Autor: Agne Loibl 

India je už niekoľko rokov jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík na svete. Od roku 2015 sa Indii podarilo predbehnúť v raste % HDP predbehnúť aj Čínu. Očakáva sa, že sa jej podarí udržať tempo rastu na úrovni 7 %, zatiaľ čo Čína pravdepodobne smeruje k poklesu pod 6 %.

Protagonisti predvolebnej kampane nedávnych parlamentných volieb zdôrazňovali vysoké „ekonomické ambície“ krajiny. Vtedajší minister financií predpovedal, že do roku 2023 sa India stane tretím najväčším hospodárstvom na svete (s HDP približne na úrovni 10 000 mld. USD), za Spojenými štátmi a Čínou. Vysoké očakávania priťahujú  investorov z celého sveta a burze v Bombaji sa darí. Môže však hospodárstvo splniť vysoké očakávania alebo bude  India „navždy iba nádejným talentom“?

Jedna z najväčších výziev

Jednou z najväčších výziev je vytvorenie vhodného ekonomického rámca. Historicky, federálna štátna štruktúra viedla k rôznorodým rámcom, pričom každý štát má svoj vlastnýsúbor zákonov a hospodárskych politík. Tento rozdiel v právnych systémoch v súvislosti s nadmernou reguláciou súkromného sektora a byrokraciou odrádzali investorov. Čína na druhej strane investovala do infraštruktúry a postupne sa otvára trhovému hospodárstvu. Výsledky rozdielnych hospodárskych politík  nemôžu byť jasnejšie. Čína a India boli pred 30 rokmi na tom podobne, čo sa týka HDP na obyvateľa, avšak v súčasnosti je rozdiel viac ako trojnásobný v prospech Číny.