Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

V polovici augusta došlo na akciovej burze v New Yorku k výpredaju, dôvodom bol rozruch okolo vývoja na dlhopisovom trhu. Indexy Dow Jones Industrial ako aj Nasdaq.

Composite klesli v polovici augusta o viac ako 3 % v priebehu jedného obchodného dňa. Tento sentiment sa preniesol aj do  ázijskej a európskej obchodnej seansy. Niekoľko dní pred týmto prepadom bola nálada investorov relatívne pozitívna, dôvodom boli signály zmiernenia obchodného sporu medzi USA a Čínou.

Dokonca ani americký prezident Donald Trump neurobil žiadne kontroverzné vyjadrenie. Čo teda spôsobilo náhly pokles na akciových trhoch?

Čo nám výnosová krivka hovorí o očakávanom raste

Na americkom dlhopisovom trhu, výnos na desaťročných vládnych dlhopisov klesol pod výnos vládnych dlhopisov s dvojročnou splatnosťou. Čím sa vytvorila zriedkavá situácia na dlhopisovom trhu – inverzia výnosovej krivky (výnosy na dlhší splatnostiach sú nižšie ako na kratších). Naposledy sme videli tento fenomén na výnosovej krivke v roku 2007.

Všetkým recesiám v americkej ekonomike za posledných päť dekád predchádzala inverzia výnosovej krivky. Aj preto sa inverzia považuje za spoľahlivý predstihový indikátor recesie.

Dôvodom je to, že keď investori požičiavajú peniaze americkej vláde, zvyčajne sú spokojní s nižším výnosom na krátkodobých dlhopisoch ako s dlhopismi, ktoré majú dlhšiu splatnosť.     

Logika za tým je jednoduchá. Čím kratšia splatnosť dlhopisu, tým lepšie sa riadi riziko investície a tým pádom je požadovaná riziková prémia – úroková miera, nižšia.