Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Pre investorov z celého sveta bol rok 2019 z veľkej časti pokračovaním predchádzajúceho  roka. Dominantnými témami zostali Brexit a obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou. Do konca roka zostali do veľkej miery obe témy nevyriešené. V oboch prípadoch ale došlo k významnému pokroku.

V priebehu roka si obe najväčšie ekonomiky sveta navzájom postupne zvyšovali clá a prijímali nové odvetné opatrenia. Obchodný spor bol predovšetkým poznačený protirečeniami, predovšetkým zo strany Donalda Trumpa, ako aj lehotami a ich odkladmi. Vplyv na akciové trhy bol zmiešaný. Vo všeobecnosti mali správy len krátkodobý vplyv a dočasne zvyšovali volatilitu.

Obchodné konflikty držali investorov v napätí

Napokon až v decembri bola dosiahnutá čiastočná dohoda medzi USA a Čínou. Vyhliadky prípadnej dohody však priviedli index Dow Jones k rekordným maximám ešte predtým.

V júli najznámejší index akciového trhu USA prekonal 27 000 bodov. V novembri prekonali ďalší rekord 28 000 bodov. Počas celého roka sa Dow Jones vyšplhal o 22,7% na 28 621 bodov (k 11:15, 27.12.2019).

Európski investori sú pravdepodobne spokojní aj všeobecným vývojom trhu v roku 2019. EuroStoxx 50 v priebehu roka narástol o 26,1%, nemecký akciový index DAX vzrástol  o 26,3 % a index viedenskej burzy ATX rástol 17,6 % (k 11:15, 27.12.2019).

V Európe bola jednoznačne najsledovanejšia udalosť - prebiehajúci Brexit. Parlamentné voľby vo Veľkej Británii pravdepodobne vyriešili dilemu kedy dôjde k Brexitu.

Po nedávnom búrlivom vývoji je najpravdepodobnejší výsledok, že krajina vystúpi z EÚ na základe podmienok zmluvy o Brexite, ktorú vyjednala administratíva Borisa Johnsona.

Vzhľadom na dlho obávaný „Tvrdý Brexit“, čiže odchod Spojeného Kráľovstva bez dohody, je už zažehnaný. Súčasná dohoda je vo všeobecnosti akceptovaná finančným trhom. 

Rok 2019 priniesol najväčšie IPO v histórii a inverznú výnosovú krivku

V lete došlo na dlhopisovom trhu USA k inverzii výnosovej krivky. To znamená, že výnosy s kratšou splatnosťou mali vyšší výnos ako dlhopisy s dlhšou splatnosťou.

Tento jav sa považuje za spoľahlivý indikátor prichádzajúcej recesie. Z toho dôvodu sa na finančnom trhu tejto téme venovala veľká pozornosť. Trhom zatriasli aj nové obchodné konflikty a rastúca geopolitická neistota, ktorá vplýva aj na ceny ropy. 

Po niekoľkých neúspešných a mierne úspešných IPO, sa rok uzatvoril veľkým finále, v podobe IPO saudskoarabského ropného gigantu Aramco, ktoré sa stalo najväčším v histórií.

Výhľad na budúci rok

Veľmi turbulentný priebeh roka v mnohých oblastiach nakoniec skončil optimisticky. Budúci rok sa investori budú musieť zaoberať dobre známymi otázkami:

  • Aký vplyv bude mať Brexit v krátkodobom horizonte a podarí sa staronovému premiérovi vybudovať nové ekonomické základy pre Spojené kráľovstvo?
  • Bola čiastočná dohoda medzi USA a Čínou prvým krokom k dlhodobému riešeniu ich bchodných sporov, alebo bude cesta k riešeniu ešte komplikovanejšia a dlhšia, ako sa čakalo?

V každom prípade jednou z najdôležitejších udalostí budúceho roka budú prezidentské voľby v USA. Práve tie môžu rozhodnúť o tom, ako bude USA pristupovať k obchodnej dohode s Čínou a či uzatvoria novú dohodu o voľnom obchode z Veľkou Britániou. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/rueckblick-boersen-2019-ein-jahr-schier-unendlicher-geschichten/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.