Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Pre investorov z celého sveta bol rok 2019 z veľkej časti pokračovaním predchádzajúceho  roka. Dominantnými témami zostali Brexit a obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou. Do konca roka zostali do veľkej miery obe témy nevyriešené. V oboch prípadoch ale došlo k významnému pokroku.

V priebehu roka si obe najväčšie ekonomiky sveta navzájom postupne zvyšovali clá a prijímali nové odvetné opatrenia. Obchodný spor bol predovšetkým poznačený protirečeniami, predovšetkým zo strany Donalda Trumpa, ako aj lehotami a ich odkladmi. Vplyv na akciové trhy bol zmiešaný. Vo všeobecnosti mali správy len krátkodobý vplyv a dočasne zvyšovali volatilitu.

Obchodné konflikty držali investorov v napätí

Napokon až v decembri bola dosiahnutá čiastočná dohoda medzi USA a Čínou. Vyhliadky prípadnej dohody však priviedli index Dow Jones k rekordným maximám ešte predtým.

V júli najznámejší index akciového trhu USA prekonal 27 000 bodov. V novembri prekonali ďalší rekord 28 000 bodov. Počas celého roka sa Dow Jones vyšplhal o 22,7% na 28 621 bodov (k 11:15, 27.12.2019).

Európski investori sú pravdepodobne spokojní aj všeobecným vývojom trhu v roku 2019. EuroStoxx 50 v priebehu roka narástol o 26,1%, nemecký akciový index DAX vzrástol  o 26,3 % a index viedenskej burzy ATX rástol 17,6 % (k 11:15, 27.12.2019).

V Európe bola jednoznačne najsledovanejšia udalosť - prebiehajúci Brexit. Parlamentné voľby vo Veľkej Británii pravdepodobne vyriešili dilemu kedy dôjde k Brexitu.

Po nedávnom búrlivom vývoji je najpravdepodobnejší výsledok, že krajina vystúpi z EÚ na základe podmienok zmluvy o Brexite, ktorú vyjednala administratíva Borisa Johnsona.

Vzhľadom na dlho obávaný „Tvrdý Brexit“, čiže odchod Spojeného Kráľovstva bez dohody, je už zažehnaný. Súčasná dohoda je vo všeobecnosti akceptovaná finančným trhom. 

Rok 2019 priniesol najväčšie IPO v histórii a inverznú výnosovú krivku

V lete došlo na dlhopisovom trhu USA k inverzii výnosovej krivky. To znamená, že výnosy s kratšou splatnosťou mali vyšší výnos ako dlhopisy s dlhšou splatnosťou.

Tento jav sa považuje za spoľahlivý indikátor prichádzajúcej recesie. Z toho dôvodu sa na finančnom trhu tejto téme venovala veľká pozornosť. Trhom zatriasli aj nové obchodné konflikty a rastúca geopolitická neistota, ktorá vplýva aj na ceny ropy. 

Po niekoľkých neúspešných a mierne úspešných IPO, sa rok uzatvoril veľkým finále, v podobe IPO saudskoarabského ropného gigantu Aramco, ktoré sa stalo najväčším v histórií.

Výhľad na budúci rok

Veľmi turbulentný priebeh roka v mnohých oblastiach nakoniec skončil optimisticky. Budúci rok sa investori budú musieť zaoberať dobre známymi otázkami:

  • Aký vplyv bude mať Brexit v krátkodobom horizonte a podarí sa staronovému premiérovi vybudovať nové ekonomické základy pre Spojené kráľovstvo?
  • Bola čiastočná dohoda medzi USA a Čínou prvým krokom k dlhodobému riešeniu ich bchodných sporov, alebo bude cesta k riešeniu ešte komplikovanejšia a dlhšia, ako sa čakalo?

V každom prípade jednou z najdôležitejších udalostí budúceho roka budú prezidentské voľby v USA. Práve tie môžu rozhodnúť o tom, ako bude USA pristupovať k obchodnej dohode s Čínou a či uzatvoria novú dohodu o voľnom obchode z Veľkou Britániou. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/rueckblick-boersen-2019-ein-jahr-schier-unendlicher-geschichten/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.