Autor: APA Finance / Erste AM Communications 

Na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) ktoré sa konalo od 21. do 24. januára vo švajčiarskom meste Davos sa hovorilo o viacerých témach. Najväčšia pozornosť bola venovaná opatreniam, ktoré by mali zmierniť následky klimatickej zmeny. Približne 3 000 predstaviteľov rôznych sfér spoločenského života, vedy a obchodu diskutovalo aj o ďalších kľúčových témach, ako sú obchodné vojny a lepšie nastavenie globálneho daňového systému. Na začiatku fóra Medzinárodný menový fond (MMF) predstavil svoje najnovšie prognózy vývoja globálnej ekonomiky.

MMF očakáva rýchlejší rast globálnej ekonomiky 

Podľa MMF by sa mal rast globálneho hospodárstva v 2020 mierne zrýchliť. Experti MMF očakávajú, že globálna ekonomika v tomto roku porastie o 3,3% v porovnaní minuloročným rastom na úrovni 2,9%. Treba ale dodať, že sa očakávaniamierne znížili v porovnaní s predchádzajúcim výhľadom, ktorý bol zverejnený v októbri 2019. Odborníci v októbrovom výhľade očakávali rast globálnej ekonomiky o 3,4%. Pre rok 2021 bol rovnako znížený výhľad z 3,6 % na 3,4 %. Nižšie očakávania sú dôsledkom horšieho hospodárskeho rastu v Indií, ktorá patrí k najdôležitejším rozvíjajúcim sa trhom,  kde sú v súčasnosti vážne politické nepokoje. Medzitým nové napätie týkajúce sa medzinárodného obchodu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, predstavujú ďalšie riziko pre globálne hospodárstvo aj podľa hlavnej ekonómky MMF, Gity Gopianth.  

 

Témy týkajúce sa klimatickej zmeny nad rámec Gréta verzus Trump

V tejto súvislosti predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen v Davose uviedla,  že EK sa nebude vyhýbať clám a iným prekážkam dovozu zo zahraničia,pokiaľbudú výrobné metódy zahraničných obchodných partnerov menej šetrné k životnému prostrediu, ako je tomu u európskych korporácií.

Okrem toho, manažéri veľkých finančných spoločností využili WEF na zdôraznenie významu obchodných modelov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Napríklad  generálny riaditeľ Bank of America, Brian Moynihan, obhajoval „udržateľné obchodné modely, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť dlhodobé ciele v sociálnej oblasti“. Správcovská spoločnosť Blackrock oznámila plány na uprednostnenie ESG investícií  (zodpovedné investovanie): „Musíme si uvedomiť, že klimatické riziká sú aj investičné riziká,“ uviedol podpredseda predstavenstva Philipp Hildebrand. Investiční poradcovia spoločnosti Mercer uviedli, že dopyt po ESG investíciách rastie. Generálny riaditeľ najväčšej poisťovne v Európe  Allianz otvoril diskusiu o vhodných opatreniach na postupný prechod z uhlia na zelené technológie. Celkový dojem bol, že sa korporácie snažili zľahčiť a predať nevyhnuteľné škrty v niektorých odvetviach. „Udržateľnosť je jednou z našich najväčších  obchodných príležitostí, pretože ide o to, ako udržať dlhodobý hospodársky rast,“ nakoniec zhrnul CEO spoločnosti Accenture Nemecko Riemensperger.  

OECD dúfa v daňové reformy pred koncom roka 2020

Okrem otázok týkajúcich sa klimatickej zmeny, sa diskusie venovali aj potrebe zlepšiť globálny daňový systém. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dúfa, že sa dohodnú konkrétne čísla najneskôr do júla 2020, aby sa v druhej polovici roka mohli zaviesť nové daňové predpisy. Pod záštitou OECD krajiny pracujú na minimálnej globálnej dani pre právnické osoby a novej forme zdaňovania internetových spoločností.  

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/weltwirtschaftsforum-im-zeichen-des-klimaschutzes/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.