Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Spoločnosť Frequentis bola v tomto roku druhou rakúskou korporáciou, ktorá uskutočnila prvú verejnú ponuku (IPO) akcií na Viedenskej burze. Počet IPO medzinárodných spoločností bol tento rok v Európe menší, pričom prvým väčším IPO bol biotechnologický gigant Marinomed vo februári tohto roka.

Podľa prieskumu poradenskej spoločnosti EY, celosvetový objem emisií v prvom štvrťroku 2019 dosiahol trojštvrtinový objemu v porovnaním s rovnakým obdobím za minulý rok. Jedným z dôvodov, okrem rastúcej averzie k riziku bolo aj to, že niektoré IPO zlyhali kvôli jednorazovým faktorom: napríklad kvôli najdlhšej odstávke vládnych inštitúcii USA v histórii, ktorá znemožnila získanie potrebných povolení.

Objem IPO sa v druhom kvartáli zvýšil

Podmienky na finančnom trhu ako aj v ekonomike, sa v priebehu prvého štvrťroka 2019 zlepšili. V poslednej dobe ohlásili zvučné mená príchod na kapitálový trh, čo zvýšilo aj očakávania na nasledujúce obdobie.

Svetoznámy výrobca džínsov spoločnosť Levi´s sa vo veľkom vrátil na akciový trh. V prvý obchodný deň, sa ceny akcií spoločnosti vyšplhali o viac ako 30%. Spoločnosť sa úspešne vrátila na kapitálový trh po 34 rokoch. Aj americká spoločnosť Lyft sa stala senzáciou, na konci marca vstúpila na technologickú burzu Nasdaq. Jej valuácia dosiahla 24 mld. USD. V máji nasledovalo dlho očakávané IPO spoločnosti Uber, ktorého ocenenie skončilo na úrovni 73 mld. USD.

Najväčšie IPO v Európe sa uskutočnilo na Milánskej burze, platobný systém Nexi vstúpil na burzu v polovici apríla s hodnotou 7,3 mld. eur. Vo Švajčiarsku, dcérska spoločnosť farmaceutického gigantu Novartis – Alcon, dosiahla kapitalizáciu 25 mld. €. Jej akcie ale neboli verejne ponúkané, boli vydané výlučne akcionárom spoločnosti Novartis. 

Ktoré IPO môžeme očakávať?

V Nemecku sú na obzore viaceré zaujímavé subjekty, ktoré budú vstupovať na kapitálový trh. Skupina Volkswagen plánuje IPO svojej divízie nákladných vozidiel Traton, to by sa malo uskutočniť ešte tento rok. So súhlasom dozornej rady sa predstavenstvo rozhodlo, že by spoločnosť mohla vstúpiť na burzu už pred letnou prestávkou, avšak podmienkou je pozitívny vývoj na trhu.

Podobne aj oceliarska spoločnosť Thysenkrupp plánuje čiastočné IPO svojej lukratívnej divízie výroby výťahov, po strategickom prerozdelení. V rámci nového segmentu stredne veľkých spoločností na Vienna Stock Exchange, vzbudila pozornosť spoločnosť oekostrom AG. Rakúska spoločnosť chce na svojom výročnom valnom zhromaždení v júni začať proces vedúci k IPO.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/transformationsprozess-in-china/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.