Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

India je považovaná za najväčšiu demokraciu na svete, čo nie je jediný superlatív v súvislosti s poslednými parlamentnými voľbami v máji. Približne 67% občanov Indie má volebné právo,  čo je 900 miliónov ľudí. Krajina v májových voľbách zaznamenala najväčšiu volebnú účasť v histórii. Víťazom volieb sa stala vládnuca strana BJP (Strana indického ľudu) súčasného premiéra Narendra Modiho. Vládna strana získala väčšiu v parlamente (dolnej  komore), konkrétne 303 z 545 kresiel. Napriek oprávnenému skepticizmu dosiahlo BJP lepší výsledkov ako v roku 2014, kedy sa stala prvou stranou za posledných 30 rokov, ktorá získala nadpolovičnú väčšinu (282 kresiel).

V posledných troch  regionálnych voľbách, ktoré boli pred tohtoročnými parlamentnými voľbami, utrpel Modi viacero porážok. Až do volieb, prieskumy nenaznačovali, že by strana hinduistických nacionalistov, ktorá sa čoraz viacej považuje za populistickú, dosiahla veľkýtriumf. Predovšetkým kvôli viacerým ekonomickým výzvam, ktorým krajina čelí. Modi prisľúbil vytvorenie  miliónov pracovných miest v minulých voľbách, avšak svoj sľub nedokázal splniť. Skutočnosť, že bol schopný uspieť sa v prvom rade pripisuje bezpečnostnej otázke v súvislosti s Kašmírom (prevažne moslimská provincia na hranici s Pakistanom) a nedávnou „potýčkou“ medzi indickou a pakistanskou armádou (vo februári tohto roka).

Dôležitosť indickej hospodárskej politiky je významná aj mimo hraníc krajiny.

Modiho druhá vláda môže behom nasledujúcich piatich rokov mať význačný vplyv, nie len na domácu ale aj svetovú ekonomiku. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojom najnovšom výhľade (zverejnený v máji) očakáva, že indické hospodárstvo bude expandovať v tomto roku o 7,2 % a v budúcom roku o 7,4 %. Čína by mala v rovnakom období dosiahnuť rast 6,2 % a 6,0 % (indická ekonomika má nominálnu veľkosť 2,72 mld. USD. Čínskej ekonomika dosahuje 14,2 mld. USD ). OECD očakáva, že percentuálny rast indickej ekonomiky bude dvojnásobný oproti rastu globálneho HDP v nasledujúcich dvoch rokoch. Počas minulej vlády Modiho sa rovnako darilo indickej ekonomike. Indický akciový trh pokračuje v rastovom trende, investori tak pravdepodobne vyjadrili svoju spokojnosť s víťazstvom súčasného premiéra. Krátko po zverejnení výsledkov parlamentných volieb a prísahy staronového premiéra, Sensex 30 ktorý je benchmarkom na burze v Mumbai, prelomil úroveň 40 000 bodov. Za posledné tri mesiace index Sensex vzrástol o 4,5 % a na ročnej báze je vyššie o 10,8 %. Akciový index dokázal za posledných 5 rokov narásť o viac ako 50 % (Zdroj: Bloomberg, 18.6.2019).     

Dôležitým faktorom, ktorý prispel k silnému ekonomickému rastu je mimoriadne mladá populácia krajiny. Čo je zároveň aj veľkou výzvou pre staronovú vládu.  Na jednej strane to umožňuje v pokračovaní hospodárskej expanzie, na strane druhej je nutné pripraviť trh práce. Popri vnútorných rizikách sa objavuje aj ďalší problém. Mnohé ekonomiky po celom svete čelia nárastu protekcionizmu.

Po voľbách nové tarify pre USA

Len niekoľko dní po zverejnení výsledkov šesťtýždňových volieb v Indii, prezident USA Donald Trump zrušil colné koncesie pre indický obchod. Trump 5.6.2019 vyhlásil, že osobité zaobchádzanie krajiny v rámci obchodného programu pre rozvojové krajiny bolo zrušené, pretože India neudelila USA „spravodlivý a rovnocenný“ prístup na svoj trh. V deň keď vstúpili do platnosti nové tarify na indický vývoz do USA, znížila indická centrálna banka už tretí krát po sebe kľúčovú úrokovú sadzbu, o ďalších 25 bázických bodov na 5,75 %. Úroková sadzba je tak najnižšie od roku 2010 a dáva väčší priestor na manévrovanie pre domácu ekonomiku. Očakáva sa, že Modi urobí v najbližšom čase jasné rozhodnutia v oblasti hospodárskej politiky a zamestnanosti. Po jasnom víťazstve v máji, sa dá očakávať, že parlament podporí novú vládnu politiku. Navyše, India minulú nedeľu odpovedala na americké tarify vlastnými opatreniami a zaviedla clá na 28 výrobkov, niektoré clá sú na úrovni 60 %. 

Investovanie na indickom akciovom trhu

Investori, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji spoločností z rozvíjajúcich sa ekonomík, tak môžu urobiť prostredníctvom akciových fondov, ako napríklad ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS. Investovaný kapitál je rozdelený do rôznych regiónov, spoločností a sektorov. Indické spoločnosti majú v súčasnosti váhu 10 % v tomto fonde. Vzhľadom  na to, že fond investuje d rizikovejších aktív, treba brať do úvahy vyššiu volatilitu v porovnaní s inými triedami aktív. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/indien-wahl-regierung-gestaerkt-fuer-anstehende-herausforderungen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.