Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS

50 rokov dozadu, 20. júla 1969, stúpili Neil Armstrong a Edwin Aldrin ako prví ľudia na Mesiac. Vesmírny program Apollo odštartovaný počas studenej vojny nebol komerčným, ale politicky motivovaným projektom. Jeho úlohou bolo dokázať americké odhodlanie poraziť Sovietsky zväz v pretekoch na Mesiac, po porážke v preteku na obežnú dráhu Zeme. Hoci “veľký krok pre ľudstvo” stál upravený o infláciu podľa dnešných štandardov viac ako 100 mld. USD, preceniť jeho nepriamu profitabilitu pre súkromný sektor by išlo iba ťažko. Veľa z inovácií vyvinutých v programe Apollo, od mikročipov po bezdrôtové vŕtačky, si našlo cestu do súkromného sektora a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.

Aj keď od roku 1972 na Mesiaci nebol žiaden človek, vesmírny priemysel sa zmenil dramaticky. NASA sa už v 60. rokoch spoliehala na súkromných dodávateľov ako Boeing, no v tom čase boli vesmírne programy prevádzkované predovšetkým vládnymi agentúrami. Dnes zohrávajú súkromné spoločnosti vo vesmírnom biznise významnú rolu ako dodávatelia vesmírnych vozidiel a pozemného vybavenia, nosiči nákladov do vesmíru alebo ako operátori a používatelia satelitov. 

SpaceX súperí v štartovaní rakiet s NASA a ESA

SpaceX, vznikajúca vesmírna spoločnosť Elona Muska, šéfa spoločnosti Tesla, poskytuje vesmírne cestovanie vo veľkom meradle. Pri dizajnovaní svojich rakiet sa sústredí na masovú výrobu a recyklovateľnosť, čím konkuruje štátnym spoločnostiam ako ESA vo vynášaní nákladov do vesmíru. Spoločnosť je dnes lídrom na trhu v satelitných štartoch, kontinuálnom vynášaní meteorologických a komunikačných satelitov do vesmíru a poskytovaní zásobovacích letov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

V súčasnosti sa na tento atraktívny trh snažia vstúpiť aj iné spoločnosti. Firma iSpace sa v júli stala prvou súkromnou čínskou spoločnosťou, ktorá odštartovala raketu na obežnú dráhu. Súkromné spoločnosti sa pokúšajú dosiahnuť na hviezdy aj v Európe. Švajčiarska štátom vlastnená skupina Ruag, podnikajúca v zbrojárskom a leteckom priemysle, plánuje rozšíriť svoju vesmírnu divíziu prostredníctvom akvizícií v hodnote 500 mil. CHF a následne sa stať verejne obchodovateľnou na burze. 

Vesmírny priemysel bol ohodnotený na 360 miliárd dolárov

Podľa Inštitútu pre ekonomický výskum v Kolíne bola hodnota vesmírneho priemyslu v roku 2018 približne 360 miliárd USD. Z tejto sumy bolo 125 miliárd použitých na pozemné vybavenie. Prenos televízneho a rádiového signálu spolu s vysokorýchlostným internetom majú hodnotu 102 miliárd a sú tak najdôležitejšou komerčnou službou. Vládne aktivity a vesmírne lety s ľudskou posádkou spoločne dosahujú hodnotu necelých 83 miliárd a tvoria tak až tretí najdôležitejší segment. 

Toto sa však čoskoro môže zmeniť. Americký prezident Donald Trump chce, aby sa astronauti na Mesiac vrátili už v roku 2024. Nasledujúcim cieľom má byť Mars. Ostatné krajiny, ako Čína alebo India a taktiež súkromné spoločnosti, sa v súčasnosti takisto zameriavajú na Mesiac. Na začiatku mája zverejnil šéf Amazonu Jeff Bezos svoje komerčné ambície ohľadom zemského satelitu: pristávacie zariadenie Blue Moon, ktoré vyvíja jeho spoločnosť Blue Origin, má byť Bezosovym príspevkom ku spolupráci s americkou vesmírnou  agentúrou NASA v nových pretekoch na Mesiac. Európska vesmírna agentúra ESA zasa spolupracuje s výrobcom rakiet ArianeGroup a nemeckou spoločnosťou  PTScientists na bezpilotnom pristátí na Mesiaci, ktoré je plánované ešte pred rokom 2025.   

 

Originlány zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/50-jahre-mondlandung-weltraumgeschaeft/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.