Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS

50 rokov dozadu, 20. júla 1969, stúpili Neil Armstrong a Edwin Aldrin ako prví ľudia na Mesiac. Vesmírny program Apollo odštartovaný počas studenej vojny nebol komerčným, ale politicky motivovaným projektom. Jeho úlohou bolo dokázať americké odhodlanie poraziť Sovietsky zväz v pretekoch na Mesiac, po porážke v preteku na obežnú dráhu Zeme. Hoci “veľký krok pre ľudstvo” stál upravený o infláciu podľa dnešných štandardov viac ako 100 mld. USD, preceniť jeho nepriamu profitabilitu pre súkromný sektor by išlo iba ťažko. Veľa z inovácií vyvinutých v programe Apollo, od mikročipov po bezdrôtové vŕtačky, si našlo cestu do súkromného sektora a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.

Aj keď od roku 1972 na Mesiaci nebol žiaden človek, vesmírny priemysel sa zmenil dramaticky. NASA sa už v 60. rokoch spoliehala na súkromných dodávateľov ako Boeing, no v tom čase boli vesmírne programy prevádzkované predovšetkým vládnymi agentúrami. Dnes zohrávajú súkromné spoločnosti vo vesmírnom biznise významnú rolu ako dodávatelia vesmírnych vozidiel a pozemného vybavenia, nosiči nákladov do vesmíru alebo ako operátori a používatelia satelitov. 

SpaceX súperí v štartovaní rakiet s NASA a ESA

SpaceX, vznikajúca vesmírna spoločnosť Elona Muska, šéfa spoločnosti Tesla, poskytuje vesmírne cestovanie vo veľkom meradle. Pri dizajnovaní svojich rakiet sa sústredí na masovú výrobu a recyklovateľnosť, čím konkuruje štátnym spoločnostiam ako ESA vo vynášaní nákladov do vesmíru. Spoločnosť je dnes lídrom na trhu v satelitných štartoch, kontinuálnom vynášaní meteorologických a komunikačných satelitov do vesmíru a poskytovaní zásobovacích letov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

V súčasnosti sa na tento atraktívny trh snažia vstúpiť aj iné spoločnosti. Firma iSpace sa v júli stala prvou súkromnou čínskou spoločnosťou, ktorá odštartovala raketu na obežnú dráhu. Súkromné spoločnosti sa pokúšajú dosiahnuť na hviezdy aj v Európe. Švajčiarska štátom vlastnená skupina Ruag, podnikajúca v zbrojárskom a leteckom priemysle, plánuje rozšíriť svoju vesmírnu divíziu prostredníctvom akvizícií v hodnote 500 mil. CHF a následne sa stať verejne obchodovateľnou na burze. 

Vesmírny priemysel bol ohodnotený na 360 miliárd dolárov

Podľa Inštitútu pre ekonomický výskum v Kolíne bola hodnota vesmírneho priemyslu v roku 2018 približne 360 miliárd USD. Z tejto sumy bolo 125 miliárd použitých na pozemné vybavenie. Prenos televízneho a rádiového signálu spolu s vysokorýchlostným internetom majú hodnotu 102 miliárd a sú tak najdôležitejšou komerčnou službou. Vládne aktivity a vesmírne lety s ľudskou posádkou spoločne dosahujú hodnotu necelých 83 miliárd a tvoria tak až tretí najdôležitejší segment. 

Toto sa však čoskoro môže zmeniť. Americký prezident Donald Trump chce, aby sa astronauti na Mesiac vrátili už v roku 2024. Nasledujúcim cieľom má byť Mars. Ostatné krajiny, ako Čína alebo India a taktiež súkromné spoločnosti, sa v súčasnosti takisto zameriavajú na Mesiac. Na začiatku mája zverejnil šéf Amazonu Jeff Bezos svoje komerčné ambície ohľadom zemského satelitu: pristávacie zariadenie Blue Moon, ktoré vyvíja jeho spoločnosť Blue Origin, má byť Bezosovym príspevkom ku spolupráci s americkou vesmírnou  agentúrou NASA v nových pretekoch na Mesiac. Európska vesmírna agentúra ESA zasa spolupracuje s výrobcom rakiet ArianeGroup a nemeckou spoločnosťou  PTScientists na bezpilotnom pristátí na Mesiaci, ktoré je plánované ešte pred rokom 2025.   

 

Originlány zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/50-jahre-mondlandung-weltraumgeschaeft/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.