Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS

Nový britský premiér Boris Johnson pripravuje Spojené kráľovstvo na odchod z Európskej únie bez dohody. Nástupca Theresy Mayovej zostavil svoj kabinet predovšetkým zo zástancov  tvrdého Brexitu. A v prípade, že nedôjde zo strany EÚ k ústupkom v rokovaniach o Brexite, Spojené kráľovstvo opustí EÚ už 31.10.2019 a bez dohody. Treba zdôrazniť, že EÚ a Spojené kráľovstvo by sa v tomto prípade dostali do situácie, kedy by prestali platiť nie len dohody o budúcich vzťahoch ale aj väčšina regulácií.

Tvrdý Brexit je už dlhodobo opisovaný ako ekonomicky najnepriaznivejší výsledok odchodu krajiny z európskeho spoločenstva. Tento scenár sa môže čoskoro stať skutočnosťou.

Spojené kráľovstvo už teraz pociťuje dôsledky ekonomickej neistoty spôsobenej Brexitom, je to viditeľné najmä na výmennom kurze britskej libry. 

Historické minimá

Ekonomické riziká, ktoré vyplývajú z Brexitu, výrazne ovplyvňujú hodnoty britskej meny. Okamžite po výsledku referenda o Brexite v júni 2016, poklesla libra na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Výmenný kurz britskej libry voči americkému doláru bol na úrovni 1,35. Za odchod z EÚ hlasovalo 51,9 % občanov Spojeného kráľovstva, čo bola pomerne tesná väčšina.   

Po viac ako troch rokoch a troch premiéroch neskôr, bol minulý týždeň, výmenný kurz libry voči americkému doláru na úrovni 1,21.

Od referenda, libra voči euru oslabila o viac ako 13  % a len za posledný rok klesla o 2,8 %. Výmenný kurz má silný vplyv na kapitálové investície a investičné nástroje obchodované v Londýne.

Na akciovom trhu avšak k výrazným stratám nedošlo a môžeme skôr hovoriť o pozitívnom trende. Index londýnskej burzy FTSE 100 od júna 2016 narástol o viac ako 20 %. Zatiaľ čo nižší výmenný kurz libry zvyšuje atraktívnosť britských produktov mimo Spojeného kráľovstva (export), pre Britov bude výrazne drahšie nakupovať napríklad v eurozóne alebo USA. Rozhodujúcim faktorom ďalšieho rozvoja hospodárskych vzťahov so Spojeným kráľovstvom nebude len výmenný kurz, ale aj prípadné obchodné bariéry. Tvrdý Brexit zvýšil právnu neistotu, čo bude zároveň znamenať nové clá a byrokraciu. 

 

Opatrenia vo fiškálnej a menovej politike

Zdá sa, že je o tom presvedčená dokonca aj nová vláda v Londýne. Minulý týždeň oznámila, že zvyšuje svoj rozpočet na prípravu tvrdého Breixtu o ďalších 2,1 mld. GBP. Čím sa celková suma, ktorú vyčlenilo britské ministerstvo financií pre tento rok, dostala na úroveň 4,2 mld. GBP. Ak by došlo k tvrdému Brexitu.

Na zabezpečenie lekárskej starostlivosti prostredníctvom dodatočných prepravných kapacít, skladov a zásob sa má vyčleniť 434 mil. libier. Jedným z veľkých problémov bude pravdepodobne hranica medzi Írskom, ktorá je členom EÚ a Severným Írskom. Hrozí, že hraničné kontroly výrazne spomalia prepravu tovarov a dôjde k zvýšeniu nákladov.

Medzitým Bank of England nechce automaticky meniť svoju monetárnu politiku v reakcii na tvrdý Brexit, uviedol to guvernér Mark Carney v britskom parlamente koncom júna.

Výbor pre monetárnu politiku BoE, ktorý rozhoduje o nastavení menovej politiky, jednohlasne ponechal  sadzby bez zmeny na úrovni 0,75 %. Pričom zdôraznil, že na dosiahnutie inflačného cieľa v nasledujúcich rokoch bude potrebné „postupné a obmedzené“ uťahovanie menovej politiky.   

Zvýšenie úrokových sadzieb je avšak podmienené, že Brexit prebehne hladko. Čo sa zdá byť za súčasných okolností nepravdepodobné. Okrem ponuky a dopytu by v reakcii mala BoE brať do úvahy aj vývoj kurzu libry, uviedol Carney. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/drohender-hard-brexit-drueckt-pfund-weiter-nach-unten/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.