Autor: Felix Dornaus

Alberto Fernandez - ľavicový vyzývateľ súčasného prezidenta Mauricia Macriho, vyhral augustové primárky presvedčivým spôsobom.

Ani jeden z prieskumov verejnej mienky nepredpokladal takýto výsledok, takže primárky, ktorých cieľom je znížiť počet kandidátov v riadnych voľbách, zneistili celý trh. Je predpoklad, ze Fernandez je prepojený s hnutím „Kirchnerizmu, napriek tomu sa však snaží tento dojem vyvrátiť.

Christina Kirchnerová, kandidátka na viceprezidentku, ktorá bola prezidentkou pred Macrim, je zodpovedná za úplnú izoláciu krajiny od medzinárodných kapitálových trhov počas jej funkčného obdobia.  

Nadchádzajúce voľby odradia investorov

Rozhodujúce voľby sa budú konať 27. októbra, no otázkou ostáva, či Macri získa mandát druhý krát za sebou. Táto perspektíva znepokojuje investorov, pretože sa obávajú návratu k neortodoxnému a populistickému trhovému prístupu a konfrontácii s MMF pod vládou Fernandeza.

Ceny dlhopisov na sekundárnom trhu klesli na úroveň, pri ktorej sa považuje platobná neschopnosť za takmer istú udalosť.

Rozšírený strach znemožňuje refinancovať sa na miestnom kapitálovom trhu. Situácia podmienila zákonodarné orgány uložiť povinnosť prefinancovať dlh, ktorý má byť čoskoro splatený.

Žiadne zníženie dlhu

Prezident Macri tiež oznámil úmysel o „priateľské a dobrovoľné reprofilovanie“ väčšiny zahraničného dlhu Argentíny, ale bez „haircutu“ (tzn. bez zníženia hodnoty záväzkov).

Poukázal tiež na „potrebu“ rozhovorov o štruktúre splácania existujúcich pôžičiek od MMF, čo by potenciálne mohlo zhoršiť vzťahy s MMF, ktoré Argentíne doteraz počas vlády Macriho výrazne pomáhali.

Fernandez zatiaľ neposkytol informácie o svojom postoji k týmto opatreniam. Je to dôležité, pretože vláda Fernandeza by ich musela vykonať v prípade víťazstva vo voľbách.  

Prvé kolo kontroly kapitálu

Počas víkendu argentínske úrady zaviedli prvé kolo kontroly kapitálu s cieľom obmedziť odliv devízových rezerv. Obsluhy zahraničného dlhu sa zatiaľ kontroly netýkajú.

Väčšina ratingových agentúr má krajinu v súčasnosti v určitej forme selektívneho zlyhania. Je pravdepodobné, že takáto situácia povedie ku kreditnej udalosti na trhu CDS.  

Je ťažké odhadnúť, či súčasné cenové úrovne presne odrážajú výsledok reštrukturalizácie, ale podľa nášho názoru a za predpokladu ceteris paribus (predpoklad, že sa ostatné faktory nezmenia) je aktuálne ocenenie blízko  úrovní, ktoré nakoniec aj budú investorom vyplatené. 

 

Originlálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/argentinien-wahl-investoren/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.