Autor: Dieter Kerschbaum 

Akcioví investori mali minulý rok dôvod na radosť: ceny akcií sa v roku 2019 plošne zvýšili. Dow Jones index získal skoro štvrtinu na hodnote, zatiaľ čo index amerických technológií Nasdaq dokonca stúpol o 38 %. Ale tieto indexy boli prekonané akciami na Moskovskej burze, ktoré stúpli o 47 % (tabuľka nižšie). V tomto rozhovore vysvetľuje príčiny zvyšovania ceny akcií Alexandre Dimitrov, portfólio manažér fondu ERSTE STOCK RUSSIA, ktorý očakáva  zrýchlenie rastu v roku 2020.

 

Ruský akciový trh zažil fantastický rok 2019, na rozdiel od očakávaní väčšinypozorovateľov. Kde sa vzala taká vysoká výkonnosť?

Ruský akciový trh zažil fantastický rok 2019, na rozdiel od očakávaní väčšinypozorovateľov. Kde sa vzala taká vysoká výkonnosť?Dobrý výsledok v minulom roku bol vďaka viacerým faktorom: na jednej strane, cena ropy vzrástla o 27 % (Brent, euro, zdroj: Bloomberg), čo  sa podieľalo na raste akcií v ropnom sektore. OPEC oznámil zníženie výroby. Hodnota akcií spoločnosti  Lukoil dosiahla maximum, zatiaľ čo Gazprom získal 80 %. V priemere narástli ceny akcií  energetických spoločností v minulom roku až 47 %. Zníženie úrokovej sadzby ruskej centrálnej banky z 7,75 % na 6,25 % tiež významne prispelo k návratu býčieho trhu. Navyše, devízové rezervy centrálnej banky sa zvýšili na 500 mld. USD, čo banke poskytuje dosť voľného priestoru vzhľadom k jej úrokovej politike. Napokon, rubeľ získal v roku  2019 v porovnaní s eurom 12 %  (zdroj: Bloomberg).

Všetko to znie veľmi dobre, ale sankcie voči Rusku a tiež ekonomický rast, ktorý je považovaný za nižší, by mohli viesť skôr k spomaleniu v  tomto roku...

Pravdupovediac, politická situácia je problematická od ukrajinskej krízy. A sankcie sú tu už niekoľko rokov. Investori preto musia vziať  do úvahy aj politické riziko. Ale mal by som tiež zdôrazniť, že tri štvrtiny ruských akcii vlastnia investori z USA. Veci preto nemusia byť také zlé ako sa zdajú. Nové problémy by sa samozrejme mohli objaviť kedykoľvek a ovplyvniť výkonnosť akcií. Ako investori vo svojej analýze berieme v úvahu ekonomický rámec,  úrokovú politiku, históriu výnosov a očakávania v podnikovom sektore. Tento prístup sa oplatil, pretože práve tieto parametre, sú z dlhodobého hľadiska relevantné na akciovom trhu.

Aké sú vyhliadky pre ruské akcie v roku 2020 podľa Erste Asset Management?

Rast reálneho HDP +1 %, ruská ekonomika zaznamenala v minulom roku skôr obmedzený rast. Na základe konsenzu sa v roku 2020 očakáva zrýchlenie  od +1,8 do 2,0 % (zdroj:  konsenzus analytikov, Bloomberg). Pozitívnym faktorom je rastúci reálny príjem spôsobený nízkou mierou nezamestnanosti na úrovni 4,6 %. Rovnako ako v roku 2019, celý akciový trh bude poháňaný vysokým dividendovým výnosom okolo 7 % a zvyšujúcimi sa dividendami štátnych spoločností v roku 2020. Pokiaľ ide o úrokovú sadzbu, centrálna banka má priestor na ďalšie znižovanie sadzieb. Akcioví investori majú  radi klesajúce úrokové sadzby a stabilné ceny.  

Znamená to, že sa budú zvyšovať aj zisky spoločností?

Áno, telekomunikačné spoločnosti by mohli zaznamenať nárast zisku približne o 17 %, spoločnosti sektora spotrebného tovaru dokonca 20 %. Vo finančnom a realitnom sektore je očakávaný rast ziskov od 10 do 20 %. Celkovo teda nárast ziskov  dáva akciovému trhu vyšší  potenciál. Pri pomere cena / zisk na úrovni 7 a výnose z dividend 7 %, Rusko má najnižšie ocenenie vlastného imania a zároveň najvyšší dividendový výnos medzi svojimi  rovesníkmi.

Aké spoločnosti vás upútali?

Dobrým príkladom (vysoká váha v portfóliu) vzhľadom na výkonnosť a trhové očakávania je Lukoil. Táto ropná spoločnosť teraz vypláca 100 % voľného cash flow, ktorý vygenerovala. A spustila aj druhý program spätného odkupovania akcií. Celkovo očakávame, že dividendový výnos vzrastie nad 10 %  v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Lukoil má veľkú váhu v akciovom fonde ERSTE STOCK RUSSIA. Ďalšie významné príklady spoločností, ktoré zvýšili vyplácanú dividendu sú ťažobná spoločnosť Norilsk Nickel, ktorá získava aj vďaka vyššiemu dopytu po batériách, najväčší svetový producent zemného plynu Gazprom a najväčší ruský operátor Mobile TeleSystems.

Pre retailových investorov nie je obvyklé nakupovať ruské akcie priamo. Akciové fondy ako ERSTE STOCK RUSSIA ponúkajú investorom pohodlnú možnosť kúpenia najatraktívnejších akcií už od 50 EUR mesačne. Aká je vaša súčasná pozícia vo fonde? Ktoré  odvetvia uprednostňujete v roku 2020?

ERSTE STOCK RUSSIA je drží portfólio 27 akcií, ktoré považujeme za atraktívne so rastúcim potenciálom. Energie predstavujú 40 %, ale vzhľadom na to, že toto odvetvie už  zaznamenalo významné zisky v roku 2019, zvýšili sme váhu vo finančnom sektore, ako v sektoroch spotrebný tovar a telekomunikácie.  Pokračujeme ďalej v snahe nájsť dobré investičné príležitosti v hutníctve a baníctve. Vo všeobecnosti uprednostňujeme spoločnosti so silnou súvahou a vysokou vyplácanou dividendou a v ideálnom prípade by mali byť lídrami na trhu vo svojom segmente. 

Záver:

Po dobrom roku 2019 na burze cenných papierov je pravdepodobné, že ceny akcií na Moskovskej burze v roku 2020 budú naďalej rásť. Zvyšujúci sa hospodársky rast,  extrémne nízke ocenenie ceny akcií a vysoký pomer výplaty dividend robia z ruských akcií jeden z najatraktívnejších burzových segmentov. Politická situácia by sa nemala  zlepšovať ani zhoršovať. Investori musia byť pripravení na kolísanie cien akcií. Odporúčame pre  investorov z dlhodobým investičným horizontom.  

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/russische-aktien-guenstig-bewertet-und-hohe-dividenden-rendite/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.