Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Japonsko je v súčasnosti ovplyvnené na viacerých úrovniach obchodnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na jednej strane je japonská ekonomika závislá na exporte a pociťuje obchodný konflikt s Čínou. Na druhej strane Japonsko v súčasnosti rokuje o obchodných vzťahoch s USA. Po nedávnej návšteve krajiny, Trump vyzval Japonsko, aby rýchlo podpísalo novú obchodnú dohodu.

Cieľom rokovaní je dohoda o voľnom obchode medzi oboma krajinami a rozšírenie ekonomických vzťahov. Japonsko má s USA relatívne veľký obchodný prebytok, ktorý vadí Bielemu domu a americký prezident už viackrát povedal, že ho chce znížiť. V roku 2018 malo USA obchodný deficit s Japonskom na úrovni 67,6 mld. USD.

Hľadanie kompromisu

V dôsledku toho americký prezident vyzýva Japonsko, aby svoj trh otvorilo americkým výrobkom, ako sú napríklad poľnohospodárske výrobky. Značná časť obchodného prebytku Japonska je výsledkom vývozu automobilov do USA. Biely dom preto uvažuje o dodatočných dovozných clách na japonské autá, čo mu sa chce Japonsko rozhodne vyhnúť. Je preto veľmi pravdepodobné, že obe rokujúce strany čoskoro nájdu konsenzus.

Menová politika Japonskej národnej banky (BoJ) bola opakovane kritizovaná. Japonsko bolo obvinené, že udržuje slabý jen pomocou uvoľnenej menovej politiky. A využíva tak nižšie ceny svojich výrobkov a vytvára tak konkurenčnú oproti zahraničným výrobcom. Na podporu domácej ekonomiky BoJ dlhodobo udržiava úrokovú mieru prakticky na nulovej úrovni. Zároveň sa snaží o udržanie výnosov na kapitálovom trhu okolo nuly, nákupom štátnych dlhopisov.

Vzhľadom na neistý hospodársky výhľad, sa BoJ rozhodla na svojom pravidelnom stretnutí koncom apríla, že ponechá úrokovú mieru bez zmeny aspoň ešte rok. Obchodný spor medzi USA a Čínou, vplýva aj na Japonsko cez nižší dopytu z Číny. Navyše obchodná vojna mení dodávateľské reťazce, čo má dopad aj na japonské spoločnosti. 

Japonská ekonomika je prekvapivo silná aj napriek poklesu exportu 

Japonské spoločnosti predali v apríli už piaty mesiac po sebe menej výrobkov. Export podľa japonského ministerstva financií sa medziročne znížil o 2,4% a do Číny sa prepadol až o 6,4% (Zdroj japonského ministerstva financií, http://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st_e/2018/2018_117e.pdf). 

Hospodársky rast japonskej ekonomiky zatiaľ nebol výrazne zasiahnutý prepadom exportov. Pokles vývozu bol však zmiernený ešte výraznejším prepadom dovozu. Rast hrubého domáceho produktu Japonska (HDP) bol v prvom kvartáli prekvapivo vysoký +2,1%, kým analytici očakávali priemerný pokles o 0,2%. Koncom roka 2018 sa japonský ekonomický rast zvýšil o 1,6%.

Odborníci však varujú pred hroziacim hospodárskym poklesom. „Ekonomika už dosiahla svoj vrchol,“ povedal Hiroaki Muto, hlavný ekonóm Tokijského inštitútu Tokai. Ekonómovia očakávajú miernu recesiu. Mnohí odborníci si preto myslia, že japonský premiér Shinzo Abe, odloží zvýšenie DPH z 8% na 10%, ktoré bolo oznámené v októbri minulého roka. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/usa-draengen-japan-auf-raschen-abschluss-eines-handelsabkommens/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.