APA Finance / Erste AM Communications

Minulý týždeň sme sa dostali do polovice výsledkovej sezóny v USA. Viacero významných korporácií už zverejnilo výsledky za prvý kvartál 2019. Analytici sa pred začiatkom obávali, že výsledková sezóna skončí veľkým sklamaní, avšak ich obavy sa ukázali ako neopodstatnené a v skutočnosti výrazne prekonali odhadované zisky a predaje. Reakcia hlavných akciových indexov v USA na seba nenechala čakať a tie sa dostali na nové historické maximá.

Príjemné prekvapenia v rôznych odvetviach

Do polovice predminulého týždňa zverejnilo výsledky 129 spoločností. Podľa tlačovej agentúry Reuters, ktorá citovala poskytovateľa finančných dát Refinitiv, viac ako 75% spoločností prekonalo očakávania, okrem iného aj prevádzkovatelia sociálnych sietí Twitter a Facebook. Ako aj výrobca hračiek Hasbro. Technologická (sektor priemysel) spoločnosť United Technologies a výrobca vojenskej techniky Lockheed Martin tiež potešili investorov lepšími výsledkami a zvýšili očakávaný zisk pre tento rok. Svetoznáma IT spoločnosť Microsoft sa dostala do pozornosti investorov, najmä kvôli výsledkom za prvý kvartál tohto roka: vďaka svojmu rozrastajúcemu sa segmentu cloudových služieb, sa zvýšili jej tržby o 14% na 30,57 mld. USD a zisk o 19% na 8,8 mld. USD. Podobné pozitívne korporátne výsledky môžeme nájsť vo viacerých odvetviach ako aj sektoroch.

 

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti.

Sklamanie z dobrých dôvodov

Analytici sa domnievajú, že pokiaľ v súčasnom všeobecne optimistickom prostredí došlo k zhoršeniu výsledkov korporácií, malo by to významný vplyv na ich ohodnotenie. Ukazuje sa, že za spoločnosťami ktoré mali horšie ako očakávané výsledky boli konkrétne dôvody a nie všeobecná hospodárska situácia. Niektoré spoločnosti ako napríklad výrobca lietadiel Boeing, museli zmeniť výhľad pre tento rok. V prípade Boeingu to bola neistota ohľadne zákazu štartov modelov 737-Max, ktoré nasledovali po dvoch nedávnych haváriách lietadiel. Výrobca stavebnej techniky Caterpillar zverejnil horšie údaje o príjmoch, dôvodom boli slabšie predaje v Ázii a Tichomorí. Spoločnosť by mohol podporiť ukončenie obchodného sporu, ktorý by mal viesť k zvýšeniu predajov.

Očakávania pre akciový trh pred uzavretím obchodnej dohody

V poslednom kvartáli minulého roka zaznamenali akciové trhy významné straty, jedným z dôvodov bol aj obchodný spor medzi Čínou a USA, odvtedy ale došlo k významnému progresu. Mnohí investori sa domnievajú, že vyriešenie konfliktu je iba otázkou času a je považovaný za ďalší míľnik pre finančné trhy. Navyše zmena monetárnej politiky americkej centrálnej banky mala pozitívny vplyv na akciový trh. Od začiatku apríla vidíme aj pozitívnu zmenu v očakávaniach analytikov, a to predovšetkým vďaka výsledkovej sezóne a súčasnému trendu na akciovom trhu.

Záver: Výsledky spoločností v USA sú prekvapivo pozitívne a akciový trh reaguje vyšším ohodnotením akcií.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/earnings-season-us-stock-markets-climb-to-record-levels-after-unexpectedly-good-figures/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.