovni 99,15 mil. barelov denne. Štáty združené v karteli OPEC produkujú 30,55 mil. barelov denne, čo znamená že ich celkový podiel na globálnom trhu klesol. 

Obrat v trende je v nedohľadne

Rok 2017 bol prvým rokom počas ktorého boli trvalo znížené produkčné kvóty. Dennáprodukcia bola na úrovni 92,6 mil. barelov denne a krajiny kartelu OPEC produkovali  39,4 mil. barelov denne (čiže za dva roky klesla produkcia o štvrtinu). Celosvetová produkcia sa zvýšila o takmer 8 %, ale kontribúcia krajín OPEC sa výrazne znížila (naopak USAzaznamenalo významný rast). OPEC očakáva, že tento rok bude denná spotreba ropy okolo úrovne 100 mil. barelov denne, čo je pomalší rast ako sa očakávalo. Dôvodomnižšieho dopytu je slabší hospodársky rast v Európe a Severnej Amerike ako v iných regiónoch. Celkový obraz ostáva prakticky bez zmeny podľa posledného reportu OPEC.  

Nárast produkcie v USA

Na druhú stranu Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zverejnila vo svojom reporte „Oil2019“, ktorý bol zverejnený predminulý týždeň, aké môže mať dôsledky zvýšenie exportu ropy z USA. Tento trend by významne zmenil medzinárodný obchod s ropou a mohol by mať významný vplyv na geopolitiku, podľa riaditeľa IEA Fatiha Birola. V nasledujúcich piatich rokoch, USA významne zvýši produkciu a export vďaka „bridlicovej revolúcii“. USA by mohloprekonať export ropy z Ruska a dokonca aj Saudskej Arábie. Podľa IEA, USA sú zodpovedné až za 70 % globálneho rastu  produkcie ropy za posledných 5 rokov. Vzhľadom na tento výhľad sa zdá byť nepravdepodobné, že „zápas“ o cenu ropy skončí. SaudskáArábia a OPEC budú musieť naďalej znižovať svoju produkciu, aby vyvážili masívny rast exportovz USA, ktorý je asi najvýznamnejším faktorom za poklesom cien ropy v posledných rokoch.     

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/ringen-um-stabile-oelpreise-geht-weiter/

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.