Autor: Dieter Kerschbaum 

V Turecku môžeme vidieť vlnu optimizmu, ktorá súvisí s víťazstvom opozičného kandidáta Ekrema Imamogluho vo voľbách na primátora Istanbulu. Víťazstvo opozície dáva investorom nádej, že v krajine dôjde k ekonomickým a politickým zmenám. Istanbulská burza ako aj turecká líra reagovali pozitívne. Portfólio manažér fondu ESPA STOCK INSTANBUL, Alexandre Dimitrov, vysvetľuje aké má krajina šance otočiť súčasný negatívny hospodársky vývoj.

Ako hodnotíte úspech člena opozície vo voľbách primátora v Istanbule? 

Je pozitívne, že AKP a úradujúci prezident Erdogan tento výsledok akceptovali. Aj keď by som zatiaľ neočakával výraznejšie politické uvoľnenie v krajine, víťazstvo opozície v najväčšom tureckom meste s viac ako 10 miliónmi voličov je jasným signálom. AKP je vo svojej podstate strana, ktorá podporuje ekonomiku a investorov. Jej členovia a vedúci predstavitelia by teraz mali naliehať na vládu a prezidenta Erdogana, aby sa vrátili k tejto politike. A Imamoglu (čo znamená „syn imáma“) je v skutočnosti konzervatívec, jeho žena nosí šatku. Tento vývoj je o znovunastolení dôvery, čo bude fungovať len krok za krokom.

Niektoré riziká ale pretrvávajú, v neposlednom rade konflikt s USA kvôli plánovanému nákupu protiraketového systému S-400 z Ruska. Aký je Váš názor? 

Je to nepochybne ďalšie riziko, ktoré môže viesť k novým sankciám zo strany USA. Turecko je dôležitým partnerom NATO. Prvé dodávky by mali byť uskutočnené v júli. USA by mohlo na to reagovať tým, že zablokuje účasť Turecka na spoločnej výrobe stíhacieho lietadla F-35 (zdroj: Spiegel online).

Ako sa darí tureckej ekonomike?

Nálada sa od začiatku roka zlepšila, rovnako ako aj dôvera manažérov za mesiac jún (CEIC - index dôvery sektorov). Využitie kapacít sa zvýšilo na najvyššiu úroveň od septembra 2018 (zdroj: Bloomberg). Avšak očakáva sa, že hospodárstvo v tomto roku bude klesať o -1,5 %.

Deficit obchodnej bilancie k aprílu (na medziročnej báze) klesol o 66 %, pričom vývoz vzrástol o 7 % a dovoz o 14 % (zdroj: Bloomberg). Tržby v sektore služieb vzrástli o 30 %. V sektore cestovného ruchu očakávame dvojciferné tempo rastu v tomto roku. Vzhľadom na výrazné znehodnotenie meny v posledných rokoch, sa populárne destinácie v Turecku stali  cenovo dostupnejšie.

Turecké hospodárstvo je závislé od dovozu surovín. V dôsledku slabej líry stúpajú ceny tovarov a investícií zo zahraničia. Turecká vláda ako aj korporátny sektor tiež zistili, že je čoraz ťažšie splácať dlhy denominované v dolároch. Avšak toto sa začalo pomaly meniť.

„Tento vývoj je o znovunastolení dôvery, čo bude fungovať len krok za krokom“ - Alexandre Dimitrov, manažér fondu ESPA STOCK ISTANBUL.

Čo by mala vláda urobiť, aby podporila oživenie hospodárstva?   

To nie je príliš ťažké. Vláda sa musí snažiť o fiškálnu politiku, ktorá bude postavená na pevných základoch. Potom znovu získa dôveru investorov. Musí byť tiež jasné, že centrálna banka koná nezávisle a zodpovedne. Bude to trvať istý čas, kým sa dôveryhodnosť a toky zahraničného kapitálu obnovia na pôvodné úrovne. Musíme však na pamäti aj to, že Turecko má 80 miliónov obyvateľov a väčšina je mladá s potenciálom rastu spotreby.

Ako reagovala burza na politické a ekonomické riziká v posledných rokoch?

Turecký akciový trh (v EUR) v posledných piatich rokoch patril k celosvetovo najhorším, čo sa týka výkonnosti. Slabá domáca mena len dopĺňa problémy. Od začiatku roka 2018 stratila turecká líra 53 % voči americkému doláru (k 30.6.2019, zdroj: Bloomberg). Turecká centrálna banka bola zjavne neskoro a váhala vo svojej reakcii na vývoj. Zvýšila len základnú úrokovú sadzbu, keď inflácia v minulom roku vzrástla na 24 %.

 

Je vhodný čas investovať do tureckých akcií?

Myslím si, že v súčasnosti je vhodná príležitosť na nákup za posledných 5 rokov. Pri priemernom P/E na úrovni 6,8 (odhady ziskov pre tento rok, zdroj: Bloomberg) sú ocenenia mimoriadne atraktívne. Turecké akcie sa obchodujú so zľavou takmer 50% na iných burzách rozvíjajúcich sa krajín. Iba Rusko je lacnejšie. Priemyselné odvetvie krajiny má solídne výsledky. Rovnako sa darí aj exportu.

Aké pozície má fond ESPA STOCK ISTANBUL?

V súčasnosti sa zameriavame na investície do sektora základných materiálov a na exportne zamerané spoločnosti. V Turecku existuje množstvo veľmi zaujímavých spoločností, ktoré sú dobre manažované, napr. výrobca bielej techniky Arçelik alebo prevádzkovateľ letísk TAV Airport. Sme opatrní pri finančných inštitúciách, napríklad pri bankách a realitných spoločnostiach.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/tuekei-oppositionserfolg-wirtschaft-imamoglu/

 

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.