Autor: Markus Gruber| Invest Division| Erste Asset Management

O naše počítače sa napríklad staráme tým, že inštalujeme aktualizácie alebo sa vyhýbame podozrivým webovým stránkam. Toto všetko robíme preto, aby sme zabránili tomu, aby sa náš digitálny hardvér nakazil vírusom, ktorý by ohrozil efektívnosť nášho operačného systému.
Vírus, o ktorom budem písať, mal na druhej strane na súčasnú digitalizáciu skôr pozitívne účinky.
Technologický sektor bol a je - napriek menším prepadom - jasným víťazom epidémie COVID-19. Kompozitný index Nasdaq, ktorý sa väčšinou používa ako benchmark na trhu pre tento sektor, dosiahol za posledných pár mesiacov niekoľkokrát nové rekordné úrovne.

26. augusta používateľ Twitteru zverejnil tabuľku, ktorá ukazuje prírastky trhovej kapitalizácie pre akcie FAA(N)G (bez Netflixu), Salesforce.com, Microsoft a Tesla. Je pozoruhodné, že celkový rast týchto siedmich spoločností bol takmer 300 miliárd dolárov (áno - miliardy!). Veľa z týchto ziskov nebolo založených na žiadnych konkrétnych správach, ale iba na nálade na trhu. Pre porovnanie, objem rakúskeho kapitálového trhu sa pohybuje okolo 81,6 miliárd EUR (júl 2020).

Veľké prírastky, malé korekcie

Ako sa ukázalo v posledných dňoch, také enormné prírastky zvyčajne vedú aj ku korekcií. Posledné menované však malo malý vplyv na silnú ročnú výkonnosť technologického sektoru.
Koncom minulého týždňa navyše 30-denné odhady volatility na základe cien opcií prudko vzrástli, čo naznačuje väčšiu volatilitu v dohľadnej budúcnosti.
Pandémia tento rok ovplyvnila naše pracovné a životné prostredie rôznymi spôsobmi. Niektorí z vás si tento blog čítajú doma, v domácej kancelárii. Nie je to náhoda, koronavírus a súvisiace bezpečnostné opatrenia viedli k významnému zvýšeniu počtu ľudí pracujúcich z domu.

Samozrejme, digitálne požiadavky na hardvér aj softvér sa za posledné mesiace výrazne zvýšili. A keďže dobrá komunikácia je jedným z najdôležitejších aspektov v obchodnom živote, služby ako napr. Microsoft Teams sa využívajú čoraz viac - nielen na virtuálne stretnutia, ale napríklad aj na vzájomnú prácu na zdieľanom dokumente.

Čo to znamená pre gigant ako Microsoft? Počet používateľov MS Teams sa od septembra 2019 do apríla 2020 zvýšil päťnásobne- z 13 miliónov na 75 miliónov.
Zmeny v pracovnom živote priniesli aj zmeny v našom životnom štýle. Obmedzenie sociálnych kontaktov („social distancing“) viedlo k nepríjemnostiam, či už pri trávení voľného času alebo kontakte s priateľmi.

Kto poznal Zoom v roku 2019?

To podporilo veľké platformy sociálnych médií, ako je Facebook, ktoré ťažili z opatrení prijatých proti pandémii vďaka zvýšenému počtu používateľov ich služieb správ a nástrojov sociálnych sietí. Nováčikovia ako napr. Zoom (povedzme si úprimne, kto poznal Zoom v roku 2019?) Rovnako rýchlo stúpa aj počet ich používateľov.

                     Nárast používateľov Zoomu

Správanie domácností

Počas pandémie sa zmenilo aj správanie domácností. Keďže ľudia zostali doma, eCommerce spoločnosti - najmä Amazon - zaznamenali viac objednávok a výrazný rast zisku. Nasledujúci graf ukazuje zmeny vo výdavkoch naprieč sektormi.

                                     Zmeny vo výdavkoch na hospodárske odvetvia

Nielen online maloobchodníci sa mohli tešiť na zvýšený počet návštevníkov - pozitívny vývoj zaznamenali aj poskytovatelia platobných služieb. To vidíme napr. pri PayPale, poskytovateľ platieb vo svojom kvartálnom reporte pre investorov zaznamenal nárast aktívnych účtov o 137%, čo je hlavným hnacím motorom odvetvia.
S prihliadnutím na toto všetko je možné opodstatniť vysoké ocenenia technologických akcií. Rýchla digitalizácia už nie je krátkodobým trendom, ale štandardom. Kadiaľ teda vedie cesta?

Aby sme si odpovedali na túto otázku, stojí za to pozrieť sa na investičné stratégie veľkých technologických spoločností. Alibaba má napr. iba nedávno oznámila, že investuje 22 miliárd USD do vývoja operačných systémov, polovodičov a výstavby nových dátových centier. Ďalšou dôležitou oblasťou je cloud, ktorý je a zostane nevyhnutným digitálnym nástrojom.

Záver:

Ako správcovia aktív považujeme digitálnu transformáciu za dlhodobú tému, ktorá bude na význame naďalej iba získavať. Náš fond ERSTE FUTURE INVEST pozorne sleduje a analyzuje zmeny v digitálnom svete, aby sme boli vždy informovaní o vývoji jeho priekopníckeho charakteru.
Tohtoročná výkonnosť fondu nad 12% (09.09.2020) k dnešnému dňu potvrdzuje náš názor a ukazuje, že sme na dobrej ceste do budúcnosti.

Originálny zdroj infomácie: https://blog.de.erste-am.com/digitale-transformation-virus-beschleunigt/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.