Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Koncom júna začal za komplikovanejších podmienok Summit G20: USA a Čína oficiálne odročili obchodné rokovania; spor týkajúci sa jadrovej dohody s Iránom sa opäť vystupňoval; veľa otázok týkajúcich sa Brexitu zostáva nevyriešených. Len zriedka musela skupina dvadsiatich najväčších ekonomík sveta naraz čeliť viacerým strategickým výzvam. Preto boli nielen investori plní očakávaní, čo prinesie Summit G20 v japonskej Osake.

Príjemné prekvapenie v napätom prostredí

Víkend začal prelomovo, no dobré správy prišli z neočakávaného smeru – nie z Japonska, ale z Bruselu a Buenos Aires. Európska únia a Spoločný trh juhu Mercosur (regionálna obchodná dohoda medzi juhoamerickými krajinami Brazília, Argentína, Uruguaj, Venezuela a Paraguaj) oznámili vytvorenie najväčšej zóny voľného obchodu na svete. Po  20 rokoch vyjednávaní dosiahli politická dohodu o zrušení taríf a iných obchodných bariér. Odchádzajúci predseda Európskej komisie, Jean-Claude Juncker, tento úspech nazval historickým momentom.

Cieľom dohody medzi Európskou úniou a členskými krajinami Mercosur, Argentínou, Brazíliou, Uruguajom a Paraguajom je posilniť obchod a ušetriť firmám miliardy eur. Európska komisia odhaduje, že dohoda ušetrí európskym spoločnostiam 4 mld. eur na cle.  

Potenciál pre komoditný a kapitálový trh

Podľa údajov Európskej komisie dosiahol vývoz firiem z Európskej únie do 4 členských krajín Mercosuru hodnotu 45 mld. eur, zatiaľ čo vývoz v ostatných smeroch bol iba 42,6 mld. eur. Európska únia je už teraz hlavným obchodným a investičným partnerom krajín Latinskej Ameriky. Mercosur vyváža do Európskej únie potraviny, nápoje a tabak. Odtiaľ sa stroje, prepravné zariadenia, chemikálie a farmaceutické produkty vyvážajú do Argentíny, Brazílie, Uruguaja a Paraguaja. Oba regióny sa aktívne zapájajú do obchodu na kapitálovom trhu: kumulatívne množstvo kapitálu z Európskej únie sa zvýšilo zo 130  mld. eur v roku 2000 na 381 mld. eur v 2017. Naopak, v roku 2017 vlastnili investori z krajín Mercosuru v Európskej únii  investície vo výške 52 mld. eur.

Ďalšie kroky a skepticizmus

Krátko po vyhlásení “historickej” dohody sa voči nej začala dvíhať vlna odporu. Zatiaľ čo odvetvia ako automobilový priemysel boli s plánovanými zmenami spokojné, iné odvetvia, napríklad poľnohospodárstvo sa obávajú zvýšenej konkurencie z Južnej Ameriky - pri produktoch ako hovädzie mäso, hydina alebo cukor. Kvôli menej striktným reguláciám v Južnej Amerike, pri otázkach na ochranu životného prostredia, plodín či používaniu antibiotík sa rýchlo objavili námietky organizácií na ochranu spotrebiteľa a životného prostredia. “Francúzsko momentálne nie je pripravené ratifikovať túto dohodu”: uviedla minulý týždeň v rádiu hovorkyňa francúzskej vlády. Pred tým, ako môže byť dohoda uvedená do platnosti ju musia schváliť všetky členské štáty Európske únie spolu s Európskym parlamentom. Čo si v niektorých prípadoch bude pravdepodobne vyžadovať ďalšie vyjednávania a dodatočné úpravy v niektorých otázkach. Hľadiac na tieto problémy, najväčšia zóna voľného obchodu na svete ešte nedosiahla svoj cieľ. Míľnik tejto dohody sa môže považovať v prostredí, ktoré je zaťažené konfliktom za pozitívny signál do budúcnosti. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/groesste-freihandelszone-der-welt-mercosur-umstritten/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.