Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Na Wall Street sa výsledková sezóna tradične rozbehla s hospodárskymi výsledkami od  najväčších amerických bánk. Ich výsledky za posledný štvrťrok 2019 vzbudzujú dobrý dojem, aj vzhľadom na záver minulého roka na finančných trhoch. Výsledky poukážu na zaujímavé  trendy nie len v rámci odvetvia ale aj celého trhu . Štvrťročné korporátne výsledky poukazujú na nekonzistentný obraz na finančný sektor USA. Niektoré finančné inštitúcie vykazujú rekordné zisky a ďalšie cítia problémy, ktorým čelí celý sektor. 

Nízke úrokové sadzby a právne spory ovplyvňujú výsledky

Po tom, ako centrálna banka v predchádzajúcom roku trikrát znížila kľúčové úrokové sadzby, spôsobilo to bankám problémy. To ovplyvnilo okrem iného banku Wells Fargo. Jej tržby sa v 4. štvrťroku znížili o 5 % na 9,9 mld. USD, zatiaľ čo zisk klesol na 2,9 mld. USD. Wells Fargo zvýšila rezervy o 1,5 mld. USD na prípadné pokrytie prebiehajúcich právnych sporov. Výsledky bývalého lídra v odvetví Goldman Sachs, ktorý za celý rok 2019 vykázal zisk 8,5 mld. USD (po 10,5 mld. USD v roku 2018), bol taktiež ovplyvnený aj  výdavkami na právne spory, zatiaľ čo Bank of America iba v štvrtom štvrťroku zaznamenala v retailovom bankovníctve pokles zisku o takmer 10 %. Ako dôvod Bank of America výslovne uviedla pokles čistého úrokového príjmu.

Obchod s dlhopismi na vzostupe

Nárast objemu obchodov s dlhopismi však dodal svetielko nádeje. Napríklad Morgan Stanley vykázal v tomto štvrťroku rekordný zisk. Príjmy z  poplatkov z obchodovania dlhopisov sa u nich v porovnaní s  rovnakým štvrťrokom minulého roka zdvojnásobili. Čistý príjem za celý rok vzrástol o 4 % na 8,5 mld. USD, prekračujúc priemerné očakávania analytikov.  Po otvorení účtovných kníh akcie spoločnosti Morgan Stanley uzavreli  o neuveriteľných 6 % vyššie, čo pomohlo  indexu S&P 500 prekonať  historické maximá.

Úspešné banky okrem vysokého príjmu z obchodovania s dlhopismi vykázali aj dobré obchodné výsledky v segmente retailových klientov aj napriek nízkym úrokovým sadzbám.

Silná ekonomika udržiavala americké spotrebiteľské výdavky vyššie. Citigroup pripisuje veľkú časť svojho 8 % nárastu ziskov za celý rok na 19,4 mld. USD, náchylnosti zákazníkov k spotrebe.

Fed vidí pokračujúci mierny rast

Všeobecné podmienky pre banky v USA sa tento rok pravdepodobne veľmi nezmenia. Na jednej strane Fed predpokladá, že úrokové sadzby zostanú nízke kvôli nízkej inflácii. Na druhej strane americká centrálna banka očakáva, že ekonomika bude naďalej mierne rásť  spolu so spotrebiteľskými výdavkami. Toto je zrejmé z aktuálneho  ekonomického reportu, ktorú Fed zverejnil v čase zverejnenia hospodárskych výsledkov bánk minulý týždeň.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/us-banken-berichten-von-licht-und-schatten-im-finanzsektor/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.