Autor: Markus Auer | Discretionary Portfolio Management | Erste Asset Management | 4 min. čítania

9. novembra spoločnosť Pfizer poskytla v tlačovej správe prvý záver výsledkov štúdie fázy 3 vakcíny Covid- 19, vyvinutej spolu s nemeckou spoločnosťou BioNTech. S odhadovanou účinnosťou 90 % a postupným zvýšením povedomia o očkovaní proti Covid, sa možno už v januári 2021 na konci tunela objaví svetlo. Stále však stoja v ceste prekážky.

Ako sa určí účinnosť vakcíny?

Všetky v súčasnosti prebiehajúce štúdie tretej fázy vakcíny proti Covid prebiehajú podľa rovnakej schémy. Účastníci štúdie (asi 45 000) sú náhodne rozdelení do skupiny s placebom a do liečenej skupiny. Účastníci ani vedci nevedia, kto je v ktorej skupine. Sledujú svoj každodenný život a hlásia sa v centrách štúdie v prípade vedľajších účinkov a dokázaného ochorenia na Covid. Ak bude počet nakazených dostatočný, vykoná sa predbežná analýza (IA), v ktorej sa následne uvedie, koľko chorých bolo v liečenej skupine. V priebehu IA, po 94 prípadoch mohla spoločnosť Pfizer určiť 90 %nú účinnosť, čo naznačuje, že najmenej 85 z chorých sa nachádzalo v skupine s placebom a maximálne 9 v skupine s liečbou – čo je významný úspech.

Ako rýchlo sa dá vakcína distribuovať?

USA aj EÚ si už vakcínu Pfizer objednali. Spoločnosť Pfizer predpokladá, že vyrobí 50 mil. dávok v roku 2020 a 1,3 mld. dávok v roku 2021. Ide o dvojdávkovú vakcínu, takže do konca roku 2021 môže byť zaočkovaných okolo 600 mil. ľudí - o niečo menej ako bežná populácia EÚ a USA, ale pravdepodobne dosť na zastavenie pandémie v tejto oblasti Ak zoberieme ako podkladový scenár pandémiu prasacej chrípky, je celkom možné, že v západných krajinách môže byť každý mesiac imunizovaných 5 až 10 % populácie. Stále však zostávajú dve výzvy: vakcína Pfizer sa musí skladovať a prepravovať pri teplote -70 ° C, čo si vyžaduje zriadenie centrálnych vakcinačných centier s príslušným vybavením. Imunita navyše nastáva až 7 dní po poslednej dávke vakcíny, ktorá sa podáva 28 dní po prvej dávke. Medzi prvou dávkou a imunitou teda ubehne viac ako mesiac. Vakcína musí byť tiež testovaná a schválená osobitne pre deti.

Čo iné sa ešte môže pokaziť?

Aj keď je úroveň nátlaku v spoločnosti a ekonomike v súčasnosti veľmi vysoká, deti by nemali byť očkované hneď na začiatku. Keďže čas medzi prvou dávkou vakcíny a imunitou je dlhší, nebolo by zrejme rozumné zahájiť očkovaciu kampaň pred rodinnými stretnutiami počas Vianoc, pretože existuje riziko, že očkovaní upadnú do falošného pocitu istoty. Keďže bude najskôr očkovaný zdravotnícky personál, príslušníci štátnych zložiek (polícia, záchranné služby atď.), pacienti nemocníc a ľudia v ošetrovateľských domovoch, nie je toto riziko príliš vysoké. Väčšiu časť roku 2021 však bude poznačená opatreniami aj v súvislosti so spoločenským odstupom. Nižšie povedomie o riziku, vyhliadky na očkovaciu látku a už prevládajúca pandemická únava, by mohli viesť k zvýšeniu počtu prípadov a v konečnom dôsledku k novým obmedzeniam.

Ohrozujú mutácie účinnosť vakcíny?

Variant mutovaného vírusu, ktorý sa naposledy preniesol z noriek na človeka v Dánsku, vykazuje 5 mutácií spike proteínu na obale vírusu, čo je pre vakcíny kľúčové, stále to však nie je dôvod na obavy. Na jednej strane sa ohnisko stále obmedzuje na malý región v severnom Dánsku, a aj keď sa šíri ďalej, v súčasnosti sa v najhoršom prípade dá očakávať iba znížená účinnosť vakcíny. Ďalšie mutácie spike proteínu by mohli skutočne viesť k drasticky zníženej účinnosti, ale aj v tomto prípade možno látku vyvinutú spoločnosťou BioNTech prispôsobiť budúcim variantom vírusu a schváliť ich rýchlejšie (podobne ako pri vakcíne na chrípku). Popri eufórii, že pandémia môže skončiť, by sa nemal prehliadnuť priekopnícky vývoj prvej účinnej vakcíny mRNA na svete. BioNTech priniesol nielen novú éru vývoja vakcín, tento vývoj by mal priniesť ovocie aj v oblasti výskumu rakoviny.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/covid-impfstoff-pfizer-biontech-und-der-anfang-vom-ende/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.