Autor: APA Finance / Erste AM Communications 

Nedávny útok dronov na rafinérie saudskoarabskej ropnej spoločnosti Aramco spôsobil rozruch na trhu s ropou. V reakcii, ceny ropy vyskočili na najvyššiu úroveň za posledné mesiace. Spojené štáty obvinili z útoku Irán, avšak k poškodeniu ropných zariadení sa  prihlásili jemenskí separisti, ktorých podporuje Irán. Tento útok viedol k výpadku produkcie ropy v objeme 5,7 mil. barelov na deň, čo z neho robí jeden z najväčších výpadkov v histórii (približne 5 % svetovej produkcie ropy). Skutočnosť, že ceny ropy napriek tomu v priebehu  jedného týždňa opäť rýchlo korigovali, je spôsobená niekoľkými faktormi.

Trh s ropou je dobre zásobený

Dočasné zvýšenie cien ropy možno vysvetliť rizikovou prémiou. Saudská Arábia je považovaná za jedného z najstabilnejších producentov: „Keď útok pomocou dronov dokáže eliminovať 5 % svetovej produkcie ropy, je pochopiteľné že bude existovať strach z ďalších dodávateľských výpadkov,“ vysvetľuje Alexander Weiss, expert na komodity v Erste Group. Podľa Weissa bola reakcia na trhu izolovaná len na jeden sektor. Ostatné odvetvia neboli ovplyvnené. Investori navyše nemusia zásadne prehodnotiť budúci vývoj na trhu z ropou, vzhľadom na nedávny útok. Je to najmä kvôli skutočnosti, že trh je v súčasnosti veľmi dobre zásobený, pričom Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) dokonca očakáva, že v budúcom roku bude na trhu s ropou prebytok.

Najvýznamnejší producenti ropy, ktorí sa koordinujú v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (kartel OPEC+), sa snažia obmedziť produkciu ropy a tak udržať stabilné ceny. Avšak mnohé krajiny mimo organizácie naopak rozširujú produkciu. Podľa odhadov IEA, bude preto dopyt po rope z členských štátov OPEC v prvej polovici 2020 nižší o 1,4 mil. barelov denne, oproti súčasnej produkcií k augustu 2019.

 

Experti sú optimistickí

Ďalším dôvodom limitovaného dopadu po strate výroby sú akumulované zásoby ropy. USA sa dohodli na uvoľnení svojich strategických zásob, ak dôjde k významnejším  problémov po útokoch dronov na ropné zariadenia v Saudskej Arábii. To zároveň odráža aj fakt, že postavenie USA ako producenta ropy sa v posledných rokoch zásadne zmenilo. Vďaka masívnej ťažbe bridlicovej ropy sa USA dočasne stalo najväčším vývozcom na svete a predbehlo tak práve Saudskú Arábiu.

Podľa odhadov IEA nebude mať súčasné spomalenie globálneho hospodárstva za následok zníženie dopytu po rope. Analytici nezmenili svoj výhľad pre budúci rok. V dôsledku toho sa očakáva, že v tomto a budúcom roku vzrastie svetový dopyt o 1,1 mil. barelov denné (1 barel je 159 litrov) a o 1,3 mil. barelov za deň. Predpokladom je však to, že obchodné rokovania medzi Čínou a USA skončia úspechom a napätie okolo Iránu  poľaví.

Alexander Weiss nevidí žiadne dlhodobé ohrozenie dodávok ropy a dramatický útok na saudskoarabské rafinérie to nezmenili: „V geopolitickom meradle v súčasnosti nevidíme žiadnu eskaláciu. Doteraz si každý dokázal udržať chladnú hlavu,“ zhŕňa Weiss súčasnú situáciu. Minulý týždeň ropná spoločnosť Saudi Aramco informovala, že približne 40 %  produkcie ropy v napadnutých rafinériách sa už obnovilo. Plná kapacita by mala opäť byť k dispozícii do konca septembra.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/schreckmoment-fuer-oelmarkt-ohne-langfristige-folgen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.