Autor: Erste AM Communications 

Na potvrdenie svojho postavenia prezident Erdogan vyhlásil v Turecku lokálne voľby. Aj napriek tomu, že Erdoganova strana „AK party“ prevzala v Turecku celkové vládnutie, vo veľkých miestach utrpela straty na popularite. Napríklad strana „AK party“ stratila svoje dominantné postavenie v Ankare po 20 rokoch. Aj napriek tomu, že všetky hlasy ešte nie sú celkovo spočítané, počiatočné výsledky naznačujú, že v Istanbule má navrch opozícia. Pod hlavný dôvod víťazstva opozície sa podpisuje hospodárska kríza spôsobená minuloročnou menovou krízou. Ekonomika prechádza ťažkou recesiou, nezamestnanosť stúpa a inflácia sa zvýšila nad 20 %.

Turecké aktíva pod silným tlakom

Turecké aktíva sa opäť pred voleným obdobím ocitli pod silným tlakom, obdobne ako v priebehu roku 2018. Turecká líra od začiatku marca stratila voči euru 3 %, výnos na 5- ročnom dlhopise v lokálnej mene vzrástol o 200bps na 18,5 % a rozšírenie spreadov štátnych dlhopisov denominovaných v USD vzrástlo o 95bps na 495bps. Turecká centrálna banka bola nútená sprísniť svoju menovú politiku, zasahovala na devízovom trhu voči miestnym bankám, čím chcela docieliť obmedzenie likvidity tureckej líry na miestom trhu. To spôsobilo nárast krátkodobých úrokových sadzieb na lokálnom peňažnom trhu o 1 000 %.

Domácnosti v Turecku konvertovali svoje úspory z TRY na USD. V dôsledku toho sa čisté devízové rezervy ďalej znížili na súčasnú úroveň 24,7 mld. USD a to aj napriek silnej emisnej aktivite vlády na medzinárodných kapitálových trhoch. Zatiaľ čo deficit bežného účtu v dôsledku recesie takmer zmizol a vďaka klesajúcej cene ropy (v januári len 0,7 % HDP) devízové ​​rezervy výrazne zaostávajú za krytím krátkodobého zahraničného dlhu vo výške 130 mld. USD. Jedným z faktorov, ktorý brzdil akékoľvek zlepšenie situácie za posledné mesiace je expanzívna fiškálna politika. Nízke daňové príjmy na pozadí recesie a vyššie vládne výdavky, ktoré sú čiastočne spôsobené volebným cyklom, posunuli deficit na 10-ročné maximum. Ak by sa zlepšili šance strany prezidenta Erdogana, banky vo vlastníctve tureckej vlády dostali pokyn, aby zvýšili objem úverov (úverový impulz vo výške 2 % HDP), ktorý má stabilizačný vplyv na rast, ale zároveň zabránil vzniku  nadmernej zmeny na bežnom účte. 

Výhľad: Očakávame, že situácia sa v dôsledku miestnych volieb a v dôsledku poklesu politického rizika upokojí. Prezident  Erdogan mohol utrpieť stratu tým, že nebol schopný znovu obsadiť sídlo primátora v Ankare a možno v Istanbule, ale nemyslíme si, že celkový výsledok postačuje na dosiahnutie dlhodobých zmien. Miestne faktory, ktoré by mali podporovať turecké aktíva, sú vysoký rozdiel nominálnych úrokových sadzieb, kladné reálne úrokové miery, výrazne zlepšený bežný účet a možné zníženie stimulačných opatrení vyvolaných voľbami. Súčasné pokračujúce globálne uvoľňovanie menovej politiky by malo podporovať krajiny ako je Turecko. Hlavnými rizikovými faktormi sú stále existujúca nerovnováha, možné chyby v menovej a fiškálnej politike a sankcie, ktoré USA zaviedli voči Turecku za nákup ruských systémov protiraketovej obrany. Aj ďalšie  oslabenie globálneho rastu, pravdepodobne v súvislosti so zmenou kapitálových tokov smerom k rozvíjajúcim sa trhom, by mohlo vyvinúť tlak na turecké aktíva.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/die-tuerkei-nach-den-lokalwahlen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.