Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Krajiny strednej, východnej a juhovýchodnej Európy patria k trhom s vysokým ekonomickým potenciálom. Zatiaľ čo ekonomiky krajín strednej a východnej Európy, zaznamenali v roku 2018 nadpriemerný rast hospodárstva, prognóza Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW) zverejnená minulý týždeň, dospela k záveru, že rast v niektorých krajinách v regióne by mohol v nasledujúcich rokoch spomaliť. Podľa WIIW. však nie sú ovplyvnené všetky krajiny rovnako a dôvody spomalenia sa rôznia.

Rastový ekonomický potenciál medzi 2% až 3%

Napríklad v Českej republike, Poľsku, Chorvátsku a Slovinsku sa prejavujú znaky stabilného hospodárskeho rastu v prognózovanom období 2019 až 2021. Ten by mal  prekročiť úroveň 2,5% a v prípade Poľská dokonca by mohol rast presiahnuť až 3,0%. Aj keď sa v Rusku očakáva relatívne nízky medziročný hospodársky rast medzi 1,7% až 1,9%, jedná sa skôr o dlhodobý trend a nie o krátkodobé spomalenie.

Recesia v Turecku

Na prvý pohľad sú tu dve výnimky: Maďarsko a Turecko. Kým hospodársky rast v Maďarsku by mohol v tomto roku klesnúť z 3,3% na 2,3% a na budúci rok na 1,9%. Tento rok sa v Turecku očakáva recesia a pokles HDP o - 0,7%. Po Poľsku bolo Maďarsko najrýchlejšie rastúcou krajinou v regióne. Treba ale zdôrazniť, že Maďarsko do veľkej miery využilo možnosť čerpania eurofondov. Turecká ekonomika by napriek očakávanému prepadu v tomto roku, mala na budúci rok rásť tempom 3,2% a v roku 2021 až na úrovni 3,7%.

Globálna ekonomika spomaľuje

Hlavným dôvodom mierneho poklesu, sú podľa ekonómov WIIW globálne faktory. Napríklad ako všeobecne pomalší rast svetového hospodárstva, dôsledky protekcionistických opatrení v USA a potenciálny vplyv Brexitu. V prípade Brexitu závisí rozsah do veľkej miery od toho, či sa podarí Spojenému kráľovstvu dohodnúť s krajinami  EÚ. Našťastie je „tvrdý Brexit“ (odchod bez dohody) stále málo pravdepodobný. 

Zatiaľ čo je na trhu práce a realitnom trhu (ceny nehnuteľností) v strednej Európe, evidentné zvyšujúce sa napätie, podľa WIIW to nie je významný problém. Navyše kurz  domácich mien je prekvapivo stabilný: „Inflácia je prekvapivo nízka vo väčšine krajín  regiónu, najmä vzhľadom na rýchly rast miezd a vyššie cien ropy, ktoré vzrástli behom minulého roka“, uvádzajú autori štúdie.

Výzva v podobe nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily

S cieľom zabezpečiť solídny dlhodobý rast ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy, WIIW odporúča urobiť dôležité kroky k riešeniu súčasných výziev, ktorým tento región čelí. Najmä prudký nárast miezd spôsobený nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý je ďalej zhoršený významnými demografickými zmenami. Viedenský inštitút považuje rapídnu automatizáciu v priemysle závislom na exporte za prioritu. Autori štúdie vyzývajú na zvýšenie investícii do vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa stredná, východnáa juhovýchodná Európa stala zaujímavou pre nové digitálne hospodárstvo.

Hráči na akciovom trhu sú stále v dobrej nálade

O tom, aký vzrušujúci je región pre investorov, svedčí aj vývoj na kapitálových trhoch. Napríklad index CECE, ktorý určila Viedenská burza pre burzy cenných papierov v Budapešti, Prahe a Varšave, sa od začiatku roka zvýšil o 4,1% (denominované v eurách) pričom jednotlivé fondové riešenia vykazujú ešte silnejšie výsledky. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/stabile-aussichten-in-osteuropa/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.