Autor: Felix Dornaus

Alberto Fernandez - ľavicový vyzývateľ súčasného prezidenta Mauricia Macriho, vyhral augustové primárky presvedčivým spôsobom.

Ani jeden z prieskumov verejnej mienky nepredpokladal takýto výsledok, takže primárky, ktorých cieľom je znížiť počet kandidátov v riadnych voľbách, zneistili celý trh. Je predpoklad, ze Fernandez je prepojený s hnutím „Kirchnerizmu, napriek tomu sa však snaží tento dojem vyvrátiť.

Christina Kirchnerová, kandidátka na viceprezidentku, ktorá bola prezidentkou pred Macrim, je zodpovedná za úplnú izoláciu krajiny od medzinárodných kapitálových trhov počas jej funkčného obdobia.  

Nadchádzajúce voľby odradia investorov

Rozhodujúce voľby sa budú konať 27. októbra, no otázkou ostáva, či Macri získa mandát druhý krát za sebou. Táto perspektíva znepokojuje investorov, pretože sa obávajú návratu k neortodoxnému a populistickému trhovému prístupu a konfrontácii s MMF pod vládou Fernandeza.

Ceny dlhopisov na sekundárnom trhu klesli na úroveň, pri ktorej sa považuje platobná neschopnosť za takmer istú udalosť.

Rozšírený strach znemožňuje refinancovať sa na miestnom kapitálovom trhu. Situácia podmienila zákonodarné orgány uložiť povinnosť prefinancovať dlh, ktorý má byť čoskoro splatený.

Žiadne zníženie dlhu

Prezident Macri tiež oznámil úmysel o „priateľské a dobrovoľné reprofilovanie“ väčšiny zahraničného dlhu Argentíny, ale bez „haircutu“ (tzn. bez zníženia hodnoty záväzkov).

Poukázal tiež na „potrebu“ rozhovorov o štruktúre splácania existujúcich pôžičiek od MMF, čo by potenciálne mohlo zhoršiť vzťahy s MMF, ktoré Argentíne doteraz počas vlády Macriho výrazne pomáhali.

Fernandez zatiaľ neposkytol informácie o svojom postoji k týmto opatreniam. Je to dôležité, pretože vláda Fernandeza by ich musela vykonať v prípade víťazstva vo voľbách.  

Prvé kolo kontroly kapitálu

Počas víkendu argentínske úrady zaviedli prvé kolo kontroly kapitálu s cieľom obmedziť odliv devízových rezerv. Obsluhy zahraničného dlhu sa zatiaľ kontroly netýkajú.

Väčšina ratingových agentúr má krajinu v súčasnosti v určitej forme selektívneho zlyhania. Je pravdepodobné, že takáto situácia povedie ku kreditnej udalosti na trhu CDS.  

Je ťažké odhadnúť, či súčasné cenové úrovne presne odrážajú výsledok reštrukturalizácie, ale podľa nášho názoru a za predpokladu ceteris paribus (predpoklad, že sa ostatné faktory nezmenia) je aktuálne ocenenie blízko  úrovní, ktoré nakoniec aj budú investorom vyplatené. 

 

Originlálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/argentinien-wahl-investoren/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.